Ana Sayfa***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor ----

***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

13 Ağustos 2023 - 13:00 borsagundem.com

***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
267.500.000 1.013.735.492 1.830.292 -494.244 10.000 -40.324.648 29.091.207 1.271.348.099 1.271.348.099
Transferler
2.136.580 26.954.627 -29.091.207
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-197.005 303.167.012 302.970.007 302.970.007
Dönem Sonu Bakiyeler
267.500.000 1.013.735.492 1.830.292 -691.249 2.146.580 -13.370.021 303.167.012 1.574.318.106 1.574.318.106
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000.000 281.235.492 -1.572.155 2.146.580 -13.370.021 3.411.640.125 4.680.080.021 4.680.080.021
Transferler
94.788.313 3.316.851.812 -3.411.640.125
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.060 -102.316.175 -102.320.235 -102.320.235
Sermaye Arttırımı
63.862.501 470.028.014 533.890.515 533.890.515
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-73.030.833 -73.030.833 -73.030.833
Dönem Sonu Bakiyeler
1.063.862.501 -73.030.833 751.263.506 -1.576.215 96.934.893 3.303.481.791 -102.316.175 5.038.619.468 5.038.619.468


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.683.295.990 -731.278.855
Dönem Karı (Zararı)
-102.316.175 303.167.012
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.529.141 -12.489.465
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 14 5.448.495 2.592.185
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.209.312 5.586.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.671.693 1.719.285
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.537.619 3.867.426
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
40.365.769 -1.728.701
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-22.494.435 -18.939.660
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-22.494.435 -18.939.660
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.606.940.143 -1.021.807.611
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 7 202.155.924 -163.424.937
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.660 -1.484.630
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.974.077.952 -1.914.176.823
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 10 309.999.585 -58.492.710
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 7 -441.531.759 1.456.138.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.118.901 2.242.391
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-529.048.548 -24.061.299
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
898.694.480 -279.563.532
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-79.216.114 -38.984.687
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.681.727.177 -731.130.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.568.813 -148.791
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
270.163.390 423.022.133
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-1.400.000 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
266.427.522 428.574.889
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -14.148.876 -8.613.775
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.148.876 -8.613.775
Alınan Faiz
19.284.744 3.061.019
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.300.435.449 65.251.856
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
533.890.515 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
18 -73.030.833 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.062.059.648 107.499.326
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-164.286.966 -40.973.508
Ödenen Faiz
-58.196.915 -1.273.962
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-112.697.151 -243.004.866
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-112.697.151 -243.004.866
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 176.551.504 243.856.179
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 63.854.353 851.313


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 63.854.353 176.551.504
Finansal Yatırımlar
4 157.043.043 400.976.130
Ticari Alacaklar
498.805.730 695.205.016
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 187.056.730 271.438.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 311.749.000 423.766.401
Diğer Alacaklar
130.195 633.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 130.195 633.403
Stoklar
9 2.674.434.989 2.051.594.782
Peşin Ödenmiş Giderler
508.715.725 466.576.655
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 200.526.517 172.606.644
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 308.189.208 293.970.011
Diğer Dönen Varlıklar
17 208.231.083 39.580.325
ARA TOPLAM
4.111.215.118 3.831.117.815
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.111.215.118 3.831.117.815
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.400.000 0
Diğer Alacaklar
3.799.190 3.261.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.799.190 3.261.322
Stoklar
9 6.490.184.564 200.720.038
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 0 4.940.100.000
Maddi Duran Varlıklar
13 38.535.250 25.869.577
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 9.538.615 11.621.035
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
426.563 1.213.632
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 426.563 1.213.632
Peşin Ödenmiş Giderler
2.722.850 354.861.505
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.722.850 354.861.505
Diğer Duran Varlıklar
17 69.828.343 162.549.277
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.616.435.375 5.700.196.386
TOPLAM VARLIKLAR
10.727.650.493 9.531.314.201
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
278.615.909 266.085.011
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
278.615.909 266.085.011
Banka Kredileri
24 272.119.866 259.479.749
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 6.496.043 6.605.262
Diğer Finansal Yükümlülükler
24 5.251 14.290
Ticari Borçlar
1.017.442.591 1.454.530.760
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.017.442.591 1.454.530.760
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 7.994.033 1.875.132
Diğer Borçlar
15.535.293 547.608.391
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 533.890.699
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 15.535.293 13.717.692
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.475.902 1.216.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.475.902 1.216.020
ARA TOPLAM
1.321.068.979 2.271.329.604
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.321.068.979 2.271.329.604
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.642.403.274 595.058.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.642.403.274 595.058.163
Banka Kredileri
24 1.639.999.999 590.571.429
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 2.403.275 4.486.734
Diğer Borçlar
262.686.862 423.947.086
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 235.865.643 398.888.452
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 26.821.219 25.058.634
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.445.660.226 1.546.965.746
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 20.028.398 2.340.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 2.425.631.828 1.544.625.267
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.211.684 13.933.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.510.209 6.769.725
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
8.701.475 7.163.856
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.367.962.046 2.579.904.576
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.689.031.025 4.851.234.180
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 5.038.619.468 4.680.080.021
Ödenmiş Sermaye
1.063.862.501 1.000.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-73.030.833
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
751.263.506 281.235.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.576.215 -1.572.155
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.576.215 -1.572.155
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.576.215 -1.572.155
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
96.934.893 2.146.580
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.303.481.791 -13.370.021
Net Dönem Karı veya Zararı
-102.316.175 3.411.640.125
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.038.619.468 4.680.080.021
TOPLAM KAYNAKLAR
10.727.650.493 9.531.314.201


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 0 821.569.739 0 821.569.739
Satışların Maliyeti
19 0 -524.026.632 0 -524.026.632
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 297.543.107 0 297.543.107
BRÜT KAR (ZARAR)
0 297.543.107 0 297.543.107
Genel Yönetim Giderleri
20 -67.114.880 -13.137.685 -17.708.879 -8.740.529
Pazarlama Giderleri
20 -18.239.696 -2.715.286 -10.822.350 -1.601.613
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.420.488 1.743.586 749.774 1.536.450
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.190.230 -1.561.752 -1.802.880 -10.056
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-86.124.318 281.871.970 -29.584.335 288.727.359
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 23.041.416 18.939.660 4.621.292 2.484.946
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.071.143 0 -2.071.143 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
1.415.778 769.272 496.288 -20.375
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-63.738.267 301.580.902 -26.537.898 291.191.930
Finansman Gelirleri
22 21.130.895 3.176.832 19.988.281 50.191
Finansman Giderleri
22 -59.708.803 -1.590.722 1.637.638 -995.582
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-102.316.175 303.167.012 -4.911.979 290.246.539
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-102.316.175 303.167.012 -4.911.979 290.246.539
DÖNEM KARI (ZARARI)
-102.316.175 303.167.012 -4.911.979 290.246.539
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-102.316.175 303.167.012 -4.911.979 290.246.539
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 23 -0,10000000 1,13000000 -0,01000000 1,12000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.060 -197.005 477.192 -420.966
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.060 -197.005 477.192 -420.966
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.060 -197.005 477.192 -420.966
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-102.320.235 302.970.007 -4.434.787 289.825.573
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-102.320.235 302.970.007 -4.434.787 289.825.573http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184897


BIST
-Foreks Haber Merkezi-