Ana Sayfa***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor ----

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor

08 Ağustos 2023 - 23:31 borsagundem.com

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.073.633.839 446.285.143 530.974.904 280.314.976
Satışların Maliyeti
28 -861.378.764 -358.326.280 -425.432.631 -217.988.330
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
212.255.075 87.958.863 105.542.273 62.326.646
BRÜT KAR (ZARAR)
212.255.075 87.958.863 105.542.273 62.326.646
Genel Yönetim Giderleri
29 -31.044.722 -9.188.693 -18.226.643 -5.049.798
Pazarlama Giderleri
29 -35.737.868 -14.202.009 -26.114.544 -8.734.050
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -2.870.358 -1.822.878
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 117.835.000 28.837.491 83.643.821 9.668.632
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -119.387.284 -27.602.860 -88.247.489 -14.018.872
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
141.049.843 65.802.792 54.774.540 44.192.558
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 59.231.319 14.172.574 44.830.048 10.988.477
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -188.397 -2.900.471 -530.871
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-600.077 2.558.768 -2.017.646 1.892.503
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
199.492.688 79.633.663 97.586.942 56.542.667
Finansman Gelirleri
32 86.850.576 86.850.576
Finansman Giderleri
33 -84.315.915 -26.919.975 -63.740.754 -15.164.505
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
202.027.349 52.713.688 120.696.764 41.378.162
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-82.702.394 -9.296.372 -59.749.048 -9.909.522
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-14.917.928 -3.529.386 -14.904.554 -2.952.232
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -67.784.466 -5.766.986 -44.844.494 -6.957.290
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
119.324.955 43.417.316 60.947.716 31.468.640
DÖNEM KARI (ZARARI)
119.324.955 43.417.316 60.947.716 31.468.640
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-25.066.122 -57.835 -23.635.099 -314.856
Ana Ortaklık Payları
144.391.077 43.475.151 84.582.815 31.783.496
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,50410000 1,79670000 0,88110000 1,13130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
99.977.424 -23.590.854
Dönem Karı (Zararı)
144.391.077 43.475.151
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
144.391.077 43.475.151
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
125.005.788 13.586.987
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 5.016.788 1.377.613
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-511.843 -124.204
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 -28.499 -118.716
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -483.344 -5.488
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.657.431 1.470.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 6.657.431 1.715.051
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -244.973
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
30.967.673 9.421.285
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 35.130.754 9.104.905
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -7.844.632 558.682
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 3.681.551 -242.302
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.295.389
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-5.295.389
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
600.077 -2.558.768
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 600.077 -2.558.768
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 82.702.394 9.296.372
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-426.732
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -426.732
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-125.413.367 -59.243.023
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -362.325.560 -5.930.632
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 47.355.932 -9.901.553
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.288.513 5.016.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
58.644.445 -14.917.699
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.906.053 3.343.918
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.971.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-65.703 3.343.918
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
12 -473.371.194 -166.601.159
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-473.371.194 -166.601.159
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -190.294.598 -6.398.384
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -154.347.867 -64.505.144
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 304.387.151 44.164.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30.116.076 -1.328.438
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
274.271.075 45.493.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 7.903.012 11.725.950
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.033.527 6.852.486
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.033.527 6.852.486
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 868.420.184 156.660.574
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -178.080.007 -28.653.915
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-178.080.007 -29.832.597
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.178.682
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
143.983.498 -2.180.885
Alınan Faiz
-35.130.754 -9.104.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22,24 -1.159.482 -161.646
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.715.838 -12.143.418
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-288.871.707 -54.236.592
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 43.791.165
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.791.165
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -332.662.872 -54.236.592
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-332.662.872 -54.236.592
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
372.986.141 88.976.663
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.812.184
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.812.184
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
469.398.284 119.428.403
Kredilerden Nakit Girişleri
469.398.284 119.428.403
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-188.798 -106.267
Ödenen Temettüler
-15.000.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-96.223.345 -28.157.657
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
184.091.858 11.149.217
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.054.180 -976.397
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
187.146.038 10.172.820
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 72.728.967 149.788.198
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 259.875.005 159.961.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 356.098.349 86.957.644
Finansal Yatırımlar
7 394.983.532 32.657.972
Ticari Alacaklar
10 251.839.489 302.848.473
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,38 20.982.056 9.693.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 230.857.433 293.154.930
Diğer Alacaklar
11 6.669.493 9.575.546
