Ana Sayfa***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler ----

***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

08 Ocak 2024 - 08:46 borsagundem.com

***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aşağıda yer alan geleceğe dönük değerlendirmeler organik bazda ve TMS 29'un (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) uygulanmasından kaynaklanabilecek potansiyel etkiler dikkate alınmadan verilmiştir. 
Yıldan yıla değişimler, enflasyon muhasebesi uygulanmayan 2023 finansallarına dayanmaktadır ve TMS 29 uyarınca değişebilir.
2023 yılında faaliyet ortamımızda, bazıları zaten iş planlarımızda yer alan, bazıları ise beklenenden daha ciddi seviyede olan çeşitli zorluklarla karşılaştık. Daha önce bildirdiğimiz ve 2023 Yıl Sonu hacim duyurumuzda ayrıntılı olarak açıkladığımız üzere, Türkiye'deki yıkıcı deprem ve Pakistan'daki makroekonomik zorluklar yıl boyunca hacimlerin beklenenden daha düşük olmasına yol açtı. Bununla birlikte, değer yaratma konusundaki kararlılığımızı sürdürdük ve etkili Gelir Büyüme Yönetimi aksiyonları ve güçlü pazarlama girişimleri ile coğrafyalarımızdaki kişi başına tüketimi artırmak için özenle çalıştık. 2024 yılına baktığımızda, çeşitlendirilmiş marka portföyümüzden, uygulama kabiliyetlerimizden ve gelişmekte olan pazarlarda faaliyet gösterme uzmanlığımızdan yararlanmaya devam edeceğiz. Odak noktamız değişmemiştir: "Kaliteli Büyüme Algoritması sunarak değer yaratmak ve kişi başına düşen NARTD tüketimini artırmak." Türkiye ve Pakistan'da enflasyonun bir miktar gevşeyeceğini ancak yine de yüksek kalmaya devam edeceğini beklerken, dinamik fiyatlandırma ve etkin ürün/kanal/kategori karması yönetimi girişimlerimiz ve de proaktif satın alma kabiliyetlerimiz sayesinde Kaliteli Büyüme Algoritması sunmaya - net satış gelirlerini hacim artışının üzerinde ve faaliyet karını da gelirlerin üzerinde büyütmeye - devam edeceğiz.   CCI'ın gelecek değerini en üst düzeye çıkarmak için talepten önce yatırım yapmaya devam ediyor olacağız. 2024'te, yeni hat eklemeleri ve çeşitli operasyonlarda dijitalleşmenin yanı sıra Özbekistan ve Kazakistan'da iki yeni fabrikamızı faaliyete geçirmeyi umuyoruz.  Şirketimizin 2024 yılı beklentileri aşağıdaki gibidir (organik bazda ve enflasyon muhasebesinin uygulanmasından kaynaklanabilecek herhangi bir potansiyel etki olmaksızın): Satış Hacmi: 
Konsolide bazda orta tek haneli satış hacmi büyümesi   ? Hem Türkiye'de hem de Uluslararası operasyonlarda orta tek haneli büyüme  Net Satış Geliri:
Düşük 40'lı yüzdelerde kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesi   Faiz Vergi Öncesi Kar (FVÖK) Marjı/Operasyonel Kar:
2023 yılına paralel FVÖK marjı 
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233671


BIST
-Foreks Haber Merkezi-