Ana Sayfa***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor ----

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10 Mayıs 2023 - 19:51 borsagundem.com

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27.1 1.082.528 539.815
Satışların Maliyeti
27.2 -752.983 -322.884
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
329.545 216.931
BRÜT KAR (ZARAR)
329.545 216.931
Genel Yönetim Giderleri
28.1 -144.976 -68.220
Pazarlama Giderleri
28.2 -15.723 -11.278
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.1 94.009 113.825
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30.2 -93.067 -94.392
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
169.788 156.866
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.1 85.140 973
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31.2 -7.752 -5.015
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 -570
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
247.176 152.254
Finansman Gelirleri
32.1 121.578 300.556
Finansman Giderleri
32.2 -347.047 -532.557
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.707 -79.747
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.940 -7.821
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
34 -2.125 -4.103
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 -2.815 -3.718
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.767 -87.568
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.767 -87.568
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.5 42.920 3.172
Ana Ortaklık Payları
35 -26.153 -90.740
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,04638000 -0,16092000
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,04638000 -0,16092000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
330.585 468.963
Dönem Karı (Zararı)
35 16.767 -87.568
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33 16.767 -87.568
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
202.008 265.657
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 152.563 73.350
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-84.081 8
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 0 8
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 -84.081 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
204 2.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 176 1.978
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 28 55
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
70.938 65.561
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 71.313 64.820
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
30 14.928 7.334
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
30 -15.303 -6.593
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
59.569 138.767
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 -17.780
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 0 -17.780
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 2.815 3.718
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
360.682 370.461
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 916 -198
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
71.189 -829
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 562 23
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 70.627 -852
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
173.461 33.440
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -129 -377
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 173.590 33.817
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -12.000 -6.969
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -236.787 42.210
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.959 9.243
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 464 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 6.495 9.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 28.581 8.790
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.272 5.913
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 88 239
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 50.184 5.674
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 264.535 274.082
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.556 4.779
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25 -6.208 -4.921
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25 19.764 9.700
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
579.457 548.550
Ödenen Temettüler
-42.345 -12.973
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
34 -206.527 -66.614
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-119.440 -493.650
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 59
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
361 383
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 361 383
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-128.189 -487.991
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -128.189 -348.932
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 0 -139.059
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 14.752 18.053
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -6.364 -24.154
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-78.815 -240.619
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 12.201
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-27.916 -2.094
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
26 -27.916 -2.094
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.130 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.130 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
368.658 323.102
Kredilerden Nakit Girişleri
9 368.658 323.102
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-308.841 -483.259
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -308.841 -483.259
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-40.533 -25.750
Ödenen Faiz
32 -94.338 -79.241
Alınan Faiz
32 23.025 14.422
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
132.330 -265.306
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
26.4 42.024 9.740
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
174.354 -255.566
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.108.815 1.209.742
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.283.169 954.176


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.283.169 1.108.815
Finansal Yatırımlar
8 0 916
Ticari Alacaklar
146.509 202.395
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2 564
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 146.507 201.831
Diğer Alacaklar
6.638 6.440
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 89 89
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 6.549 6.351
Stoklar
14 164.695 152.695
Peşin Ödenmiş Giderler
15 106.113 63.910
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
34 206.527 173.856
Diğer Dönen Varlıklar
25 36.015 30.909
ARA TOPLAM
1.949.666 1.739.936
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.949.666 1.739.936
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 2.384 2.384
Diğer Alacaklar
6.329 6.131
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.498 3.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 2.831 2.762
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 7.129.610 7.242.664
Maddi Duran Varlıklar
19 16.448.758 16.355.591
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 269.176 276.951
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 200.936 116.848
Peşin Ödenmiş Giderler
15 626.640 432.056
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 1.286.697 1.270.553
Diğer Duran Varlıklar
25 24.754 23.652
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.995.284 25.726.830
TOPLAM VARLIKLAR
27.944.950 27.466.766
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 271.313 228.726
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.396.669 1.297.920
Ticari Borçlar
10 725.384 699.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 96.632 68.051
Diğer Borçlar
100.040 50.830
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 3.068 2.979
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 96.972 47.851
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.319.562 1.054.664
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 19.999 27.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.299.563 1.027.142
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
34 2.125 21.498
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.184 4.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 8.670 3.795
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
22 514 486
ARA TOPLAM
3.920.909 3.425.248
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.920.909 3.425.248
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.828.737 1.856.458
Ticari Borçlar
10 1.668 6.342
Diğer Borçlar
12 23.340 22.273
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.935 2.298
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.036 15.873
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 16.036 15.873
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 4.836.372 4.817.418
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.708.088 6.720.662
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.628.997 10.145.910
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.117.944 16.132.931
Ödenmiş Sermaye
26.1 563.876 563.876
Sermaye Düzeltme Farkları
26.1 410.913 410.913
Geri Alınmış Paylar (-)
26.9 -253.788 -225.872
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26.2 -53.739 -53.739
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.811.567 9.863.974
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.811.567 9.863.974
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26.8 9.813.694 9.866.083
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.6 -2.127 -2.109
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
453.249 415.279
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.4 453.249 415.279
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.3 284.778 256.862
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.7 4.927.241 2.239.727
Net Dönem Karı veya Zararı
35 -26.153 2.661.911
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.5 1.198.009 1.187.925
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.315.953 17.320.856
TOPLAM KAYNAKLAR
27.944.950 27.466.766


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
563.876 410.913 -234.053 -53.739 6.640.866 -2.180 455.378 265.042 948.187 910.011 9.904.301 732.387 10.636.688
Transferler
-32.525 2.094 940.442 -910.011
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-61 22.245 -90.740 -68.556 9.352 -59.204
Dönem Karı (Zararı)
-90.740 -90.740 3.172 -87.568
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-61 22.245 22.184 6.180 28.364
Sermaye Avansı
0
Kar Payları
-12.973 -12.973
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.093 -2.093 -2.093
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
59 59 12.201 12.260
Dönem Sonu Bakiyeler
563.876 410.913 -236.146 -53.739 6.608.341 -2.241 477.623 267.136 1.888.688 -90.740 9.833.711 740.967 10.574.678
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
563.876 410.913 -225.872 -53.739 9.866.083 -2.109 415.279 256.862 2.239.727 2.661.911 16.132.931 1.187.925 17.320.856
Transferler
-52.389 27.916 2.686.384 -2.661.911
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18 37.970 -26.153 11.799 52.429 64.228
Dönem Karı (Zararı)
-26.153 -26.153 42.918 16.765
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18 37.970 37.952 9.511 47.463
Kar Payları
-42.345 -42.345
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-27.916 1.130 -26.786 -26.786
Dönem Sonu Bakiyeler
563.876 410.913 -253.788 -53.739 9.813.694 -2.127 453.249 284.778 4.927.241 -26.153 16.117.944 1.198.009 17.315.953


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16.767 -87.568
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-28 77
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -33 75
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5 2
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 5 2
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
47.489 28.287
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
26.4 47.489 28.287
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.461 28.364
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
64.228 -59.204
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
52.429 9.352
Ana Ortaklık Payları
11.799 -68.556http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150081


BIST
-Foreks Haber Merkezi-