Ana Sayfa***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor ----

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

17 Mart 2023 - 23:42 borsagundem.com

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 317.298.232 -1.097.445 -490.429.269 53.838.737 604.588.289 262.056.082 1.080.254.626 682.000.259 1.762.254.885
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
54.623.754 54.623.754 57.122.217 111.745.971
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
334.000.000 317.298.232 -1.097.445 -490.429.269 53.838.737 659.212.043 262.056.082 1.134.878.380 739.122.476 1.874.000.856
Transferler
262.056.082 -262.056.082
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 232.674.735 -1.714.391 823.405.714 6.243.916 523.125.635 1.583.735.609 725.481.686 2.309.217.295
Kar Payları
-154.959.772 -154.959.772
Dönem Sonu Bakiyeler
19 334.000.000 549.972.967 -2.811.836 332.976.445 6.243.916 53.838.737 921.268.125 523.125.635 2.718.613.989 1.309.644.390 4.028.258.379
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 549.972.967 -2.811.836 332.976.445 6.243.916 53.838.737 921.268.125 523.125.635 2.718.613.989 1.309.644.390 4.028.258.379
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
641.778.204 641.778.204 671.132.863 1.312.911.067
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
334.000.000 549.972.967 -2.811.836 332.976.445 6.243.916 53.838.737 1.563.046.329 523.125.635 3.360.392.193 1.980.777.253 5.341.169.446
Transferler
14.343.915 508.781.720 -523.125.635
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 1.584.601.609 -47.921.559 123.185.581 13.919.764 757.352.143 2.431.137.538 671.183.778 3.102.321.316
Kar Payları
-566.320.283 -566.320.283
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-666.798 -666.798 1.210.582 543.784
Dönem Sonu Bakiyeler
19 334.000.000 2.134.574.576 -50.733.395 456.162.026 20.163.680 68.182.652 2.071.161.251 757.352.143 5.790.862.933 2.086.851.330 7.877.714.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.802.327.223 -514.236.215
Dönem Karı (Zararı)
843.058.034 469.789.398
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.741.882.199 773.888.613
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 544.179.536 201.604.164
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
46.194.868 7.405.784
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.091.346 5.548.335
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 48.286.214 1.857.449
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
396.676.748 301.525.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 383.032.327 288.473.114
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 13.644.421 13.052.548
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
641.455.596 233.636.641
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
659.586.879 230.750.721
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-18.131.283 2.885.920
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-89.369.359 -91.397.020
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -137.215.452 -51.972.227
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 47.846.093 -39.424.793
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -145.742.448 -10.849.475
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 350.028.518 138.474.285
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.541.260 -6.511.428
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.541.260 -6.511.428
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.359.447.474 -1.577.248.054
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
353.549.912 -1.094.552.350
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-253.330.354 -168.964.647
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.828.655.416 -3.792.741.434
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
89.516.395 -628.870.428
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
394.917.501 3.272.115.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.268.475 46.198.266
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-339.692.161 -20.859.318
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-676.456.696 722.213.848
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-84.028.180 88.212.118
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-774.507.241 -333.570.043
Ödenen Faiz
-583.087.095 -125.649.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -347.703.212 -97.972.780
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -97.029.675 42.956.514
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.941.889.294 -441.543.397
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13 53.754.427 38.127.244
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -1.682.873.616 -298.503.156
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-312.770.105 -181.167.485
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.916.985.492 823.956.464
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.419.020.800 3.079.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.502.579.092 -2.255.043.536
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
543.784 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-827.231.025 -131.823.148
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
739.118.685 645.806.583
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-88.112.340 513.983.435
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.171.491.537 657.508.102
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.083.379.197 1.171.491.537


