Ana Sayfa***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor ----

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

18 Ağustos 2023 - 23:37 borsagundem.com

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 549.972.967 -2.811.836 6.243.916 332.976.445 53.838.737 921.268.125 523.125.635 2.718.613.989 1.309.644.390 4.028.258.379
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-97.034.466 -97.034.466 -101.472.781 -198.507.247
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
334.000.000 549.972.967 -2.811.836 6.243.916 332.976.445 53.838.737 824.233.659 523.125.635 2.621.579.523 1.208.171.609 3.829.751.132
Transferler
14.343.915 508.781.720 -523.125.635
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.781.985 -840.913 819.828.792 506.953.704 1.314.159.598 1.165.439.281 2.479.598.879
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-666.798 -666.798 1.210.582 543.784
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 549.972.967 -14.593.821 5.403.003 1.152.805.237 68.182.652 1.332.348.581 506.953.704 3.935.072.323 2.374.821.472 6.309.893.795
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 2.134.574.576 -50.733.395 20.163.680 456.162.026 68.182.652 2.071.161.251 757.352.143 5.790.862.933 2.086.851.330 7.877.714.263
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
707.354 608.520.445 609.227.799 636.353.907 1.245.581.706
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
334.000.000 2.135.281.930 -50.733.395 20.163.680 456.162.026 68.182.652 2.679.681.696 757.352.143 6.400.090.732 2.723.205.237 9.123.295.969
Transferler
11.845.534 745.506.609 -757.352.143
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.013.965 -20.729.102 17.109.867 -476.875.019 -465.480.289 59.255.059 -406.225.230
Kar Payları
-572.919.159 -572.919.159
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 2.135.281.930 -35.719.430 -565.422 473.271.893 80.028.186 3.425.188.305 -476.875.019 5.934.610.443 2.209.541.137 8.144.151.580


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.040.862.897 -1.154.794.148
Dönem Karı (Zararı)
-532.729.517 815.804.909
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
399.055.626 887.513.914
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 335.784.505 198.649.452
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
71.590.732 95.564.807
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.157.810 -457.454
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 73.748.542 96.022.261
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
207.077.165 136.191.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 203.201.289 128.147.398
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 3.875.876 8.044.102
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
274.825.964 263.093.199
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
262.963.546 270.752.538
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
11.862.418 -7.659.339
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8.169.200 227.633.416
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
174.458
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 8.169.200 227.458.958
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-46.965.998 -86.582.750
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -450.161.447 54.197.466
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.264.495 -1.233.176
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.264.495 -1.233.176
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.134.123.526 -2.473.720.687
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.634.702.178 -113.102.503
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-726.203.434 -100.305.855
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.699.078.264 -1.366.804.202
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-446.911.970 -885.611.631
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.555.922.910 151.335.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.633.620 39.395.499
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
65.173.921 117.324.244
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
139.986.377 -597.503.552
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
331.012.024 281.551.523
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.267.797.417 -770.401.864
Ödenen Faiz
-536.500.346 -187.884.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -144.568.527 -107.935.473
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -91.996.607 -88.571.868
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.110.030.384 -678.384.363
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 11.190.946 24.641.001
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -609.820.777 -558.302.606
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-511.400.553 -144.722.758
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.099.842.306 1.868.434.659
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.961.514.355 6.033.122.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.861.672.049 -4.165.231.625
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
543.784
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-51.050.975 35.256.148
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
313.112.869 548.079.744
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
262.061.894 583.335.892
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.083.379.197 1.171.491.537
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.345.441.091 1.754.827.429


