Ana Sayfa***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor ----

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

23 Şubat 2024 - 20:43 borsagundem.com

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 873.468.597 773.758.370 2.374.374.503 1.756.997.454 5.815.862.924 0 5.815.862.924
Transferler
-35.069.400 1.792.066.854 -1.756.997.454 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.704.978 -159.353.321 -165.058.299 0 -165.058.299
Kar Payları
-240.640.149 -240.640.149 0 -240.640.149
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 873.468.597 -5.704.978 738.688.970 3.925.801.208 -159.353.321 5.410.164.476 0 5.410.164.476
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 873.468.597 -5.704.978 738.688.970 3.925.801.208 -159.353.321 5.410.164.476 0 5.410.164.476
Transferler
22.427.518 -181.780.839 159.353.321 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
287.310 496.547.351 496.834.661 0 496.834.661
Kar Payları
-227.003.595 -227.003.595 0 -227.003.595
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 873.468.597 -5.417.668 761.116.488 3.517.016.774 496.547.351 5.679.995.542 0 5.679.995.542


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
260.195.206 263.789.869
Dönem Karı (Zararı)
496.547.351 -159.353.321
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-240.253.804 407.560.109
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 205.536 203.713
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 -513.256 536.288
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.032.061 -2.378.836
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -64.244.551 -21.708.441
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-175.875.400 429.068.041
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6, 16 -175.875.400 429.068.041
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
2.534.810 3.969.696
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15 -150.000 -98.434
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.178.882 -2.031.918
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.455.892 16.409.832
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
24 -3.246.210 -1.721.073
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-936.262 -4.644.100
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -42.990 -52.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -893.272 -4.591.978
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.768.708 5.338.623
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 2.889.684 5.654.199
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 879.024 -315.576
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.869.656 17.436.382
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.887.936 14.180.093
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.981.720 3.256.289
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
263.749.439 264.616.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -3.554.233 -826.751
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
38.842.969 13.966.543
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.060.453
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -14.660 -1.009.982
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
400.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -24.969.746 -7.688.729
Alınan Faiz
63.427.375 21.604.801
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-227.003.595 -240.640.149
Ödenen Temettüler
-227.003.595 -240.640.149
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
72.034.580 37.116.263
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
72.034.580 37.116.263
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 176.136.897 139.020.634
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 248.171.477 176.136.897


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 248.988.653 176.240.537
Finansal Yatırımlar
77.129.024 73.882.814
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
24 77.129.024 73.882.814
Ticari Alacaklar
22.224.339 19.711.682
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 20 176.181 133.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 22.048.158 19.578.491
Peşin Ödenmiş Giderler
10 973.634 5.545.379
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.439.154 932.099
Diğer Dönen Varlıklar
10 1.941.793 3.254.170
ARA TOPLAM
353.696.597 279.566.681
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
353.696.597 279.566.681
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 5.359.800.000 5.159.204.854
Maddi Duran Varlıklar
7 260.160 339.139
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
717.528 830.196
Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.459 730.729
Diğer Duran Varlıklar
10 273.535 1.496.303
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.361.062.682 5.162.601.221
TOPLAM VARLIKLAR
5.714.759.279 5.442.167.902
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
11.046.860 7.278.152
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,20 9.961.013 7.071.329
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.085.847 206.823
Diğer Borçlar
7.562.266 6.754.498
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 7.562.266 6.754.498
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.130.763 2.326.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.299.601 1.204.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.120.910 909.728
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 178.691 294.434
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 5.935.707 2.509.158
ARA TOPLAM
26.975.197 20.071.970
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.975.197 20.071.970
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4.081.459 3.292.181
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 4.081.459 3.292.181
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
110.000 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.597.081 8.639.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 3.597.081 8.639.275
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.788.540 11.931.456
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.763.737 32.003.426
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.679.995.542 5.410.164.476
Ödenmiş Sermaye
11 37.264.000 37.264.000
Sermaye Düzeltme Farkları
873.468.597 873.468.597
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.417.668 -5.704.978
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.417.668 -5.704.978
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
761.116.488 738.688.970
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 3.517.016.774 3.925.801.208
Net Dönem Karı veya Zararı
19 496.547.351 -159.353.321
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.679.995.542 5.410.164.476
TOPLAM KAYNAKLAR
5.714.759.279 5.442.167.902


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 498.883.045 436.753.429
Satışların Maliyeti
12 -124.777.150 -98.899.478
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12 374.105.895 337.853.951
BRÜT KAR (ZARAR)
374.105.895 337.853.951
Genel Yönetim Giderleri
13 -35.264.177 -33.099.661
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 724.687 2.460.375
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -3.223.610 -7.229.396
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
336.342.795 299.985.269
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 175.875.400 -429.068.041
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
512.218.195 -129.082.772
Finansman Gelirleri
17 101.261.289 58.021.081
Finansman Giderleri
17 -2.504.052 -3.926.613
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-114.428.081 -84.365.017
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
496.547.351 -159.353.321
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
496.547.351 -159.353.321
DÖNEM KARI (ZARARI)
496.547.351 -159.353.321
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
496.547.351 -159.353.321
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 13,33000000 -4,28000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 13,33000000 -4,28000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
287.310 -5.704.978
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 287.310 -5.704.978
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
287.310 -5.704.978
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
496.834.661 -165.058.299
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
496.834.661 -165.058.299http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251725


BIST
-Foreks Haber Merkezi-