Ana Sayfa***CCOLA* *AEFES*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi ----

***CCOLA* *AEFES*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

19 Nisan 2023 - 19:13 borsagundem.com

***CCOLA******AEFES*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler [AEFES]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/12/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Anadolu Etap Penkon Gıda ve İçecek Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Meyve ve sebze suyu konsantreleri ve püreleri üretimi ve ticari faaliyetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
3.970.704 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
19.04.2023
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
3.176.563 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
35,3 ABD Doları
Toplam Tutar
112.000.000 ABD Doları
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%80
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%80
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%80
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%3,6
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%3,5
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
CCI, üretim faaliyetlerinin önemli bir hammaddesi için sürdürülebilir tedarik imkanı elde edecek, meyve piyasasında uzmanlık kazanarak meyve suyu konsantresi satın alımı ve sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamalarını hayata geçirebilecektir. Aynı zamanda bu işlem ile, CCI, ana olarak Kuzey Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu pazarlarına yapılan ihracat ile Dolar bazlı gelir çeşitliliğine ilave katkı sağlama imkanına sahip olacaktır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, CCI ana hissedarı Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.'nin bağlı ortaklığı konumundadır
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
26/12/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İndirgenmiş nakit akımları analizi, benzer şirketler çarpanları ve benzer işlemler çarpanları
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
19.10.2022-202210K11567609
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
184-275 Milyon ABD Doları Firma Değeri
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

26.12.2022 tarihinde yapılan KAP açıklamamızda Coca-Cola İçecek A.Ş. ("Şirketimiz" ya da "CCI")  ve Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.'nin ("Anadolu Efes") %78,58 iştiraki olan AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Anadolu Etap Tarım") ile Anadolu Etap Penkon Gıda ve İçecek Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ("Anadolu Etap İçecek") sermayesini temsil eden payların %80'inin 112 Milyon ABD Doları karşılığında Şirketimiz tarafından satın alınmasına ("İşlem") ilişkin olarak bağlayıcı pay devir sözleşmesi ("Anlaşma") imzalandığı belirtilmişti.
Anlaşmada yer alan ön şartlar tamamlanmış ve İşleme ilişkin Rekabet Kurulu izni alınmış olup, Anadolu Etap İçecek'in sermayesini temsil eden payların %80'inin Şirketimize devri tamamlanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140182


BIST
-Foreks Haber Merkezi-