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.083.379.197 1.179.720.584
Finansal Yatırımlar
31 447.610.807 191.032.590
Ticari Alacaklar
1.554.489.791 1.908.401.522
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 1.293.504.504 1.248.779.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 260.985.287 659.621.649
Diğer Alacaklar
468.030.922 230.134.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 468.030.922 230.134.594
Türev Araçlar
20 0 39.424.793
Stoklar
9 7.798.691.052 5.018.321.850
Peşin Ödenmiş Giderler
546.357.195 590.944.195
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 546.357.195 590.944.195
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 74.773.277 52.859
Diğer Dönen Varlıklar
131.073.520 101.697.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 131.073.520 101.697.254
ARA TOPLAM
12.104.405.761 9.259.730.241
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.104.405.761 9.259.730.241
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
31 79.159.050 22.967.162
Ticari Alacaklar
1.133.425 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.133.425 0
Diğer Alacaklar
34.371.497 18.937.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 34.371.497 18.937.471
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 200.338.233 40.676.021
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 267.963.745 191.478.293
Maddi Duran Varlıklar
12 7.522.556.514 3.081.727.065
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 460.396.001 202.070.743
Şerefiye
181.827.657 119.358.609
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
278.568.344 82.712.134
Peşin Ödenmiş Giderler
187.093.500 232.022.895
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 187.093.500 232.022.895
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.753.011.965 3.789.879.650
TOPLAM VARLIKLAR
20.857.417.726 13.049.609.891
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 5.515.983.218 2.559.498.555
Ticari Borçlar
5.079.337.975 4.703.871.505
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 7.152.251 7.177.456
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.072.185.724 4.696.694.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 61.797.355 77.065.830
Diğer Borçlar
419.417.369 192.789.251
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 419.417.369 192.789.251
Türev Araçlar
20 8.421.300 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
76.336.433 752.793.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 76.336.433 752.793.129
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 696.321.334 72.397.614
Kısa Vadeli Karşılıklar
400.185.760 240.567.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 93.107.205 51.430.512
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 307.078.555 189.136.960
ARA TOPLAM
12.257.800.744 8.598.983.356
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.257.800.744 8.598.983.356
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 44.811.294 8.354.465
Uzun Vadeli Karşılıklar
526.372.881 338.204.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 526.372.881 338.204.352
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 150.718.544 75.809.339
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
721.902.719 422.368.156
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.979.703.463 9.021.351.512
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.790.862.933 2.718.613.989
Ödenmiş Sermaye
19 334.000.000 334.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.104.004.861 553.405.047
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.083.841.181 547.161.131
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.134.574.576 549.972.967
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-50.733.395 -2.811.836
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
20.163.680 6.243.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
456.162.026 332.976.445
Yabancı Para Çevrim Farkları
456.162.026 332.976.445
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
68.182.652 53.838.737
Yasal Yedekler
19 68.182.652 53.838.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.071.161.251 921.268.125
Net Dönem Karı veya Zararı
757.352.143 523.125.635
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.086.851.330 1.309.644.390
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.877.714.263 4.028.258.379
TOPLAM KAYNAKLAR
20.857.417.726 13.049.609.891


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 25.286.749.983 10.764.791.265
Satışların Maliyeti
21 -21.463.276.751 -8.184.433.439
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.823.473.232 2.580.357.826
BRÜT KAR (ZARAR)
3.823.473.232 2.580.357.826
Genel Yönetim Giderleri
22 -556.337.951 -238.116.647
Pazarlama Giderleri
22 -741.577.187 -351.857.021
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.122.450.499 782.854.384
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -2.524.374.528 -2.314.554.940
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.123.634.065 458.683.602
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 145.581.207 64.303.056
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -61.733 -214.144
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 145.742.448 10.849.475
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.414.895.987 533.621.989
Finansman Gelirleri
26 730.443.107 529.986.248
Finansman Giderleri
26 -1.144.033.760 -495.019.975
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
26 191.781.218 39.675.421
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.193.086.552 608.263.683
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-350.028.518 -138.474.285
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -671.585.701 -80.271.820
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 321.557.183 -58.202.465
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
843.058.034 469.789.398
DÖNEM KARI (ZARARI)
843.058.034 469.789.398
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
85.705.891 -53.336.237
Ana Ortaklık Payları
757.352.143 523.125.635
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (kuruş) 29 2,26800000 1,56600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.550.599.814 237.204.260
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 1.980.752.011 258.527.483
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -59.901.949 -2.142.989
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
13.919.764 6.243.916
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13.919.764 6.243.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-384.170.012 -25.424.150
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
28 -396.150.402 -25.852.748
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 11.980.390 428.598
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
708.663.468 1.602.223.637
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
708.663.468 1.602.223.637
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
708.663.468 1.602.223.637
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.259.263.282 1.839.427.897
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.102.321.316 2.309.217.295
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
671.183.778 725.481.686
Ana Ortaklık Payları
2.431.137.538 1.583.735.609http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126066


BIST
-Foreks Haber Merkezi-