Ana Sayfa***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim ----

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05 Haziran 2023 - 09:55 borsagundem.com

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 334.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.336.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
GUBRF, TRAGUBRF91E2 334.000.000 1.002.000.000,000 300,00000 GUBRF, TRAGUBRF91E2 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 334.000.000 1.002.000.000,000 300,00000

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 1.002.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 02.06.2023
SPK Başvuru Tarihi 02.06.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 334.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanacak şekilde %300 oranında artışla 1.336.000.000 TL'ye yükseltilmesi kapsamında ihraç edilecek 1.002.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden paylara ilişkin
- ihraç belgesinin onaylanması,
- Esas Sözleşmemizin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi,
hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme 7. Madde - Tadil Tasarısı.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155946


BIST
-Foreks Haber Merkezi-