Ana Sayfa***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim ----

***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25 Temmuz 2023 - 22:49 borsagundem.com

***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımı karar güncellemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Bedelsiz Sermaye Artırım Oranı Güncellenmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.07.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 1.063.862.501
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.640.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPSFK00015 149.532.710 80.979.827,260 54,15525 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPSFK00015 Nâma
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 914.329.791 495.157.671,740 54,15525 B Grubu B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 1.063.862.501 576.137.499,000 54,15525

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 243.236.315,02
Geçmiş Yıl Karları (TL) 332.901.183,98


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.07.2023
SPK Başvuru Tarihi 10.07.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ile yapılan görüşmeler neticesinde Yönetim Kurulumuzun 07.07.2023/23 ilgi tarih ve nolu kararında güncelleme yapma gereği hasıl olmuştur. Bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.07.2023 tarihli toplantısında 5.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.063.862.501 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere toplam 576.137.499 TL artırılarak 1.640.000.000 TL' ye çıkarılması bedelsiz sermaye artırımı ve şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadili doğrultusunda güncelleme kararı almıştır. İzin ve onay verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na en kısa sürede başvuru yapılacaktır. Diğer olası güncellemeler ayrıca duyurulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175219


BIST
-Foreks Haber Merkezi-