Ana Sayfa***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ----

***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29 Mart 2023 - 19:03 borsagundem.com

***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Çağrısı (Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesine ilişkin revize GK Bilgilendirme Dokümanı Ektedir)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 13.03.2023
Genel Kurul Tarihi 07.04.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Dudullu OSB Mah., Deniz Feneri Sok. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - Bağımsız Denetim Raporunun okunması
4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2022 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
6 - Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılması ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi
7 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin EK-1'de yer alan tadil tasarısı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
8 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için geriye dönük toplu fark ödemesi yapılması hakkında karar verilmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve Şirketimizin iştiraki Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.'nin merkez üssü Kahramanmaraş olup 11 ili kapsayan depremler nedeniyle 2023 mali yılında yapılan ve yapılacak ayni ve nakdi bağışları ile ilgili kararın Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2022 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek-1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi
14 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 CCI-2022-Olagan-Genel-Kurul-Daveti-ve-Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2 CCI-2022-General-Assembly-Meeting-Invitatiton-and-Proxy.pdf - İlan Metni
EK: 3 Ana-Sözleşme-Tadil-Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 Articles-of-Association-Amendmend-Proposal.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5 CCI 2022 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı-29.03.2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 CCI 2022 Ordinary General Assembly Information Document-29.03.2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz Pay Sahipleri'nin Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca ilanlı olarak Ek'deki davet ilan metninde yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 7 Nisan 2023 günü saat 11:00'de Dudullu OSB Mah. Deniz Feneri Sok. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul adresinde 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmesine ve T.C.Ticaret Bakanlığı'na başvurularak Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesine karar vermiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129548


BIST
-Foreks Haber Merkezi-