Ana Sayfa***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor ----

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

09 Kasım 2023 - 19:04 borsagundem.com

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 549.972.967 -2.811.836 6.243.916 332.976.445 53.838.737 921.268.125 523.125.635 2.718.613.989 1.309.644.390 4.028.258.379
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
389.120.156 389.120.156 406.918.344 796.038.500
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
334.000.000 549.972.967 -2.811.836 6.243.916 332.976.445 53.838.737 1.310.388.281 523.125.635 3.107.734.145 1.716.562.734 4.824.296.879
Transferler
14.343.915 508.781.720 -523.125.635
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.276.669 -840.913 485.069.261 865.718.362 1.340.670.041 1.154.061.407 2.494.731.448
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-666.798 -666.798 1.210.582 543.784
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 549.972.967 -12.088.505 5.403.003 818.045.706 68.182.652 1.818.503.203 865.718.362 4.447.737.388 2.871.834.723 7.319.572.111
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 2.134.574.576 -50.733.395 20.163.680 456.162.026 68.182.652 2.071.161.251 757.352.143 5.790.862.933 2.086.851.330 7.877.714.263
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
750.000 658.136.170 658.886.170 688.239.034 1.347.125.204
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
334.000.000 2.135.324.576 -50.733.395 20.163.680 456.162.026 68.182.652 2.729.297.421 757.352.143 6.449.749.103 2.775.090.364 9.224.839.467
Transferler
11.845.534 745.506.609 -757.352.143
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.399.998 -20.637.574 55.501.456 565.107.870 635.371.750 35.727.305 671.099.055
Kar Payları
-654.567.070 -654.567.070
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 2.135.324.576 -15.333.397 -473.894 511.663.482 80.028.186 3.474.804.030 565.107.870 7.085.120.853 2.156.250.599 9.241.371.452


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.384.126.260 63.912.386
Dönem Karı (Zararı)
323.351.117 1.419.175.709
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
630.013.926 1.305.417.741
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 542.666.788 396.555.598
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
46.117.556 87.796.578
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 711.140 -2.398.494
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 45.406.416 90.195.072
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
351.712.560 248.017.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 345.397.033 236.372.272
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 6.315.527 11.645.315
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
325.617.889 469.112.478
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
320.728.031 468.651.099
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4.889.858 461.379
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-15.473.776 70.992.972
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
263.133
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-15.473.776 70.729.839
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-162.436.626 -75.267.491
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-456.987.826 109.640.705
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.202.639 -1.430.686
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
9-10 -1.202.639 -1.430.686
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.627.035.654 -2.037.884.718
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.126.129.262 -806.445.240
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-913.684.199 -201.259.109
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.233.466.661 -315.074.806
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-444.614.350 115.542.630
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-275.209.608 -778.942.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.323.144 21.333.009
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
179.100.230 105.861.617
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
251.326.622 -607.489.462
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
721.456.416 428.588.709
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.580.400.697 686.708.732
Ödenen Faiz
-802.769.242 -369.282.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -242.318.644 -162.577.240
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-151.186.551 -90.937.072
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.043.840.084 -1.309.319.890
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 7.030.841 36.411.926
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -1.357.111.858 -1.045.899.609
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-693.759.067 -299.832.207
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.129.060.692 1.787.114.841
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.513.523.806 7.860.792.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.384.463.114 -6.074.220.943
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
543.784
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.469.346.868 541.707.337
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
53.271.316 315.419.346
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.522.618.184 857.126.683
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.083.379.197 1.171.491.537
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.605.997.381 2.028.618.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.605.997.381 1.083.379.197
Finansal Yatırımlar
17 894.348.229 447.610.807
Ticari Alacaklar
2.687.410.212 1.554.489.791
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 2.022.393.750 1.293.504.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 665.016.462 260.985.287
Diğer Alacaklar
1.363.950.212 468.030.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.363.950.212 468.030.922
Türev Araçlar
23 7.052.476
Stoklar
8 4.650.403.051 7.798.691.052
Peşin Ödenmiş Giderler
19 980.985.079 546.357.195
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11.362.842 74.773.277
Diğer Dönen Varlıklar
253.722.885 131.073.520
ARA TOPLAM
13.455.232.367 12.104.405.761
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.455.232.367 12.104.405.761
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
17 326.180.695 79.159.050
Ticari Alacaklar
600.000 1.133.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
600.000 1.133.425
Diğer Alacaklar
52.136.406 34.371.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 52.136.406 34.371.497
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
342.137.285 200.338.233
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
267.963.745 267.963.745
Maddi Duran Varlıklar
9 9.292.087.289 7.522.556.514
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.067.847.384 460.396.001
Şerefiye
223.886.292 181.827.657
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
843.961.092 278.568.344
Peşin Ödenmiş Giderler
19 197.079.966 187.093.500
Ertelenmiş Vergi Varlığı
425.257.490
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.971.290.260 8.753.011.965
TOPLAM VARLIKLAR
25.426.522.627 20.857.417.726
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 7.183.908.609 5.515.983.218
Ticari Borçlar
4.815.987.107 5.079.337.975
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 109.684.368 7.152.251
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.706.302.739 5.072.185.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 63.120.499 61.797.355
Diğer Borçlar
1.252.482.263 419.417.369
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.252.482.263 419.417.369
Türev Araçlar
23 8.421.300
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 327.663.055 76.336.433
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
585.480.495 696.321.334
Kısa Vadeli Karşılıklar
943.898.241 400.185.760
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 156.885.589 93.107.205
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 787.012.652 307.078.555
ARA TOPLAM
15.172.540.269 12.257.800.744
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.172.540.269 12.257.800.744
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 23.905.384 44.811.294
Uzun Vadeli Karşılıklar
988.705.522 526.372.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 665.309.128 526.372.881
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 323.396.394
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
150.718.544
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.012.610.906 721.902.719
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.185.151.175 12.979.703.463
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.085.120.853 5.790.862.933
Ödenmiş Sermaye
20 334.000.000 334.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.119.517.285 2.104.004.861
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.119.991.179 2.083.841.181
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.135.324.576 2.134.574.576
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.333.397 -50.733.395
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-473.894 20.163.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
511.663.482 456.162.026
Yabancı Para Çevrim Farkları
511.663.482 456.162.026
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
80.028.186 68.182.652
Yasal Yedekler
20 80.028.186 68.182.652
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.474.804.030 2.071.161.251
Net Dönem Karı veya Zararı
565.107.870 757.352.143
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.156.250.599 2.086.851.330
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.241.371.452 7.877.714.263
TOPLAM KAYNAKLAR
25.426.522.627 20.857.417.726


