Ana Sayfa***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor ----

***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

02 Mayıs 2023 - 00:19 borsagundem.com

***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 267.500.000 1.013.735.492 1.830.292 -494.244 10.000 -40.324.648 29.091.207 1.271.348.099 0 1.271.348.099
Transferler
2.136.580 26.954.627 -29.091.207
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
223.961 12.920.473 13.144.434 0 13.144.434
Dönem Sonu Bakiyeler
18 267.500.000 1.013.735.492 1.830.292 -270.283 2.146.580 -13.370.021 12.920.473 1.284.492.533 0 1.284.492.533
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 1.000.000.000 281.235.492 -1.572.155 2.146.580 -13.370.021 3.411.640.125 4.680.080.021 0 4.680.080.021
Transferler
63.769.930 3.347.870.195 -3.411.640.125
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-481.252 -97.402.316 -97.883.568 -1.880 -97.885.448
Sermaye Arttırımı
63.862.501 470.028.014 533.890.515 0 533.890.515
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-42.012.450 -42.012.450 0 -42.012.450
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
600.000 600.000
Dönem Sonu Bakiyeler
18 1.063.862.501 -42.012.450 751.263.506 -2.053.407 65.916.510 3.334.500.174 -97.402.316 5.074.074.518 598.120 5.074.672.638


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-905.584.619 -307.897.716
Dönem Karı (Zararı)
-97.404.196 12.920.473
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
49.376.724 -13.797.086
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 14 2.694.022 264.048
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.670.499 812.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.709.649 762.449
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
960.850 50.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
60.212.184 -1.342.609
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.133.112 -1.739.489
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 61.345.296 396.880
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
21 -18.199.981 -13.530.974
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-18.199.981 -13.530.974
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-856.271.143 -306.895.039
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 7 191.131.837 -8.970.599
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
64.615.081 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
126.516.756 -8.970.599
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-399.603 8.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-399.603 8.990
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -357.707.808 -249.730.027
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 10 -1.201.909 -145.414.510
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 7 -353.360.852 -8.478.275
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -4.202.015
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-353.360.852 -4.276.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.611.214 1.306.333
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-542.810.197 -25.917.516
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-533.890.699 -10.627.627
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.919.498 -15.289.889
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 246.910.002 150.793.863
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.443.827 -20.493.298
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-43.456.306 -20.496.741
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12.479 3.443
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-904.298.615 -307.771.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.286.004 -126.064
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
386.048.326 156.644.220
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
398.107.635 211.260.545
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -56.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 14 -13.149.344 -355.814
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.149.344 -355.814
Alınan Faiz
1.090.035 1.739.489
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
595.177.130 -76.697.517
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 533.890.515 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
533.890.515 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
18 -42.012.450 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.012.450 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
24 404.313.350 57.001.168
Kredilerden Nakit Girişleri
404.313.350 57.000.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 1.168
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-239.681.619 -133.301.805
Ödenen Faiz
-61.332.666 -396.880
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
75.640.837 -227.951.013
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
75.640.837 -227.951.013
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 176.551.504 243.856.179
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 252.192.341 15.905.166


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
252.192.341 176.551.504
Finansal Yatırımlar
4 21.068.476 400.976.130
Ticari Alacaklar
518.673.045 695.205.016
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 213.657.454 271.438.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 305.015.591 423.766.401
Diğer Alacaklar
618.287 633.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 618.287 633.403
Stoklar
9 2.326.143.154 2.051.594.782
Peşin Ödenmiş Giderler
503.957.642 466.576.655
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 243.492.147 172.606.644
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 260.465.495 293.970.011
Diğer Dönen Varlıklar
17 52.565.729 39.580.325
ARA TOPLAM
3.675.218.674 3.831.117.815
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.675.218.674 3.831.117.815
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.676.041 3.261.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.676.041 3.261.322
Stoklar
9 275.138.390 200.720.038
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 4.940.100.000 4.940.100.000
Maddi Duran Varlıklar
12 38.724.682 25.869.577
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 11.118.204 11.621.035
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 412.485 1.213.632
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
412.485 1.213.632
Peşin Ödenmiş Giderler
318.682.427 354.861.505
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 318.682.427 354.861.505
Diğer Duran Varlıklar
17 191.343.072 162.549.277
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.779.195.301 5.700.196.386
TOPLAM VARLIKLAR
9.454.413.975 9.531.314.201
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
317.414.566 266.085.011
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
317.414.566 266.085.011
Banka Kredileri
24 310.520.903 259.479.749
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 6.893.663 6.605.262
Diğer Finansal Yükümlülükler
24 772 14.290
Ticari Borçlar
1.106.755.269 1.454.530.760
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.106.755.269 1.454.530.760
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.486.346 1.875.132
Diğer Borçlar
7.429.465 547.608.391
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 533.890.699
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.429.465 13.717.692
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.569.144 1.216.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.569.144 1.216.020
ARA TOPLAM
1.439.655.562 2.271.329.604
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.439.655.562 2.271.329.604
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
947.474.174 595.058.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
947.474.174 595.058.163
Banka Kredileri
24 943.857.143 590.571.429
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 3.617.031 4.486.734
Diğer Borçlar
181.646.675 423.947.086
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 159.206.833 398.888.452
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 22.439.842 25.058.634
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.793.875.748 1.546.965.746
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 208.530.336 2.340.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.585.345.412 1.544.625.267
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.089.178 13.933.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.964.472 6.769.725
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
8.124.706 7.163.856
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.940.085.775 2.579.904.576
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.379.741.337 4.851.234.180
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 5.074.074.518 4.680.080.021
Ödenmiş Sermaye
1.063.862.501 1.000.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-42.012.450
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
751.263.506 281.235.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.053.407 -1.572.155
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.053.407 -1.572.155
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.053.407 -1.572.155
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
65.916.510 2.146.580
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.334.500.174 -13.370.021
Net Dönem Karı veya Zararı
-97.402.316 3.411.640.125
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
598.120
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.074.672.638 4.680.080.021
TOPLAM KAYNAKLAR
9.454.413.975 9.531.314.201


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
20 -49.406.001 -4.397.156
Pazarlama Giderleri
20 -7.417.346 -1.113.673
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
670.714 207.136
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-387.350 -1.551.696
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-56.539.983 -6.855.389
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 18.420.124 16.454.714
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
919.490 789.647
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-37.200.369 10.388.972
Finansman Gelirleri
22 1.142.614 3.126.641
Finansman Giderleri
22 -61.346.441 -595.140
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-97.404.196 12.920.473
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-97.404.196 12.920.473
DÖNEM KARI (ZARARI)
-97.404.196 12.920.473
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.880
Ana Ortaklık Payları
-97.402.316 12.920.473
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 23 -0,09000000 0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18 -481.252 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-481.252 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-481.252 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-97.885.448 12.920.473
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.880 0
Ana Ortaklık Payları
-97.883.568 12.920.473http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144035


BIST
-Foreks Haber Merkezi-