Ana Sayfa***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ----

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21 Mart 2023 - 23:13 borsagundem.com

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 21.03.2023
Genel Kurul Tarihi 19.04.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres İstanbul Kadıköy Bora Sokak Nida Kule Göztepe İş Merkezi No:1 K:B1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi
6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
7 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti
8 - Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - 2022 yılı hesap döneminde 3'ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - 2022 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - "Ücretlendirme politikası" ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve müzakeresi
15 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi
16 - Dilek ve temenniler
17 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Davet Gündem Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Invitation Agenda Power of Attorney.pdf - İlan Metni
EK: 4 Information Document of General Assembly.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 19
Nisan 2023 Çarşamba günü saat 10.00'da
"İstanbul Kadıköy Bora Sk. Nida Kule Göztepe İşm. No.1 K.B1" adresindeki toplantı salonunda gerçekleştirecek ve yukarıda yer alan gündem maddeleri pay sahiplerimizce görüşülerek karara bağlanacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126896


BIST
-Foreks Haber Merkezi-