Ana Sayfa***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor ----

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor

10 Mayıs 2023 - 22:31 borsagundem.com

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 542.658.935 165.970.167
Satışların Maliyeti
29 -435.946.133 -140.337.950
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
106.712.802 25.632.217
BRÜT KAR (ZARAR)
106.712.802 25.632.217
Genel Yönetim Giderleri
30 -12.818.079 -4.138.895
Pazarlama Giderleri
30 -9.623.324 -5.467.959
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30 -1.047.480
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 34.191.179 19.168.859
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -31.139.795 -13.583.988
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
86.275.303 21.610.234
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 14.401.271 3.184.097
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -188.397 -2.369.600
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.417.569 666.265
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
101.905.746 23.090.996
Finansman Giderleri
34 -20.575.161 -11.755.470
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
81.330.585 11.335.526
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.953.346 613.150
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-13.374 -577.154
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-22.939.972 1.190.304
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
58.377.239 11.948.676
DÖNEM KARI (ZARARI)
58.377.239 11.948.676
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.431.023 257.021
Ana Ortaklık Payları
59.808.262 11.691.655
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,62300000 0,48720000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.481.785 14.305.646
Dönem Karı (Zararı)
59.808.262 11.691.655
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
59.808.262 11.691.655
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
42.985.165 3.449.701
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 2.235.087 575.981
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-358.545 190.540
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 -358.545 87.467
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 103.073
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.970.326 1.173.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 4.970.326 1.202.858
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -29.732
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.602.520 2.759.737
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 15.526.840 2.269.976
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -2.990.373 635.840
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 2.066.053 -146.079
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.417.569 -636.533
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 22.953.346 -613.150
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.397.647 9.360.332
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 4.913.257 -13.428
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 88.853.135 4.984.133
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.933.299 3.121.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
86.919.836 1.862.496
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 5.794.496 -1.903.662
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.232.997 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.561.499 -1.903.662
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
12 -211.761.400 -45.578.980
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-211.761.400 -45.578.980
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -75.742.001 1.828.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -145.317.800 -20.687.431
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 127.510.490 14.682.594
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
55.551.812 -1.654.127
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
71.958.678 16.336.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 9.855.940 4.013.626
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 4.360.055 19.434
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.360.055 19.434
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 194.800.603 64.911.351
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -33.664.422 -12.895.305
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-33.664.422 -12.895.305
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
72.395.780 24.501.688
Alınan Faiz
-15.526.840 -2.269.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22,24 -1.052.244 -58.685
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.334.911 -7.867.381
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-50.949.720 -5.062.074
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-50.949.720 -5.062.074
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -50.949.720 -5.062.074
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.628.861 32.316.693
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.027.565 91.620.588
Kredilerden Nakit Girişleri
39.027.565 91.620.588
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -49.102.534
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-49.102.534
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-110.750 -72.066
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10.712.046 -10.129.295
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.160.926 41.560.265
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
488.963 725.243
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.649.889 42.285.508
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 72.728.967 149.788.198
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 125.378.856 192.073.706


