Ana Sayfa***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ----

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09 Mart 2023 - 23:46 borsagundem.com

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 328.890 -1.872.068 2.174.606 -61.918.812 -67.967.788 3.712.967 857.706.941 -467.524 857.239.417
Transferler
3.712.967 -3.712.967
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 41.370 -1.389.230 107.603.341 106.255.481 1.160.981 107.416.462
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
242.048 -242.048
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 370.260 -3.261.298 2.416.654 -61.918.812 -64.496.869 107.603.341 963.962.422 693.457 964.655.879
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 370.260 -3.261.298 2.416.654 -61.918.812 -64.496.869 107.603.341 963.962.422 693.457 964.655.879
Transferler
107.603.341 -107.603.341
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 90.263 -2.956.624 351.482 133.943.650 131.428.771 -130.011 131.298.760
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.548.908 -3.548.908
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 460.523 -6.217.922 351.482 5.965.562 -61.918.812 39.557.564 133.943.650 1.095.391.193 563.446 1.095.954.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.551.103 -61.378.869
Dönem Karı (Zararı)
29 133.842.489 108.786.812
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-11.316.383 5.034.694
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-15 2.799.211 1.887.567
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
56.458.258 31.874.472
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 55.209.485 32.558.268
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.248.773 -683.796
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-239.607 7.872.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.455.905 2.146.078
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -4.695.512 5.726.581
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-16.679.559 -19.299.330
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -38.136.787 -23.966.943
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 21.457.228 4.667.613
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-79.793.764 -11.429.269
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -49.291.497 -25.145.218
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-30.958.737 13.715.949
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
456.470 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 26.675.043 -6.520.808
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -548.146 649.403
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12.181 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-118.835.101 -169.394.866
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -104.236.236 -54.423.659
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
123.483.333 -11.892.112
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.321.955 44.529.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
122.161.378 -56.421.863
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.635.155 -95.737.646
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
16.054.091 -51.123.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.418.936 -44.614.136
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-23.756.470 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
200.593.425 185.950.186
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.450.149 178.345.440
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.767.287 -85.517.572
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
238.114 1.167.074
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.005.401 -86.684.646
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.870.653 12.921.898
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37.429.293 11.690.797
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.558.640 1.231.101
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-314.543.840 -307.536.292
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.663.685 8.494.891
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10.382.452 -26.866.827
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-25.046.137 35.361.718
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.691.005 -55.573.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -2.246.644 -798.799
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -7.995.464 -5.006.710
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.853.518 -1.607.423
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
554.372 126.272
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
554.372 126.272
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.155.601 -815.538
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.123.412 -815.538
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -32.189 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.252.289 -918.157
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.321.036 11.188.207
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.539.325 -7.426.535
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.600.741 -2.602.722
Ödenen Faiz
-19.317.757 -2.749.479
Alınan Faiz
38.136.787 23.966.943
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.725.657 -51.798.085
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.725.657 -51.798.085
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
191.130.610 242.928.695
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
174.404.953 191.130.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 174.404.953 191.130.610
Finansal Yatırımlar
7 63.221.600 41.512.124
Ticari Alacaklar
286.773.908 454.139.471
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8-30 6.427.163 7.749.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 280.346.745 446.390.353
Diğer Alacaklar
114.654.707 125.319.699
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9-30 62.787.926 78.842.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 51.866.781 46.477.682
Türev Araçlar
4 23.756.470 0
Stoklar
10 122.104.135 323.946.333
Peşin Ödenmiş Giderler
18 181.411.704 169.961.555
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 569.805 11.742.765
Diğer Dönen Varlıklar
20 78.894.578 78.104.070
ARA TOPLAM
1.045.791.860 1.395.856.627
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.045.791.860 1.395.856.627
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 113.485.497 0
Ticari Alacaklar
12.421.345 23.748.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 12.421.345 23.748.600
Diğer Alacaklar
389.686 359.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 389.686 359.849
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 5.000 5.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 109.375.395 57.971.951
Maddi Duran Varlıklar
13 2.405.625 1.885.504
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 6.828.878 5.966.025
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14-15 6.378.834 6.676.875
Peşin Ödenmiş Giderler
18 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 36.402.382 40.745.780
Diğer Duran Varlıklar
20 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
287.692.642 137.359.584
TOPLAM VARLIKLAR
1.333.484.502 1.533.216.211
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.651.030 2.140.519
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 18.860.936 22.874.504
Ticari Borçlar
29.651.057 44.418.344
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8-30 13.263.485 13.025.371
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 16.387.572 31.392.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 5.212.552 2.659.294
Diğer Borçlar
50.842.176 20.971.523
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9-30 49.255.513 11.826.220
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.586.663 9.145.303
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 54.329.493 368.873.333
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 9.716.008 3.827.194
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.431.236 10.333.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 538.962 663.811
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.892.274 9.669.786
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 8.757.617 36.908.496
ARA TOPLAM
184.452.105 513.006.804
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
184.452.105 513.006.804
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 18.256.426 35.115.886
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9-30 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 2.000.001 2.000.001
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.212.044 10.653.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 17.112.044 10.635.531
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 100.000 18.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
19 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 15.609.287 7.784.110
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.077.758 55.553.528
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
237.529.863 568.560.332
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.095.391.193 963.962.422
Ödenmiş Sermaye
21 1.000.000.000 1.000.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 70.140.548 70.140.548
Birleşme Denkleştirme Hesabı
21 -88.293.042 -88.293.042
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 1.401.640 1.401.640
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.757.399 -2.891.038
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.757.399 -2.891.038
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 460.523 370.260
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -6.217.922 -3.261.298
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
351.482 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
21 351.482 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 5.965.562 2.416.654
Diğer Yedekler
21 -61.918.812 -61.918.812
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
39.557.564 -64.496.869
Net Dönem Karı veya Zararı
29 133.943.650 107.603.341
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 563.446 693.457
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.095.954.639 964.655.879
TOPLAM KAYNAKLAR
1.333.484.502 1.533.216.211


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 572.663.054 953.110.435
Satışların Maliyeti
22 -424.134.908 -828.520.403
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
148.528.146 124.590.032
BRÜT KAR (ZARAR)
148.528.146 124.590.032
Genel Yönetim Giderleri
23 -132.351.444 -82.303.226
Pazarlama Giderleri
23 -55.580.145 -17.397.316
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 92.627.046 55.378.632
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -36.966.246 -18.712.608
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.257.357 61.555.514
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 98.522.877 25.753.483
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -306.226 -14.611.624
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
114.474.008 72.697.373
Finansman Gelirleri
26 56.122.653 34.988.954
Finansman Giderleri
27 -10.079.129 -5.420.323
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
160.517.532 102.266.004
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-26.675.043 6.520.808
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -13.884.278 -4.464.236
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -12.790.765 10.985.044
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29 133.842.489 108.786.812
DÖNEM KARI (ZARARI)
133.842.489 108.786.812
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29 -101.161 1.183.471
Ana Ortaklık Payları
29 133.943.650 107.603.341
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,13380000 0,10880000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.895.211 -1.370.350
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
100.292 45.967
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.722.681 -1.764.651
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
727.178 348.334
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 727.178 348.334
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
351.482 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
351.482 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
351.482 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.543.729 -1.370.350
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
131.298.760 107.416.462
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-130.011 1.160.981
Ana Ortaklık Payları
131.428.771 106.255.481http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122576


BIST
-Foreks Haber Merkezi-