Ana Sayfa***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor ----

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor

03 Mart 2023 - 20:26 borsagundem.com

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.633.699.163 441.509.331
Satışların Maliyeti
28 -1.274.080.514 -308.751.591
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
359.618.649 132.757.740
BRÜT KAR (ZARAR)
359.618.649 132.757.740
Genel Yönetim Giderleri
29 -19.179.026 -10.392.578
Pazarlama Giderleri
29 -49.815.743 -52.558.696
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -724.014 -1.540.726
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 28.248.234 44.419.564
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -60.641.440 -23.452.735
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
257.506.660 89.232.569
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 36.883.905 28.521.380
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -2.897.368 -6.786.509
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.835.187 57.945
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
293.328.384 111.025.385
Finansman Gelirleri
32 12.275.878
Finansman Giderleri
33 -52.556.266 -39.803.675
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
253.047.996 71.221.710
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-33.350.115 -18.390.934
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-9.455.954 -10.616.620
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -23.894.161 -7.774.314
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
219.697.881 52.830.776
DÖNEM KARI (ZARARI)
219.697.881 52.830.776
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
567.399 959.416
Ana Ortaklık Payları
219.130.482 51.871.360
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 3,62240000 2,43480000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-162.275.904 -17.060.788
Dönem Karı (Zararı)
219.130.482 51.871.360
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
219.130.482 51.871.360
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
72.795.183 27.315.551
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 4.428.392 1.509.848
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.138.520 -1.931.836
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 769.954 -1.303.379
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -230.550
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 368.566 -397.907
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.090.079 1.509.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 4.335.052 1.246.642
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 18.236
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -244.973 244.973
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36.827.082 4.264.310
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 36.750.027 4.298.658
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -2.227.228 531.293
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 2.304.283 -565.641
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.295.389 5.295.389
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-5.295.389 5.295.389
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.743.616 -1.722.945
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 -1.743.616 -1.722.945
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 33.350.115 18.390.934
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-402.909.089 -83.146.263
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -36.688.705 18.556.741
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -222.666.622 -11.793.576
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.108.262 -10.261.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-225.774.884 -1.531.917
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.819.841 -3.210.964
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.541.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-278.718 -3.210.964
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
12 -354.131.619 -59.440.917
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-354.131.619 -59.440.917
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -81.485.050 -10.110.046
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -97.649.546 -13.390.817
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 123.589.249 49.255.006
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.264.947 137.984
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
119.324.302 49.117.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 18.961.319 3.967.942
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 281.427 113.222
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
281.427 113.222
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 299.916.414 -48.129.362
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -47.216.115 -8.963.492
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-47.216.115 -8.933.492
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-30.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-110.983.424 -3.959.352
Alınan Faiz
-36.750.027 -4.298.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22,24 -673.997 -61.685
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.868.456 -8.741.093
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-79.485.128 -13.919.267
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-79.485.128 -13.919.267
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -79.485.128 -13.919.267
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
164.499.380 132.698.649
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
75.187.816
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
75.187.816
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
504.283.885 210.372.520
Kredilerden Nakit Girişleri
504.283.885 210.372.520
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-330.646.370 -152.145.455
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-330.646.370 -152.145.455
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-241.058 -30.454
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-8.897.077 -685.778
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-77.261.652 101.718.594
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
202.421 -402.492
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-77.059.231 101.316.102
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 149.788.198 48.472.096
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 72.728.967 149.788.198


