Ana Sayfa***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ----

***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25 Nisan 2023 - 17:18 borsagundem.com

***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Sonuçları Hak.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 28.03.2023
Genel Kurul Tarihi 25.04.2023
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe YENİMAHALLE
Adres Mövenpick Hotel Ankara, Söğütözü, Beştepeler Mah, Yaşam Cd. No:1, Yenimahalle/ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2022 Malî Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
5 - 2022 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinlere istinaden, Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülüp, onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2022 faaliyet yılı kârının nakit dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2022 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
15 - Dilek, temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 Genel Kurul Vekaletnamesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 2022_Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25.04.2023 tarihinde, saat 10.30'da Mövenpick Otel Söğütözü, Beştepeler Mahallesi, Yaşam Caddesi No:1, Yenimahalle/Ankara adresinde yapılmıştır. Genel Kurul'a ait dokümanlar Ek'te sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı..pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 Malî Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, yönetim kurulunca belirlenmiş olan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 25 Nisan 2023 Salı günü saat 10:30'da Mövenpick Hotel Ankara, Söğütözü, Beştepeler Mah, Yaşam Cd. No:1, Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140797


BIST
-Foreks Haber Merkezi-