Ana Sayfa***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim ----

***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

29 Ağustos 2023 - 21:22 borsagundem.com

***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırım Tarihi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.07.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 1.063.862.501
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.640.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPSFK00015 149.532.710 80.979.826,170 54,15525 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPSFK00015 Nâma
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 914.329.791 495.157.672,830 54,15525 B Grubu B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 1.063.862.501 576.137.499,000 54,15525

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 04.09.2023

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 243.236.315,02
Geçmiş Yıl Karları (TL) 332.901.183,98


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.07.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 24.08.2023
SPK Başvuru Tarihi 10.07.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 24.08.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 06.09.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 05.09.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ile yapılan görüşmeler neticesinde Yönetim Kurulumuzun 07.07.2023/23 ilgi tarih ve nolu kararında güncelleme yapma gereği hasıl olmuştur. Bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.07.2023 tarihli toplantısında 5.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.063.862.501 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere toplam 576.137.499 TL artırılarak 1.640.000.000 TL' ye çıkarılması bedelsiz sermaye artırımı ve şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadili doğrultusunda güncelleme kararı almıştır. SPK 24.08.2023 tarihli 49/1016 sayılı toplantısı ile ilgili başvurmuzu onaylamıştır.
29.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda bedelsiz sermaye artışının 04.09.2023 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 psgyo ihraç belgesi ağustos 2023 .pdf
EK: 2 madde 8 tadil Ağustos 2023.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190362


BIST
-Foreks Haber Merkezi-