Ana Sayfa***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ----

***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20 Mart 2023 - 20:38 borsagundem.com

***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 17.03.2023
Genel Kurul Tarihi 12.04.2023
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok Ofis Kule T Katı Jüpiter Toplantı Salonu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi.
2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi
3 - 2022 yılı raporlarının, Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri
5 - Yönetim Kurulu üyelerin yeniden seçilerek Yönetim Kurulu'nun oluşturularak karara bağlanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine,Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması
8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı önerisinin görüşülerek karara bağlanması
9 - Geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve müzakereye açılarak onaya sunulması
10 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılı sınırının belirlenmesi
11 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması
12 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, 2022 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi
13 - Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesi ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi
14 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2022 yılında yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - 15 Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 çagrı bilgi dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Pasifik-GYO-2022-12-Aylik-Faaliyet-Raporu-Tam.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Pasifik-GYO-12-Aylik-2022-FR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126526


BIST
-Foreks Haber Merkezi-