Ana Sayfa***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor ----

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor

09 Kasım 2023 - 21:35 borsagundem.com

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 2.503.657.554 753.580.766 1.430.023.715 307.295.623
Satışların Maliyeti
28 -1.934.920.062 -573.495.185 -1.073.541.298 -215.168.905
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
568.737.492 180.085.581 356.482.417 92.126.718
BRÜT KAR (ZARAR)
568.737.492 180.085.581 356.482.417 92.126.718
Genel Yönetim Giderleri
29 -54.033.477 -15.462.124 -22.988.755 -6.273.431
Pazarlama Giderleri
29 -62.466.091 -23.924.542 -26.728.223 -9.722.533
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -12.249.607 -409.577 -9.379.249 -409.577
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 215.058.395 43.029.044 97.223.395 14.191.553
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -237.780.527 -46.425.253 -118.393.243 -18.822.393
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
417.266.185 136.893.129 276.216.342 71.090.337
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 58.011.980 23.633.967 -1.219.339 9.461.393
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -7.268.391 -3.258.935 -7.079.994 -358.464
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-1.260.626 1.934.966 -660.549 -623.802
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
466.749.148 159.203.127 267.256.460 79.569.464
Finansman Gelirleri
32 187.951.757 101.101.181
Finansman Giderleri
33 -180.677.667 -40.482.177 -96.361.752 -13.562.202
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
474.023.238 118.720.950 271.995.889 66.007.262
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-147.765.163 -17.667.620 -65.062.769 -8.371.248
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-9.920.391 -4.109.725 4.997.537 -580.339
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-137.844.772 -13.557.895 -70.060.306 -7.790.909
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
326.258.075 101.053.330 206.933.120 57.636.014
DÖNEM KARI (ZARARI)
326.258.075 101.053.330 206.933.120 57.636.014
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-19.221.618 -1.739.450 5.844.504 -1.681.615
Ana Ortaklık Payları
345.479.693 102.792.780 201.088.616 59.317.629
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 3,59870000 2,42750000 2,09470000 1,40080000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.693.822 -91.063.858
Dönem Karı (Zararı)
326.258.075 102.792.780
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
326.258.075 102.792.780
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
219.455.083 36.864.781
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 7.936.519 2.396.813
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
600.347 -414.938
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 -67.286 -583.705
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 667.633 168.767
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.615.792 4.355.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 14.615.792 4.600.239
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -244.973
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
47.276.636 20.090.375
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 50.179.600 20.568.771
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -9.204.384 -30.375
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 6.301.420 -448.021
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.295.389
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-5.295.389
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.260.626 -1.934.966
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 1.260.626 -1.934.966
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 147.765.163 17.667.620
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-399.780.076 -198.886.503
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 1.329.637 -49.234.671
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.004.747 -24.201.536
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.040.456 5.636.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-63.964.291 -29.838.155
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -10.584.412 986.053
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.997.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.582.061 986.053
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.027.154.783 -224.864.016
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-1.027.154.783 -224.864.016
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -205.763.537 -13.827.823
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -223.443.863 -78.369.765
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 264.395.171 30.071.288
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
23.399.267 -1.671.334
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
240.995.904 31.742.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 39.302.812 7.261.077
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.260.024 123.991
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.260.024 123.991
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 984.299.425 199.171.038
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -154.415.803 -46.002.139
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-154.350.419 -41.527.173
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-65.384 -4.474.966
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
145.933.082 -59.228.942
Alınan Faiz
-50.179.600 -20.568.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22,24 -1.326.624 -337.198
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.733.036 -10.928.947
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-424.128.493 -60.126.087
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.791.165
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 43.791.165
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-467.919.658 -60.126.087
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -467.919.658 -60.126.087
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
487.318.694 111.962.055
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.812.184
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.812.184
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
656.167.986 119.333.217
Kredilerden Nakit Girişleri
656.167.986 119.333.217
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-949.900 -141.836
Ödenen Temettüler
-15.000.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-167.899.392 -5.041.510
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
150.884.023 -39.227.890
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.520.698 1.885.139
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
158.404.721 -37.342.751
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
72.728.967 149.788.198
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
231.133.688 112.445.447


