Ana Sayfa***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ----

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07 Kasım 2023 - 20:28 borsagundem.com

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 370.260 -3.261.298 0 2.416.654 -61.918.812 -64.496.869 107.603.341 963.962.422 693.457 964.655.879
Transferler
107.603.341 -107.603.341 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -3.893.397 110.703.871 106.810.474 -273.745 106.536.729
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.548.908 -3.548.908 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 370.260 -7.154.695 5.965.562 -61.918.812 39.557.564 110.703.871 1.070.772.896 419.712 1.071.192.608
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 460.523 -6.217.922 351.482 5.965.562 -61.918.812 39.557.564 133.943.650 1.095.391.193 563.446 1.095.954.639
Transferler
133.943.650 -133.943.650 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 19.188 -3.141.475 -351.482 -6.461.267 -9.935.036 -502.560 -10.437.596
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-58.926.492 4.016.056 54.910.436 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000.000 11.214.056 -88.293.042 1.401.640 479.711 -9.359.397 0 9.981.618 -61.918.812 228.411.650 -6.461.267 1.085.456.157 60.886 1.085.517.043


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.242.386 13.565.718
Dönem Karı (Zararı)
13 -6.930.097 110.461.544
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.543.374 -4.924.660
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.900.422 2.032.215
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.388.631 8.014.741
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -10.154.864 7.354.363
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.766.233 660.378
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.207.405 -852.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.548.269 3.911.361
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.659.136 -4.763.814
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-14.186.262 -26.044.710
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-25.615.023 -32.867.432
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11.428.761 6.822.722
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-456.470 2.721.630
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.721.630
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-456.470 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25.258.366 9.671.728
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-521.040 -548.146
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-270.416 80.335
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.331.199 -83.291.786
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-25.061.098 -16.874.524
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
94.223.855 34.937.110
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.274.814 -3.832.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
112.498.669 38.769.500
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.849.006 -16.249.834
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.442.917 -10.180.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
46.291.923 -6.068.936
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
23.756.470 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-106.815.862 206.962.117
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-28.077.553 -75.794.121
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.043.745 62.826.213
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.089.216 67.741.741
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.045.471 -4.915.528
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.025.025 -2.519.928
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.832.477 5.238.970
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-192.548 -7.758.898
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15.871.436 -262.813.662
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.991.317 -13.765.157
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16.316.291 20.018.411
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.675.026 -33.783.568
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
282.078 22.245.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.089.829 -2.169.656
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.434.635 -6.509.724
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.496.894 -2.682.074
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
521.040 554.372
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
521.040 554.372
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.017.934 -984.157
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -3.017.934 -984.157
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -2.252.289
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.699.501 3.249.767
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.497.077 -21.802.188
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.850.457 -2.638.124
Ödenen Faiz
-8.966.990 -5.177.353
Alınan Faiz
25.615.023 32.867.432
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-36.438.781 14.133.411
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-36.438.781 14.133.411
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
174.404.953 191.130.610
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
137.966.172 205.264.021


