Ana Sayfa***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor ----

***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

31 Ekim 2023 - 18:44 borsagundem.com

***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
267.500.000 1.013.735.492 1.830.292 -494.244 10.000 -40.324.648 29.091.207 1.271.348.099 1.271.348.099
Transferler
732.500.000 -732.500.000 2.136.580 26.954.627 -29.091.207
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-293.714 2.069.875.570 2.069.581.856 2.069.581.856
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000.000 281.235.492 1.830.292 -787.958 2.146.580 -13.370.021 2.069.875.570 3.340.929.955 3.340.929.955
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000.000 281.235.492 -1.572.155 2.146.580 -13.370.021 3.411.640.125 4.680.080.021 4.680.080.021
Transferler
21.757.480 3.389.882.645
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-565.832 310.405.268 309.839.436 309.839.436
Sermaye Arttırımı
640.000.000 226.791.699 -332.901.184
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
5.380.132
Dönem Sonu Bakiyeler
1.640.000.000 513.407.323 -2.137.987 23.904.060 3.043.611.440 310.405.268 5.529.190.104 5.529.190.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.882.760.086 862.672.431
Dönem Karı (Zararı)
310.405.268 2.069.875.570
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-43.618.203 -1.786.276.008
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 13 8.991.234 4.997.983
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17 6.994.356 6.856.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.177.432 2.544.946
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.816.924 4.311.585
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-16.324.275 30.706.825
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-43.279.518 -1.828.837.347
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.147.947.319 579.553.769
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 7 -146.430.648 -122.369.653
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-186.481.030 -1.357.299
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -2.925.851.928 -356.708.937
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 10 -6.104.576.397 -147.453.833
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 7 6.291.021.538 1.285.346.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.117.320 4.133.075
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-462.427.561 -20.812.170
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 1.491.154.227 6.368.475
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18 -113.472.840 -67.591.912
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.881.160.254 863.153.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.599.832 -480.900
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
430.842.404 -1.415.006.927
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-1.400.000 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
13 14 372.834.834 452.079.355
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-24.508.193 -13.052.128
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 -1.858.568.159
Alınan Faiz
83.915.763 4.534.005
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.372.117.446 342.450.979
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
63.862.501 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.763.227.430 337.065.548
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-398.888.452 40.549.120
Ödenen Faiz
-56.084.033 -35.163.689
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-79.800.236 -209.883.517
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-79.800.236 -209.883.517
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 176.551.504 243.856.179
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 96.751.268 33.972.662


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 96.751.268 176.551.504
Finansal Yatırımlar
4 71.420.814 400.976.130
Ticari Alacaklar
842.225.376 695.205.016
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 25.622.458 271.438.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 816.602.918 423.766.401
Diğer Alacaklar
130.195 633.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 130.195 633.403
Stoklar
9 3.235.404.237 2.051.594.782
Peşin Ödenmiş Giderler
405.900.163 466.576.655
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 150.143.798 172.606.644
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 255.756.365 293.970.011
Diğer Dönen Varlıklar
17 240.963.824 39.580.325
ARA TOPLAM
4.892.795.877 3.831.117.815
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.892.795.877 3.831.117.815
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.400.000 0
Diğer Alacaklar
190.245.560 3.261.322
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 186.361.069 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.884.491 3.261.322
Stoklar
7.325.090.365 200.720.038
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 0 4.940.100.000
Maddi Duran Varlıklar
13 46.856.258 25.869.577
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 7.982.560 11.621.035
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 478.189 1.213.632
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
478.189 1.213.632
Peşin Ödenmiş Giderler
6.520.114.394 354.861.505
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 6.517.753.732 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.360.662 354.861.505
Diğer Duran Varlıklar
17 69.828.343 162.549.277
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.161.995.669 5.700.196.386
TOPLAM VARLIKLAR
19.054.791.546 9.531.314.201
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
559.675.546 266.085.011
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
559.675.546 266.085.011
Banka Kredileri
24 553.572.077 259.479.749
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 6.103.469 6.605.262
Diğer Finansal Yükümlülükler
24 6.535 14.290
Ticari Borçlar
2.973.436.481 1.454.530.760
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.994.812.310 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 978.624.171 1.454.530.760
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10.992.452 1.875.132
Diğer Borçlar
70.533.033 547.608.391
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 533.890.699
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 70.533.033 13.717.692
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.813.394 1.216.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.813.394 1.216.020
ARA TOPLAM
3.616.457.441 2.271.329.604
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.616.457.441 2.271.329.604
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.060.965.916 595.058.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.060.965.916 595.058.163
Banka Kredileri
24 2.059.714.286 590.571.429
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 1.251.630 4.486.734
Ticari Borçlar
4.751.032.692 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 4.751.032.692 0
Diğer Borçlar
39.728.857 423.947.086
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.133.976 398.888.452
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 37.594.881 25.058.634
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.038.119.973 1.546.965.746
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 114.220.324 2.340.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 2.923.899.649 1.544.625.267
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.296.563 13.933.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.315.783 6.769.725
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
8.980.780 7.163.856
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.909.144.001 2.579.904.576
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.525.601.442 4.851.234.180
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 5.529.190.104 4.680.080.021
Ödenmiş Sermaye
1.640.000.000 1.000.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
513.407.323 281.235.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.137.987 -1.572.155
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.137.987 -1.572.155
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.137.987 -1.572.155
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.904.060 2.146.580
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.043.611.440 -13.370.021
Net Dönem Karı veya Zararı
310.405.268 3.411.640.125
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.529.190.104 4.680.080.021
TOPLAM KAYNAKLAR
19.054.791.546 9.531.314.201


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 385.260.967 821.569.739 385.260.967 0
Satışların Maliyeti
19 -4.250.042 -523.267.215 -4.250.042 759.417
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
381.010.925 298.302.524 381.010.925 759.417
BRÜT KAR (ZARAR)
381.010.925 298.302.524 381.010.925 759.417
Genel Yönetim Giderleri
20 -100.995.104 -22.553.476 -33.880.224 -9.415.791
Pazarlama Giderleri
20 -30.541.352 -7.176.690 -12.301.656 -4.461.404
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.743.886 4.822.443 1.323.398 3.078.857
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.704.466 -2.147.619 -3.514.236 -585.867
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
246.513.889 271.247.182 332.638.207 -10.624.788
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
43.279.518 1.828.837.347 20.238.102 1.809.897.687
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
1.369.144 718.907 -46.634 -50.365
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
291.162.551 2.100.803.436 352.829.675 1.799.222.534
Finansman Gelirleri
22 86.959.477 4.632.578 65.828.582 1.455.746
Finansman Giderleri
22 -67.716.760 -35.560.444 -8.007.957 -33.969.722
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
310.405.268 2.069.875.570 410.650.300 1.766.708.558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
310.405.268 2.069.875.570 410.650.300 1.766.708.558
DÖNEM KARI (ZARARI)
310.405.268 2.069.875.570 410.650.300 1.766.708.558
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
310.405.268 2.069.875.570 410.650.300 1.766.708.558
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 23 0,19000000 2,07000000 0,29000000 1,77000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-565.832 -293.714 -561.772 -96.709
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-565.832 -293.714 -561.772 -96.709
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-565.832 -293.714 -561.772 -96.709
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-565.832 -293.714 -561.772 -96.709
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
309.839.436 2.069.581.856 410.088.528 1.766.611.849
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
309.839.436 2.069.581.856 410.088.528 1.766.611.849http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212648


BIST
-Foreks Haber Merkezi-