Ana Sayfa***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor ----

***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor

02 Mayıs 2023 - 18:46 borsagundem.com

***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15.555.657 8.665.426
Satışların Maliyeti
-10.395.635 -5.821.630
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.160.022 2.843.796
BRÜT KAR (ZARAR)
5.160.022 2.843.796
Genel Yönetim Giderleri
-614.616 -364.179
Pazarlama Giderleri
-2.223.506 -1.153.441
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 284.041 252.160
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -263.416 -250.342
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.342.525 1.327.994
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 12.313 37.474
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -10.159 -313
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -9.436 -205
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.335.243 1.364.950
Finansman Gelirleri
20 1.128.889 1.135.370
Finansman Giderleri
20 -1.578.146 -1.344.476
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.885.986 1.155.844
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-812.007 -454.933
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-854.880 -399.087
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 42.873 -55.846
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.073.979 700.911
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.073.979 700.911
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
39.474 70.971
Ana Ortaklık Payları
22 1.034.505 629.940
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,04066900 0,02476500
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-352.186 46.376
Dönem Karı (Zararı)
1.073.979 700.911
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.954.317 1.056.579
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
518.736 394.805
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.433 -32.701
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.842 -12.095
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.589 -270
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 8.864 -20.336
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
173.408 71.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
173.408 71.831
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
383.337 316.322
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -120.398 -31.040
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 503.735 347.362
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
172.509 -62.362
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-125.212 -75.927
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-125.212 -75.927
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 9.436 205
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
812.007 454.933
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -11.018 -16.825
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
9 -11.018 -16.825
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7 16.681 6.298
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.698.086 -1.613.247
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.396.161 -2.083.613
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-41.140 -75.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.355.021 -2.007.768
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.931.957 -2.520.855
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.842.433 2.621.666
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
667.203 706.591
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.175.230 1.915.075
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
787.599 369.555
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
787.599 369.555
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.330.210 144.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-147.732 -56.286
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-431.940 -261.187
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.102.724 219.606
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.883.781 -1.310.316
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.665 34.833
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.276.887 -867.092
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.256.087 -835.897
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -20.800 -31.195
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-660.559 -478.057
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.172.964 4.279.144
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 3.137.820 8.772.787
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -1.546.033 -4.100.649
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -64.631 -42.539
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
123.270 9.075
Ödenen Faiz
7 -597.860 -311.697
Alınan Faiz
120.398 31.040
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -78.873
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.063.003 3.015.204
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
339.482 666.334
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-723.521 3.681.538
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.008.982 4.141.603
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.285.461 7.823.141


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.285.461 14.008.982
Finansal Yatırımlar
5 1.420.892 760.333
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
80.004 132.302
Vadeli Mevduatlar
1.340.888 628.031
Ticari Alacaklar
8.111.856 3.715.842
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 838.530 797.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.273.326 2.918.452
Diğer Alacaklar
8 49.793 81.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 49.793 81.200
Türev Araçlar
0 11.362
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 0 11.362
Stoklar
9.061.395 6.676.623
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.226.524 1.265.919
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.226.524 1.265.919
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
280.276 465.703
Diğer Dönen Varlıklar
17 918.300 1.103.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 918.300 1.103.819
ARA TOPLAM
35.354.497 28.089.783
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.354.497 28.089.783
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
88.020 106.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
88.020 106.064
Türev Araçlar
42.463 15.229
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 42.463 15.229
Maddi Duran Varlıklar
11 16.184.221 16.433.124
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 446.170 396.858
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.697.779 12.835.775
Şerefiye
13 2.748.785 2.923.535
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 9.948.994 9.912.240
Peşin Ödenmiş Giderler
9 433.008 275.103
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 433.008 275.103
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 664.440 564.967
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.556.101 30.627.120
TOPLAM VARLIKLAR
65.910.598 58.716.903
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 4.225.861 2.430.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 4.225.861 2.430.749
Banka Kredileri
7 4.225.861 2.430.749
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.256.127 3.357.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.256.127 3.357.593
Banka Kredileri
3.127.923 3.242.261
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
128.204 115.332
Ticari Borçlar
12.126.686 8.284.254
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 3.058.434 2.391.232
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.068.252 5.893.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
119.846 170.164
Diğer Borçlar
2.494.402 1.712.627
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 132.688 129.536
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.361.714 1.583.091
Türev Araçlar
6 42.839 95.784
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 42.839 95.784
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
121.687 182.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 121.687 182.018
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
414.233 165.506
Kısa Vadeli Karşılıklar
699.955 780.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
255.979 250.354
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
443.976 529.687
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 50.203 46.224
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 50.203 46.224
ARA TOPLAM
23.551.839 17.224.960
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.551.839 17.224.960
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 15.367.797 15.055.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 15.367.797 15.055.775
Banka Kredileri
14.983.806 14.685.840
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
383.991 369.935
Ticari Borçlar
1.337 1.635
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.337 1.635
Türev Araçlar
6 512.022 542.609
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 512.022 542.609
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 48.493 55.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 48.493 55.710
Uzun Vadeli Karşılıklar
513.513 544.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
513.513 544.165
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 2.454.551 2.495.653
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.897.713 18.695.547
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.449.552 35.920.507
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.035.443 20.171.058
Ödenmiş Sermaye
18 254.371 254.371
Sermaye Düzeltme Farkları
18 -8.559 -8.559
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
98.792 98.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-264.140 -264.140
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-264.140 -264.140
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-273.922 -273.922
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.782 9.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.773.013 10.943.133
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.440.287 17.410.518
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6.667.274 -6.467.385
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-515.508 -596.392
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6.151.766 -5.870.993
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 341.335 341.335
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8.806.126 4.475.075
Net Dönem Karı veya Zararı
1.034.505 4.331.051
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.425.603 2.625.338
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.461.046 22.796.396
TOPLAM KAYNAKLAR
65.910.598 58.716.903


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 98.792 -81.926 9.782 10.904.236 -3.538.405 281.858 2.863.653 2.271.412 990.841 -424.694 2.271.412 -1.641.472 1.196.087 216.955 1.413.042
Dönem Karı (Zararı)
629.940 629.940 70.971 700.911
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
990.841 -424.694 2.271.412 -2.271.412 566.147 145.984 712.131
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 98.792 -81.926 9.782 11.895.077 -3.963.099 282.565 5.134.358 629.940 14.251.301 2.131.583 16.382.884
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 98.792 -273.922 9.782 17.410.518 -6.467.385 341.335 4.475.075 4.331.051 20.171.058 2.625.338 22.796.396
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.769 -199.889 4.331.051 -3.296.546 864.385 -199.735 664.650
Dönem Karı (Zararı)
1.034.505 1.034.505 39.474 1.073.979
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29.769 -199.889 4.331.051 -4.331.051 -170.120 -239.209 -409.329
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 98.792 -273.922 9.782 17.440.287 -6.667.274 341.335 8.806.126 1.034.505 21.035.443 2.425.603 23.461.046


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.073.979 700.911
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-409.329 712.131
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-209.440 1.136.825
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-209.440 1.136.825
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
94.843 225.102
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
94.843 225.102
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-350.966 -759.309
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-350.966 -759.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
56.234 109.513
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
56.234 109.513
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-409.329 712.131
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
664.650 1.413.042
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-199.735 216.955
Ana Ortaklık Payları
864.385 1.196.087http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145171


BIST
-Foreks Haber Merkezi-