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 127.471.993 86.957.644
Finansal Yatırımlar
27.744.715 32.657.972
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
7 27.744.715 32.657.972
Ticari Alacaklar
212.287.830 302.848.473
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,38 7.760.244 9.693.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 204.527.586 293.154.930
Diğer Alacaklar
11 3.781.050 9.575.546
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.308.126 5.541.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.472.924 4.034.423
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
12 677.675.769 465.914.369
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
677.675.769 465.914.369
Stoklar
13 168.668.869 92.926.868
Peşin Ödenmiş Giderler
15 298.564.069 153.246.269
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 298.564.069 153.246.269
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 6.085.242 9.975.967
Diğer Dönen Varlıklar
78.782.728 40.389.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 78.782.728 40.389.042
ARA TOPLAM
1.601.062.265 1.194.492.150
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.601.062.265 1.194.492.150
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 4.215.769 4.215.769
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7 4.215.769 4.215.769
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
4.215.769 4.215.769
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 4.884.130 3.466.561
Maddi Duran Varlıklar
18 146.255.217 97.238.949
Kullanım Hakkı Varlıkları
6.008.052 3.168.598
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 962.361 1.045.673
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 962.361 1.045.673
Diğer Duran Varlıklar
14.254.431 15.507.083
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
27 14.254.431 15.507.083
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
176.579.960 124.642.633
TOPLAM VARLIKLAR
1.777.642.225 1.319.134.783
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
108.806.225 199.504.018
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
108.806.225 199.504.018
Banka Kredileri
8 108.806.225 199.504.018
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
185.390.966 66.274.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
185.390.966 66.274.308
Banka Kredileri
8 184.897.317 66.001.298
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 493.649 273.010
Ticari Borçlar
10 325.675.192 201.155.075
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,38 61.488.093 5.936.281
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 264.187.099 195.218.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 33.739.051 23.883.111
Diğer Borçlar
11 4.754.704 394.649
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11,38 4.754.704 394.649
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 537.636.153 342.835.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 537.636.153 342.835.550
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 66.815 2.674.487
Kısa Vadeli Karşılıklar
23 5.974.873 3.664.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.944.629 3.634.610
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30.244 30.244
ARA TOPLAM
1.202.043.979 840.386.052
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.202.043.979 840.386.052
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
41.937.200 28.501.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
41.937.200 28.501.922
Banka Kredileri
8 36.056.520 25.347.630
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 5.880.680 3.154.292
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.909.986 4.755.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 5.909.986 4.755.928
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 64.595.013 41.564.240
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
112.442.199 74.822.090
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.314.486.178 915.208.142
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
453.131.789 392.471.360
Ödenmiş Sermaye
96.000.000 96.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.000.000 12.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 -1.826.740 -2.189.944
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.826.740 -2.189.944
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.826.740 -2.189.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
288.892 -200.071
Yabancı Para Çevrim Farkları
288.892 -200.071
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.995.412 2.995.412
Yasal Yedekler
2.995.412 2.995.412
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
283.865.963 64.735.481
Net Dönem Karı veya Zararı
59.808.262 219.130.482
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.024.258 11.455.281
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
463.156.047 403.926.641
TOPLAM KAYNAKLAR
1.777.642.225 1.319.134.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 24.000.000 71.187.816 -76.724 4.183.357 -402.492 43.671.717 51.871.360 193.744.034 959.416 194.703.450
Transferler
51.871.360 -51.871.360
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
317.432 725.243 11.691.655 12.734.330 257.021 12.991.351
Dönem Karı (Zararı)
28 11.691.655 11.691.655 257.021 11.948.676
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
317.432 725.243 1.042.675 1.042.675
Sermaye Arttırımı
122.500 122.500
Dönem Sonu Bakiyeler
28 24.000.000 71.187.816 -450.292 4.183.357 322.751 95.543.077 206.478.364 1.338.937 207.817.301
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 96.000.000 12.000.000 -2.189.944 -200.071 2.995.412 64.735.481 219.130.482 392.471.360 11.455.281 403.926.641
Transferler
28 219.130.482 -219.130.482
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 363.204 488.963 59.808.262 60.660.429 -1.431.023 59.229.406
Dönem Karı (Zararı)
28 59.808.262 59.808.262 -1.431.023 58.377.239
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
363.204 488.963 852.167 852.167
Dönem Sonu Bakiyeler
28 96.000.000 12.000.000 -1.826.740 288.892 2.995.412 283.865.963 59.808.262 453.131.789 10.024.258 463.156.047


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
37 58.377.239 11.948.676
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
363.204 317.432
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 454.005 396.790
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 -90.801 -79.358
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-90.801 -79.358
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
488.963 725.243
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
488.963 725.243
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
28 488.963 725.243
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
852.167 1.042.675
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
59.229.406 12.991.351
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.431.023 257.021
Ana Ortaklık Payları
60.660.429 12.734.330http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150235


BIST
-Foreks Haber Merkezi-