Ana Sayfa***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi ----

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

15 Kasım 2023 - 09:00 borsagundem.com

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/11/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
ION Membran Teknolojileri A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Membran çözümleri geliştirmek
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
105.263 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
20.11.2023
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
5.263 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
943,94 TL
Toplam Tutar
4.967.956,22 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
% 5
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
% 5
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
% 5
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 0,13
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 0,15
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Sermaye artışı ile katılım yapıldı
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
İlişkili taraf değildir
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevzuat ile öngörülmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Yeşil hidrojen ve bataryalı enerji depolama sistemleri için membran çözümleri geliştirmek ve üretmek amacıyla kurulmuş olan ION Membran Teknolojileri A.Ş.'ye %5 oranında ortak olunması konusunda anlaşmaya varılmıştır.
2023 yılında kurulan ION Membran hidrojen üreten elektrolizörler, hidrojeni enerjiye çeviren yakıt hücreleri ve batarya hücrelerinde performans ve dayanım açısından en kritik bileşenlerden biri olan membranlar üzerinde çalışmaktadır. ION Membran'ın inovatif çözümleri maliyeti düşürürken performansı ve dayanımı arttırdığı için piyasadaki hazır ürünlere göre önemli farklar yaratmaktadır. Hidrojen elektrolizlerinde kullanılacak membranlar üzerine araştırma ve geliştirme yapan sayılı firmalardan olan ION Membran bu deneyimini aynı zamanda lityum pil hücrelerinde de kullanabilecektir.
Uluslararası Enerji Ajansı'nın Net Zero by 2050 A Roadmap for the Global Energy Sector çalışmasına göre, küresel yeşil hidrojen üretiminin 520 Mt'ye ulaşması beklenmektedir. Üretilmesi beklenen toplam hidrojen miktarının %60'tan fazlasının, 600 GW kapasite ile elektrolizörler tarafından karşılanacağı ön görülmektedir. Ayrıca Golman Sachs'ın Green Hydrogen The Next Transformational Driver of the Utilities Industry çalışmasına göre küresel hidrojenin pazarının 2050 yılında 10 trilyon Euro'ya ulaşacağı tahmin edilmektedir.
      
REAP Batarya ile enerji depolama sistemleri üretimi yatırımlarına devam eden YEO Teknoloji, ION Membran ile de yeşil hidrojen üretiminin en önemli bileşen olan membranın geliştirmesinde yer alacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217983


BIST
-Foreks Haber Merkezi-