Ana Sayfa***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ----

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19 Nisan 2023 - 18:27 borsagundem.com

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 71. Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 21.03.2023
Genel Kurul Tarihi 19.04.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres İstanbul Kadıköy Bora Sokak Nida Kule Göztepe İş Merkezi No:1 K:B1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi
6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
7 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti
8 - Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - 2022 yılı hesap döneminde 3'ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - 2022 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - "Ücretlendirme politikası" ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve müzakeresi
15 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi
16 - Dilek ve temenniler
17 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş ve Finansal Tablolar onaylanmıştır.
- Dönem içinde yapılan Yönetim Kurulu üye seçimi Genel Kurulca onaylanmış ve Yönetim Kurulu ibra edilmiştir.
- Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi kabul edilmiştir. Yatırımlar sebebiyle artan nakit ihtiyacı ve finansal yapının korunması gereklilikleri nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
- Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yönetim Kurulu'nun önerdiği Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
- 30 Nisan 2024 tarihine kadar görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş ve Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak huzur hakları belirlenmiştir.
- 2022 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminatlar, rehinler, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler, 2022 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemler, "Ücretlendirme Politikası" ve 2022 yılı faaliyet döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerindeki yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin ve yetki verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 71. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 71. OGK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Hasan Dursun-Özgeçmiş.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 Hasan Dursun-Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 5 Vahit Ferhan Benli-Özgeçmiş.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 6 Vahit Ferhan Benli-Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.04.2023 tarihinde saat 10:00'da Şirket merkez adresi olan Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak No:1 Nida Kule İş Merkezi Göztepe, Kadıköy/İstanbul adresinde yer alan B1 katındaki toplantı salonunda yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesi, alınan kararları içeren 71. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimize ait özgeçmiş ve bağımsızlık beyanı dokümanları duyuru ekimizde sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140155


BIST
-Foreks Haber Merkezi-