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 137.966.172 174.404.953
Finansal Yatırımlar
88.282.698 63.221.600
Ticari Alacaklar
207.668.011 286.773.908
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-14 24.701.977 6.427.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 182.966.034 280.346.745
Diğer Alacaklar
92.404.341 114.654.707
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
87.230.843 62.787.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.173.498 51.866.781
Türev Araçlar
0 23.756.470
Stoklar
5 221.153.764 122.104.135
Peşin Ödenmiş Giderler
8 209.489.257 181.411.704
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
216.392 569.805
Diğer Dönen Varlıklar
9 62.931.700 78.894.578
ARA TOPLAM
1.020.112.335 1.045.791.860
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.020.112.335 1.045.791.860
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
113.485.497 113.485.497
Ticari Alacaklar
7.458.251 12.421.345
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 7.458.251 12.421.345
Diğer Alacaklar
791.046 389.686
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
791.046 389.686
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5.000 5.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
109.375.395 109.375.395
Maddi Duran Varlıklar
6 4.708.606 2.405.625
Kullanım Hakkı Varlıkları
6 16.815.409 6.828.878
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.131.017 6.378.834
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 53.147.417 36.402.382
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
311.917.638 287.692.642
TOPLAM VARLIKLAR
1.332.029.973 1.333.484.502
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.065.170 1.651.030
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 18.860.936
Ticari Borçlar
28.607.312 29.651.057
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-14 6.174.269 13.263.485
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 22.433.043 16.387.572
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.125.322 5.212.552
Diğer Borçlar
26.817.151 50.842.176
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25.423.036 49.255.513
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.394.115 1.586.663
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 72.200.930 54.329.493
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.781.936 9.716.008
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.857.902 5.431.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
948.855 538.962
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 6.909.047 4.892.274
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 10.262.236 8.757.617
ARA TOPLAM
159.717.959 184.452.105
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
159.717.959 184.452.105
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.734.149 18.256.426
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 0 2.000.001
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.635.969 17.212.044
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20.635.969 17.112.044
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 0 100.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 48.424.853 15.609.287
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.794.971 53.077.758
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
246.512.930 237.529.863
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.085.456.157 1.095.391.193
Ödenmiş Sermaye
1.000.000.000 1.000.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11.214.056 70.140.548
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-88.293.042 -88.293.042
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.401.640 1.401.640
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.879.686 -5.757.399
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.879.686 -5.757.399
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
479.711 460.523
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.359.397 -6.217.922
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 351.482
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 351.482
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.981.618 5.965.562
Diğer Yedekler
-61.918.812 -61.918.812
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
228.411.650 39.557.564
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -6.461.267 133.943.650
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
60.886 563.446
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.085.517.043 1.095.954.639
TOPLAM KAYNAKLAR
1.332.029.973 1.333.484.502


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 267.994.695 477.048.543 115.761.839 132.285.272
Satışların Maliyeti
10 -199.899.883 -321.527.080 -79.569.282 -75.345.134
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
68.094.812 155.521.463 36.192.557 56.940.138
BRÜT KAR (ZARAR)
68.094.812 155.521.463 36.192.557 56.940.138
Genel Yönetim Giderleri
-112.161.791 -59.737.720 -56.857.713 -21.935.467
Pazarlama Giderleri
-27.539.222 -48.546.896 -13.333.433 -8.612.901
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 78.823.266 75.847.612 17.593.656 31.315.262
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -40.818.651 -34.803.901 -19.777.331 -5.574.177
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-33.601.586 88.280.558 -36.182.264 52.132.855
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
60.367.787 2.907.728 53.139.142 2.359.078
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-51.417.252 -8.955.879 0 -3.966.225
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-24.651.051 82.232.407 16.956.878 50.525.708
Finansman Gelirleri
55.668.471 44.306.914 17.739.826 17.808.594
Finansman Giderleri
-12.689.151 -6.406.049 -2.870.322 -2.711.039
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.328.269 120.133.272 31.826.382 65.623.263
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.258.366 -9.671.728 -13.835.790 -9.384.217
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.500.563 -4.366.376 -3.488.772 -1.719.127
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -17.757.803 -5.305.352 -10.347.018 -7.665.090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13 -6.930.097 110.461.544 17.990.592 56.239.046
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.930.097 110.461.544 17.990.592 56.239.046
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -468.830 -242.327 -194.346 -194.339
Ana Ortaklık Payları
13 -6.461.267 110.703.871 18.184.938 56.433.385
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 13 -0,00690000 0,11050000 0,01800000 0,05620000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.156.017 -3.924.815 -1.060.001 -2.732.088
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.738.301 -4.898.953 -1.442.867 -3.409.271
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.582.284 974.138 382.866 677.183
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 1.582.284 974.138 382.866 677.183
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-351.482 0 -382.192 1.192.605
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-351.482 0 -382.192 1.192.605
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-351.482 0 -382.192 1.192.605
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.507.499 -3.924.815 -1.442.193 -1.539.483
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.437.596 106.536.729 16.548.399 54.699.563
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-502.560 -273.746 -193.585 -219.870
Ana Ortaklık Payları
-9.935.036 106.810.475 16.741.984 54.919.433http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215397


BIST
-Foreks Haber Merkezi-