Ana Sayfa***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim ----

***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

16 Mart 2023 - 20:56 borsagundem.com

***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Revize Kar Payı Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yönetim Kurulu Kar Payı Dağıtım Teklifi tutarının değişmesi sebebiyle açıklama yeniden yapılmaktadır

Karar Tarihi 16.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.04.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi -

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00029 Peşin 2,9485000 294,85 0 2,9485000 294,85
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00037 Peşin 2,9485000 294,85 10 2,6536500 265,365
C Grubu, CCOLA, TRECOLA00011 Peşin 2,9485000 294,85 10 2,6536500 265,365

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 22.05.2023 24.05.2023 23.05.2023

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00029 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00037 0 0
C Grubu, CCOLA, TRECOLA00011 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2022 mali yılı net dönem kârı 4.331.051.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra tamamı dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan karşılanmak üzere toplam brüt 750.012.250,73 TL'nin 22 Mayıs 2023 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2022 yılı net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için Yönetim Kurulumuz, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar vermiştir.
Yönetim Kurulu'nun yukarıda bahsedilen kâr dağıtım teklifinin Genel Kurul'da benimsenmesi durumunda, Şirketimiz 2022 net dönem kârından tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 2,9485 TL brüt (2,9485 TL net), diğer hissedarlara ise 2,9485 TL brüt (2,65365 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır. Yönetim Kurulumuzun ilgili teklifi çerçevesinde düzenlenen Coca-Cola İçecek A.Ş. 2022 yılı kâr dağıtım tablosu ve dağıtılan kâr payı oranı hakkında bilgi tablosu aşağıda sunulmaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu-Dividend Table.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 254.370.782
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 257.487.453,9
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 6.593.427.000 -1.334.365.496,39
4. Vergiler ( - ) 2.262.376.000 0
5. Net Dönem Kârı 4.331.051.000 -1.334.365.496,39
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.331.051.000 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 4.331.051.000 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 47.045.000 215.600
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.378.096.000 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 54.263.085 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 542.630.850,04 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 207.381.400,69 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 235.880.000 0 5,4 2,9485 294,85
B Grubu 135.639.458,56 0 3,1 2,65365 265,365
C Grubu 342.331.164,49 0 3,9 2,801075 280,1075
TOPLAM 713.850.623,05 0 16,3 2,80634 280,634

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
-

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125725


BIST
-Foreks Haber Merkezi-