Ana Sayfa***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor ----

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08 Mayıs 2023 - 20:08 borsagundem.com

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 -428.527 69.205.098 1.362.082.599 649.124.555 2.144.993.088 2.144.993.088
Transferler
0 0 0 -15.911.727 665.036.382 -649.124.555 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -276.469 0 0 38.539.459 38.262.990 38.262.990
Kar Payları
0 0 0 0 -109.183.520 0 -109.183.520 -109.183.520
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 -704.996 53.293.371 1.917.935.461 38.539.459 2.074.072.558 2.074.072.558
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 -3.890.854 53.293.371 1.917.935.461 1.247.439.605 3.279.786.846 3.279.786.846
Transferler
0 0 0 15.315.504 1.232.124.101 -1.247.439.605 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -549.356 0 0 63.453.188 62.903.832 62.903.832
Kar Payları
0 0 0 0 -155.018.240 0 -155.018.240 -155.018.240
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 -4.440.210 68.608.875 2.995.041.322 63.453.188 3.187.672.438 3.187.672.438


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.749.099 57.343.431
Dönem Karı (Zararı)
63.453.188 38.539.459
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.569.911 -1.623.539
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 33.501 23.337
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
676.681 643.447
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -9.179.996 -2.338.407
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-100.097 149.779
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 0 -101.695
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.229.496 20.427.511
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
20 -3.585.257 11.955.513
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.943.304 1.663.132
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 66.893 28.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 6.876.411 1.634.890
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.967.318 6.980.440
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 3.391.370 3.569.841
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 5.575.948 3.410.599
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.095.869 -171.574
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.039.662 -1.499.327
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
943.793 1.327.753
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
64.112.773 57.343.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -3.363.674 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.925.848 1.979.859
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 0 -13.175
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 101.695
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -960.220 -417.835
Alınan Faiz
8.886.068 2.309.174
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
68.674.947 59.323.290
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
68.674.947 59.323.290
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 106.959.649 51.361.327
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 175.634.596 110.684.617


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 175.766.276 106.959.649
Finansal Yatırımlar
48.424.430 44.839.173
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
20 48.424.430 44.839.173
Ticari Alacaklar
5.019.634 11.962.938
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,19 13.940 80.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.005.694 11.882.105
Diğer Alacaklar
1.028 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.719.732 1.399.603
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.004.004 565.687
Diğer Dönen Varlıklar
10 1.109.500 1.209.235
ARA TOPLAM
237.044.604 166.936.285
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
237.044.604 166.936.285
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 3.132.060.220 3.131.100.000
Maddi Duran Varlıklar
7 35.894 39.354
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
181.171 187.871
Peşin Ödenmiş Giderler
10 43.139 179.770
Diğer Duran Varlıklar
10 521.870 766.308
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.132.842.294 3.132.273.303
TOPLAM VARLIKLAR
3.369.886.898 3.299.209.588
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
13.384.399 4.417.081
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,19 7.682.931 4.291.561
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 5.701.468 125.520
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.848 0
Diğer Borçlar
158.408.108 4.099.277
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5,19 155.018.240 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 3.389.868 4.099.277
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.287.163 1.411.640
Kısa Vadeli Karşılıklar
988.343 730.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 809.652 552.110
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 178.691 178.691
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 668.113 1.522.792
ARA TOPLAM
176.740.974 12.181.591
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
176.740.974 12.181.591
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
2.046.222 1.998.011
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 2.046.222 1.998.011
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
192.500 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.234.764 5.243.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 3.234.764 5.243.140
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.473.486 7.241.151
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
182.214.460 19.422.742
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.187.672.438 3.279.786.846
Ödenmiş Sermaye
11 37.264.000 37.264.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27.745.263 27.745.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.440.210 -3.890.854
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.440.210 -3.890.854
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
68.608.875 53.293.371
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 2.995.041.322 1.917.935.461
Net Dönem Karı veya Zararı
18 63.453.188 1.247.439.605
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.187.672.438 3.279.786.846
TOPLAM KAYNAKLAR
3.369.886.898 3.299.209.588


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 77.499.908 43.003.555
Satışların Maliyeti
12 -17.829.152 -9.234.279
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12 59.670.756 33.769.276
BRÜT KAR (ZARAR)
59.670.756 33.769.276
Genel Yönetim Giderleri
-5.939.820 -2.578.227
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 52.487 304.167
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -510.780 -1.011.532
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
53.272.643 30.483.684
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
53.272.643 30.483.684
Finansman Gelirleri
15 10.320.199 8.700.080
Finansman Giderleri
16 -139.654 -644.305
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
63.453.188 38.539.459
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 63.453.188 38.539.459
DÖNEM KARI (ZARARI)
63.453.188 38.539.459
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
63.453.188 38.539.459
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-549.356 -276.469
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -549.356 -276.469
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-549.356 -276.469
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.903.832 38.262.990
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
62.903.832 38.262.990http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148322


BIST
-Foreks Haber Merkezi-