Ana Sayfa***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim ----

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

02 Mayıs 2023 - 19:19 borsagundem.com

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Kar Payı Dağıtımı Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 02.05.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00028 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, YEOTK, TREYEOT00010 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00036 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00028 0 0
B Grubu, YEOTK, TREYEOT00010 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00036 0 0

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 96.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.615.412

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 252.480.597 37.756.667
4. Vergiler ( - ) 33.350.115 5.062.035
5. Net Dönem Kârı 219.130.482 32.694.632
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.634.732 1.634.732
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 217.495.750 31.059.901
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 217.495.750 31.059.901
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 384.890 384.890
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 217.880.640 31.444.791
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.05.2023 tarihli toplantısında Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre Şirketimiz 219.130.482 TL, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre ise 32.694.632 TL kâr etmiş olup, Şirketimizin yatırımları ve büyüme planları dikkate alınarak, sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi amacıyla kar payı dağıtımı yapılmaması, dağıtılabilir dönem karından Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının yapılacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145269


BIST
-Foreks Haber Merkezi-