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 20.534.974.532 19.898.030.743 8.331.288.941 6.492.385.203
Satışların Maliyeti
13 -18.808.268.955 -16.274.509.565 -6.935.719.997 -5.336.466.959
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.726.705.577 3.623.521.178 1.395.568.944 1.155.918.244
BRÜT KAR (ZARAR)
1.726.705.577 3.623.521.178 1.395.568.944 1.155.918.244
Genel Yönetim Giderleri
-565.852.098 -372.076.154 -198.886.959 -172.689.307
Pazarlama Giderleri
-1.093.384.422 -512.250.051 -433.108.921 -167.992.102
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 1.028.244.589 1.039.778.513 -1.327.333.119 166.760.902
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -1.447.533.783 -2.460.820.029 1.354.365.135 -534.713.911
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-351.820.137 1.318.153.457 790.605.080 447.283.826
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15.695.138 3.955.442 -68.357.712 2.038.511
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-6.080.838 -18.217 -5.982.766 -17.977
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
162.436.626 75.267.491 115.470.628 -11.315.259
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-179.769.211 1.397.358.173 831.735.230 437.989.101
Finansman Gelirleri
820.626.620 712.508.055 249.419.309 228.548.643
Finansman Giderleri
-945.038.186 -778.828.001 -311.072.923 -148.253.553
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
170.544.068 197.778.187 79.172.639 140.529.848
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-133.636.709 1.528.816.414 849.254.255 658.814.039
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
456.987.826 -109.640.705 6.826.379 -55.443.239
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -161.049.976 -77.454.542 -90.302.000 -435.526
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 618.037.802 -32.186.163 97.128.379 -55.007.713
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
323.351.117 1.419.175.709 856.080.634 603.370.800
DÖNEM KARI (ZARARI)
323.351.117 1.419.175.709 856.080.634 603.370.800
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-241.756.753 553.457.347 -185.902.255 244.606.142
Ana Ortaklık Payları
565.107.870 865.718.362 1.041.982.889 358.764.658
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (kuruş) 15 1,69200000 2,59200000 3,12000000 1,07400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14.762.424 -10.117.582 20.477.561 2.505.316
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
44.249.998 -11.595.836 25.482.542 3.131.645
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-20.637.574 -840.913 91.528 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-20.637.574 -840.913 91.528
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.850.000 2.319.167 -5.096.509 -626.329
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
332.985.514 1.085.673.321 200.766.090 -590.743.547
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
332.985.514 1.085.673.321 200.766.090 -590.743.547
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
347.747.938 1.075.555.739 221.243.651 -588.238.231
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
671.099.055 2.494.731.448 1.077.324.285 15.132.569
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.727.305 1.154.061.407 -23.527.753 -11.377.874
Ana Ortaklık Payları
635.371.750 1.340.670.041 1.100.852.038 26.510.443http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216597


BIST
-Foreks Haber Merkezi-