Ana Sayfa***AKFGY* *NTHOL*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı ----

***AKFGY* *NTHOL*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

17 Ocak 2024 - 16:30 borsagundem.com

***AKFGY******NTHOL*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler [NTHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.12.2023,13.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/04/2023
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş. "Akfen GT"
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Gayrimenkul portföyü oluşturmak
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
117.238.308 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
17.01.2024
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
117.238.308 TL
Beher Pay Fiyatı
19 TL
Toplam Tutar
73.000.000 USD Sabit Bedel + 34.592.909 TL karşılığı 1.151.293 USD Değişken Bedel olmak üzere Devir Bedeli 74.151.293 USD'dır. (68.028.709 EURO) (2.228.015.014 TL)
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%12
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%435
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Satış işleminden gelen tutar ile öncelikle kredi ve diğer borç ödemesi yapılacaktır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
(4.857.195) EUR
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Satış işleminden gelen tutar ile öncelikle kredi ve diğer borç ödemesi yapılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Merit Kıbrıs Turizm Ltd.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Ekspertiz değeri baz alınarak pazarlık usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
21.12.2023 tarihli şirket değerleme raporu
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Karar Bağımsız Denetim ve Danş. A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
72.885.904 EUR
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlem değerleme raporundaki değerden yaklaşık 7% oranında iskontolu gerçekleştirilmiştir. İşlem fiyatı pazarlık usulü ile belirlenmiş olup, soz konusu fiyatin belirlenmesinde piyasadaki gelişme ve beklentiler göz önünde bulundurulmustur.
Açıklamalar

13.04.2023 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen 70.000.000 USD+Değişken hisse bedeli bugün (17.01.2024) Pay Devir Sözleşmesi Ek No 1 Kapanış Mutabakatı ve 17.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 73.000.000 USD+ Değişken hisse bedeli olarak güncellenmiştir.
17.01.2024 tarihinde bağlı ortaklığımız Akfen GT'ye ait olan tüm hisselerin devirleri yapılmış olup bedelleri tahsil edilerek finansal duran varlık satış işlemi sonuçlandırılmıştır. Söz konusu nakit tahsilat ile birlikte Şirketimizin net borçluluğunda önemli bir iyileşme sağlanmış olup, söz konusu nakdin kredi ve diğer borç ödemesinde kullanılması sonrasında Şirketimizin finansal yükümlülüklerinde önemli bir azalış sağlanarak finansal sürdürülebilirliğine önemli bir katkı sağlanması beklenmektedir. 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241074


BIST
-Foreks Haber Merkezi-