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 86.957.644 155.119.798
Finansal Yatırımlar
32.657.972 185.036
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 185.036
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
185.036
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
7 32.657.972
Ticari Alacaklar
10 302.848.473 83.256.088
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,38 9.693.543 12.801.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 293.154.930 70.454.283
Diğer Alacaklar
11 9.575.546 3.755.705
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.541.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.034.423 3.755.705
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
465.914.369 111.782.750
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
12 465.914.369 111.782.750
Stoklar
13 92.926.868 11.810.384
Peşin Ödenmiş Giderler
153.246.269 55.596.723
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 153.246.269 55.596.723
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 9.975.967 1.007.615
Diğer Dönen Varlıklar
40.389.042 16.185.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 40.389.042 16.185.271
ARA TOPLAM
1.194.492.150 438.699.370
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.194.492.150 438.699.370
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4.215.769
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.215.769
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
7 4.215.769
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 3.466.561 1.722.945
Maddi Duran Varlıklar
18 97.238.949 22.719.804
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 3.168.598 711.961
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 1.045.673 55.473
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 1.045.673 55.473
Diğer Duran Varlıklar
15.507.083
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
27 15.507.083
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
124.642.633 25.210.183
TOPLAM VARLIKLAR
1.319.134.783 463.909.553
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
199.504.018 40.812.054
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
199.504.018 40.812.054
Banka Kredileri
8 199.504.018 40.812.054
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
66.274.308 69.342.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
66.274.308 69.342.181
Banka Kredileri
8 66.001.298 69.306.550
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 273.010 35.631
Ticari Borçlar
201.155.075 79.793.054
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,38 5.936.281 1.671.334
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 195.218.794 78.121.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 23.883.111 4.921.792
Diğer Borçlar
394.649 113.224
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11,38 394.649 113.224
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
342.835.550 42.919.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 342.835.550 42.919.136
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 2.674.487 1.119.762
Kısa Vadeli Karşılıklar
23 3.664.854 1.382.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.634.610 1.107.133
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30.244 275.217
ARA TOPLAM
840.386.052 240.403.553
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
840.386.052 240.403.553
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.501.922 7.820.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.501.922 7.820.309
Banka Kredileri
8 25.347.630 7.096.827
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 3.154.292 723.482
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.755.928 1.844.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 4.755.928 1.844.575
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 41.564.240 19.137.666
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.822.090 28.802.550
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
915.208.142 269.206.103
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28 392.471.360 193.744.034
Ödenmiş Sermaye
96.000.000 24.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.000.000 71.187.816
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.189.944 -767.724
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -2.189.944 -767.724
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.189.944 -767.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-200.071 3.780.865
Yabancı Para Çevrim Farkları
-200.071 -402.492
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
4.183.357
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
4.183.357
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.995.412
Yasal Yedekler
2.995.412
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
64.735.481 43.671.717
Net Dönem Karı veya Zararı
219.130.482 51.871.360
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.455.281 959.416
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
403.926.641 194.703.450
TOPLAM KAYNAKLAR
1.319.134.783 463.909.553


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 20.000.000 -175.442 13.759.424 29.912.293 63.496.275 63.496.275
Transferler
29.912.293 -29.912.293
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-592.282 -402.492 4.183.357 51.871.360 55.059.943 959.416 56.019.359
Dönem Karı (Zararı)
51.871.360 51.871.360 959.416 52.830.776
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-592.282 -402.492 4.183.357 3.188.583 3.188.583
Sermaye Arttırımı
28 4.000.000 71.187.816 75.187.816 75.187.816
Dönem Sonu Bakiyeler
28 24.000.000 71.187.816 -767.724 -402.492 4.183.357 43.671.717 51.871.360 193.744.034 959.416 194.703.450
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 24.000.000 71.187.816 -767.724 -402.492 4.183.357 43.671.717 51.871.360 193.744.034 959.416 194.703.450
Transferler
51.871.360 -51.871.360
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.422.220 202.421 -4.183.357 219.130.482 213.727.326 567.399 214.294.725
Dönem Karı (Zararı)
219.130.482 219.130.482 567.399 219.697.881
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.422.220 202.421 -4.183.357 -5.403.156 -5.403.156
Sermaye Arttırımı
28 72.000.000 -59.187.816 2.995.412 -30.807.596 -15.000.000 9.928.466 -5.071.534
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
28 96.000.000 12.000.000 -2.189.944 -200.071 0 2.995.412 64.735.481 219.130.482 392.471.360 11.455.281 403.926.641


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
219.697.881 52.830.776
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.422.220 -592.282
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.422.220 -592.282
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 355.555 148.070
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1.777.775 -740.352
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.980.936 3.780.865
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.295.389 5.295.389
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.295.389 5.295.389
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.314.453 -1.514.524
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.112.032 -1.112.032
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
202.421 -402.492
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.403.156 3.188.583
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
214.294.725 56.019.359
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
567.399 959.416
Ana Ortaklık Payları
213.727.326 55.059.943http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120100


BIST
-Foreks Haber Merkezi-