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 413.261.757 86.957.644
Finansal Yatırımlar
7 31.328.335 32.657.972
Ticari Alacaklar
10 367.619.086 302.848.473
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,38 16.733.999 9.693.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 350.885.087 293.154.930
Diğer Alacaklar
11 20.159.958 9.575.546
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.543.474 5.541.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.616.484 4.034.423
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
1.493.069.152 465.914.369
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
12 1.493.069.152 465.914.369
Stoklar
13 298.022.772 92.926.868
Peşin Ödenmiş Giderler
376.690.132 153.246.269
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 376.690.132 153.246.269
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 338.731 9.975.967
Diğer Dönen Varlıklar
172.232.430 40.389.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 172.232.430 40.389.042
ARA TOPLAM
3.172.722.353 1.194.492.150
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.172.722.353 1.194.492.150
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4.215.769 4.215.769
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.215.769 4.215.769
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
7 4.215.769 4.215.769
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 2.205.935 3.466.561
Maddi Duran Varlıklar
18 485.679.534 97.238.949
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 55.723.223 3.168.598
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 29.366.523 1.045.673
Şerefiye
20 8.075.347
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 21.291.176 1.045.673
Diğer Duran Varlıklar
47.651.350 15.507.083
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
27 47.651.350 15.507.083
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
624.842.334 124.642.633
TOPLAM VARLIKLAR
3.797.564.687 1.319.134.783
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
195.649.486 199.504.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 195.649.486 199.504.018
Banka Kredileri
8 195.649.486 199.504.018
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
150.944.411 66.274.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
150.944.411 66.274.308
Banka Kredileri
8 150.250.952 66.001.298
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 693.459 273.010
Ticari Borçlar
456.345.862 201.155.075
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,38 29.335.548 5.936.281
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 427.010.314 195.218.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 63.185.923 23.883.111
Diğer Borçlar
11 3.654.673 394.649
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,38 3.500.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11,38 154.673 394.649
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.327.134.975 342.835.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.327.134.975 342.835.550
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 5.497.639 2.674.487
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.463.258 3.664.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14.433.014 3.634.610
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30.244 30.244
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
136.630
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 136.630
ARA TOPLAM
2.217.012.857 840.386.052
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.217.012.857 840.386.052
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
656.028.522 28.501.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
656.028.522 28.501.922
Banka Kredileri
8 601.120.494 25.347.630
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 54.908.028 3.154.292
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.259.621 4.755.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.259.621 4.755.928
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 180.295.362 41.564.240
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
844.583.505 74.822.090
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.061.596.362 915.208.142
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
744.712.055 392.471.360
Ödenmiş Sermaye
96.000.000 96.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.000.000 12.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.949.640 -2.189.944
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.949.640 -2.189.944
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -2.949.640 -2.189.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.320.627 -200.071
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.320.627 -200.071
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.053.473 2.995.412
Yasal Yedekler
3.053.473 2.995.412
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
283.807.902 64.735.481
Net Dönem Karı veya Zararı
345.479.693 219.130.482
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-8.743.730 11.455.281
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
735.968.325 403.926.641
TOPLAM KAYNAKLAR
3.797.564.687 1.319.134.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 71.187.816 -767.724 -402.492 4.183.357 43.671.717 51.871.360 193.744.034 959.416 194.703.450
Transferler
28 51.871.360 -51.871.360
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
151.758 1.885.139 -4.183.357 102.792.780 100.646.320 -1.739.450 98.906.870
Dönem Karı (Zararı)
28 102.792.780 102.792.780 -1.739.450 101.053.330
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
151.758 1.885.139 -4.183.357 -2.146.460 -2.146.460
Sermaye Arttırımı
28 72.000.000 -59.187.816 2.995.415 -15.807.596
Kar Payları
-15.000.000 -15.000.000 -15.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-122.500 -122.500
Dönem Sonu Bakiyeler
96.000.000 12.000.000 -615.966 1.482.647 2.995.412 64.735.481 102.792.780 279.390.354 -657.534 278.732.820
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
96.000.000 12.000.000 -2.189.944 -200.071 2.995.412 64.735.481 219.130.482 392.471.360 11.455.281 403.926.641
Transferler
28 58.061 219.072.421 -219.130.482
Dönem Karı (Zararı)
28 345.479.693 345.479.693 -19.221.618 326.258.075
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-759.696 7.520.698 6.761.002 6.761.002
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-977.393 -977.393
Dönem Sonu Bakiyeler
96.000.000 12.000.000 -2.949.640 7.320.627 3.053.473 283.807.902 345.479.693 744.712.055 -8.743.730 735.968.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
326.258.075 101.053.330 206.933.120 57.636.014
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-759.696 151.758 -364.245 107.358
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -1.012.929 189.697 -485.660 134.197
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
253.233 -37.939 121.415 -26.839
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
253.233 -37.939 121.415 -26.839
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.520.698 -2.298.218 4.466.518 2.861.536
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
7.520.698 1.885.139 4.466.518 2.861.536
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
28 7.520.698 1.885.139 4.466.518 2.861.536
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.295.389
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.295.389
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.112.032
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.112.032
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.761.002 -2.146.460 4.102.273 2.968.894
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
333.019.077 98.906.870 211.035.393 60.604.908
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-19.221.618 -1.739.450 5.844.504 -1.681.615
Ana Ortaklık Payları
352.240.695 100.646.320 205.190.889 62.286.523http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216735


BIST
-Foreks Haber Merkezi-