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.569.367 5.541.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.100.126 4.034.423
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
12 939.285.563 465.914.369
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
12 939.285.563 465.914.369
Stoklar
13 283.704.810 92.926.868
Peşin Ödenmiş Giderler
15 315.773.297 153.246.269
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 315.773.297 153.246.269
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 5.995.422 9.975.967
Diğer Dönen Varlıklar
27 188.127.422 40.389.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 188.127.422 40.389.042
ARA TOPLAM
2.742.477.377 1.194.492.150
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.742.477.377 1.194.492.150
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 4.215.769 4.215.769
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.215.769 4.215.769
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4.215.769 4.215.769
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 2.866.484 3.466.561
Maddi Duran Varlıklar
18 382.026.011 97.238.949
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 54.852.208 3.168.598
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 859.629 1.045.673
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 859.629 1.045.673
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
Diğer Duran Varlıklar
27 34.431.989 15.507.083
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
34.431.989 15.507.083
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
479.252.090 124.642.633
TOPLAM VARLIKLAR
3.221.729.467 1.319.134.783
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 60.302.498 199.504.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
60.302.498 199.504.018
Banka Kredileri
60.302.498 199.504.018
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 191.814.439 66.274.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
191.814.439 66.274.308
Banka Kredileri
8 191.150.665 66.001.298
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 663.774 273.010
Ticari Borçlar
10 497.697.594 201.155.075
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,38 36.052.357 5.936.281
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 461.645.237 195.218.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 31.786.123 23.883.111
Diğer Borçlar
11 2.428.176 394.649
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11,38 2.428.176 394.649
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.211.255.734 342.835.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.211.255.734 342.835.550
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 14.926.042 2.674.487
Kısa Vadeli Karşılıklar
23 7.249.954 3.664.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.219.710 3.634.610
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30.244 30.244
ARA TOPLAM
2.017.460.560 840.386.052
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.017.460.560 840.386.052
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
561.575.517 28.501.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 561.575.517 28.501.922
Banka Kredileri
8 508.677.618 25.347.630
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 52.897.899 3.154.292
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 7.196.046 4.755.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.196.046 4.755.928
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 109.587.019 41.564.240
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
678.358.582 74.822.090
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.695.819.142 915.208.142
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28 539.521.166 392.471.360
Ödenmiş Sermaye
96.000.000 96.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.000.000 12.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 -2.585.395 -2.189.944
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.585.395 -2.189.944
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.585.395 -2.189.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.854.109 -200.071
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.854.109 -200.071
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.051.720 2.995.412
Yasal Yedekler
3.051.720 2.995.412
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
283.809.655 64.735.481
Net Dönem Karı veya Zararı
144.391.077 219.130.482
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13.610.841 11.455.281
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
525.910.325 403.926.641
TOPLAM KAYNAKLAR
3.221.729.467 1.319.134.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 24.000.000 71.187.816 -767.724 -402.492 4.183.357 43.671.717 51.871.360 193.744.034 959.416 194.703.450
Transferler
28 51.871.360 -51.871.360
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.400 -976.397 -4.183.357 43.475.151 38.359.797 -57.835 38.301.962
Dönem Karı (Zararı)
28 43.475.151 43.475.151 -57.835 43.417.316
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
44.400 -976.397 -4.183.357 -5.115.354 -5.115.354
Sermaye Arttırımı
72.000.000 -59.187.816 2.795.412 -15.607.596 122.500 122.500
Kar Payları
-15.000.000 -15.000.000 -15.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
28 96.000.000 12.000.000 -723.324 -1.378.889 2.795.412 64.935.481 43.475.151 217.103.831 1.024.081 218.127.912
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 96.000.000 12.000.000 -2.189.944 -200.071 2.995.412 64.735.481 219.130.482 392.471.360 11.455.281 403.926.641
Transferler
27 56.308 219.074.174 -219.130.482
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-395.451 3.054.180 144.391.077 147.049.806 -25.066.122 121.983.684
Dönem Karı (Zararı)
27 144.391.077 144.391.077 -25.066.122 119.324.955
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-395.451 3.054.180 2.658.729 2.658.729
Dönem Sonu Bakiyeler
27 96.000.000 12.000.000 -2.585.395 2.854.109 3.051.720 283.809.655 144.391.077 539.521.166 -13.610.841 525.910.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 119.324.955 43.417.316 60.947.716 31.468.640
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-395.451 44.400 -758.655 -273.032
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -527.269 55.500 -981.274 -341.290
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 131.818 -11.100 222.619 68.258
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
131.818 -11.100 222.619 68.258
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.054.180 -5.159.754 2.565.217 -5.884.997
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
3.054.180 -976.397 2.565.217 -1.701.640
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
28 3.054.180 -976.397 2.565.217 -1.701.640
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.295.389 -5.295.389
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.295.389 -5.295.389
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.112.032 1.112.032
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.112.032 1.112.032
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.658.729 -5.115.354 1.806.562 -6.158.029
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
121.983.684 38.301.962 62.754.278 25.310.611
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-25.066.122 -57.835 -25.633.521 257.021
Ana Ortaklık Payları
147.049.806 38.359.797 88.387.799 25.053.590http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182579


BIST
-Foreks Haber Merkezi-