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.345.441.091 1.083.379.197
Finansal Yatırımlar
17 793.432.377 447.610.807
Ticari Alacaklar
3.194.206.364 1.554.489.791
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 2.732.453.797 1.293.504.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 461.752.567 260.985.287
Diğer Alacaklar
1.203.543.199 468.030.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.203.543.199 468.030.922
Stoklar
8 4.078.808.568 7.798.691.052
Peşin Ödenmiş Giderler
885.306.691 546.357.195
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 885.306.691 546.357.195
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 6.996.472 74.773.277
Diğer Dönen Varlıklar
142.367.733 131.073.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
142.367.733 131.073.520
ARA TOPLAM
11.650.102.495 12.104.405.761
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.650.102.495 12.104.405.761
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
17 244.738.033 79.159.050
Ticari Alacaklar
627.835 1.133.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 627.835 1.133.425
Diğer Alacaklar
25.062.654 34.371.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 25.062.654 34.371.497
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
226.575.130 200.338.233
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
267.963.745 267.963.745
Maddi Duran Varlıklar
9 8.599.558.703 7.522.556.514
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 672.698.877 460.396.001
Şerefiye
206.703.974 181.827.657
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
465.994.903 278.568.344
Peşin Ödenmiş Giderler
295.055.974 187.093.500
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 295.055.974 187.093.500
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 353.406.949
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.685.687.900 8.753.011.965
TOPLAM VARLIKLAR
22.335.790.395 20.857.417.726
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 8.348.615.635 5.515.983.218
Ticari Borçlar
2.537.628.486 5.079.337.975
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 26.346.514 7.152.251
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.511.281.972 5.072.185.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 56.163.735 61.797.355
Diğer Borçlar
1.057.319.908 419.417.369
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.057.319.908 419.417.369
Türev Araçlar
24 16.590.500 8.421.300
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
216.322.810 76.336.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 216.322.810 76.336.433
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 520.502.737 696.321.334
Kısa Vadeli Karşılıklar
781.203.178 400.185.760
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 83.394.553 93.107.205
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 697.808.625 307.078.555
ARA TOPLAM
13.534.346.989 12.257.800.744
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.534.346.989 12.257.800.744
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 38.484.384 44.811.294
Uzun Vadeli Karşılıklar
618.807.442 526.372.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 618.807.442 526.372.881
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 150.718.544
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
657.291.826 721.902.719
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.191.638.815 12.979.703.463
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.934.610.443 5.790.862.933
Ödenmiş Sermaye
20 334.000.000 334.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.098.997.078 2.104.004.861
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.099.562.500 2.083.841.181
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.135.281.930 2.134.574.576
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-35.719.430 -50.733.395
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-565.422 20.163.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
473.271.893 456.162.026
Yabancı Para Çevrim Farkları
473.271.893 456.162.026
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
80.028.186 68.182.652
Yasal Yedekler
20 80.028.186 68.182.652
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.425.188.305 2.071.161.251
Net Dönem Karı veya Zararı
-476.875.019 757.352.143
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.209.541.137 2.086.851.330
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.144.151.580 7.877.714.263
TOPLAM KAYNAKLAR
22.335.790.395 20.857.417.726


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 12.203.685.591 13.405.645.540 5.062.465.449 5.482.606.278
Satışların Maliyeti
13 -11.872.548.958 -10.938.042.606 -5.382.519.874 -4.526.923.433
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
331.136.633 2.467.602.934 -320.054.425 955.682.845
BRÜT KAR (ZARAR)
331.136.633 2.467.602.934 -320.054.425 955.682.845
Genel Yönetim Giderleri
-366.965.139 -199.386.847 -181.655.952 -130.087.016
Pazarlama Giderleri
-660.275.501 -344.257.949 -363.885.118 -141.875.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 2.355.577.708 873.017.611 2.150.783.299 519.175.221
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -2.801.898.918 -1.926.106.118 -2.473.877.172 -1.102.803.902
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.142.425.217 870.869.631 -1.188.689.368 100.091.349
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
84.052.850 1.916.931 82.913.789 1.758.417
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-98.072 -240 -4.455
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
46.965.998 86.582.750 20.880.548 64.748.979
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.011.504.441 959.369.072 -1.084.899.486 166.598.745
Finansman Gelirleri
571.207.311 483.959.412 310.766.923 319.008.238
Finansman Giderleri
-633.965.263 -630.574.448 -240.931.176 -380.442.748
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
91.371.429 57.248.339 59.730.950 -18.004.899
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-982.890.964 870.002.375 -955.332.789 87.159.336
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
450.161.447 -54.197.466 430.250.877 38.303.010
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -70.747.976 -77.019.016 -66.949.171 2.373.588
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 520.909.423 22.821.550 497.200.048 35.929.422
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-532.729.517 815.804.909 -525.081.912 125.462.346
DÖNEM KARI (ZARARI)
-532.729.517 815.804.909 -525.081.912 125.462.346
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-55.854.498 308.851.205 -258.275.992 194.255.444
Ana Ortaklık Payları
-476.875.019 506.953.704 -266.805.920 -68.793.098
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (kuruş) 15 -1,42800000 1,51800000 -0,79900000 -0,20600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.715.137 -12.622.898 6.826.675 -9.340.912
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.767.456 -14.727.481 34.444.721 -10.624.998
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-20.729.102 -840.913 -20.729.102 -840.913
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-20.729.102 -840.913 -20.729.102 -840.913
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.753.491 2.945.496 -6.888.944 2.124.999
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-3.753.491 2.945.496 -6.888.944 2.124.999
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
132.219.424 1.676.416.868 1.293.055.016 1.258.450.330
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
132.219.424 1.676.416.868 1.293.055.016 1.258.450.330
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
132.219.424 1.676.416.868 1.293.055.016 1.258.450.330
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
126.504.287 1.663.793.970 1.299.881.691 1.249.109.418
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-406.225.230 2.479.598.879 774.799.779 1.374.571.764
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
59.255.058 1.165.439.281 455.945.853 839.659.570
Ana Ortaklık Payları
-465.480.288 1.314.159.598 318.853.926 534.912.194http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187437


BIST
-Foreks Haber Merkezi-