Ana Sayfa***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu ----

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

26 Şubat 2024 - 19:11 borsagundem.com

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X ÇSY öncelikli konuların tümü için yazılı politika ve prosedürlerimiz olmamakla birlikte Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim için Ücret Politikası, Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası, Personel Tazminat Politikası, Kadın Yönetim Kurulu Üyeliği Politikası, İnsan Kaynakları Politikası, Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği Politikası, İnsan Kaynakları Gelişim Politikası, enerji ve su konularında yazılı politika ve prosedürlerimiz mevcuttur. https://www.akmgyo.com/media/2239/surdurulebilirlik-raporu-akmerkez-2023.pdf https://www.akmgyo.com/kurumsal-yonetim/politikalar
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Orta vadede, henüz yazılı olmayan gerekli tüm politika, prosedür ve stratejinin yazılı hale getirilmesi ve Yönetim Kurulu Kararı alınarak açıklanması planlanmaktadır
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket kısa ve uzun vadeli hedefleri içerisinde ÇSY konularına yer verir.
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY uygulamalarını takip eden ve Yönetim Kuruluna raporlayan sorumlular olmakla birlikte, konu hakkında çalışmalar devam etmekte olduğundan, henüz Yönetim Kurulu kararına bağlanmamış ve kamuya açıklanmamıştır.
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X ÇSY uygulamaları Yönetim Kuruluna raporlanmıştır https://www.akmgyo.com/media/2239/surdurulebilirlik-raporu-akmerkez-2023.pdf
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Orta ve uzun vadede komite kurulması ve Kilit Performans Göstergelerinin belirlenerek takip edilmesi planlanmaktadır.
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Kurumsal internet sitesinde açıklanmıştır. https://www.akmgyo.com/media/2239/surdurulebilirlik-raporu-akmerkez-2023.pdf
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Şirket sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporunda, kurumsal internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında açıklar. https://www.akmgyo.com/tr/raporlar-ve-tablolar/faaliyet-raporlari/2023/
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları?ndan hangileri ile ilişkili olduğu dair bilgilendirmeler konusunda çalışılmaktadır.
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet raporunda açıklanmaktadır. https://www.akmgyo.com/tr/raporlar-ve-tablolar/faaliyet-raporlari/2023/
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik ile ilgili doğrulama hizmeti alınmamaktadır. Sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalar sistematik hale getirildiğinde doğrulama hizmeti alınması planlanmaktadır.
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Sıfır atık yönetmeliğine uygun kâğıt, plastik, metal, cam, pil ve elektrikli-elektronik atıklar kaynağında ayırma işlemleri yapılıp, geri dönüşüm firmalarına teslim edilmektedir. Atık toplama üniteleri ile birlikte, kaynağında ayrıştırarak ve depolama alanları geliştirilerek geri kazandırma oranı yükseltilmiştir. 2.Sıfır atık getirme merkezi kurulmuştur. Sıfır atık sistemi harita konumu üzerinden atık getirme noktası olarak işaretlenmiştir. https://www.akmgyo.com/media/2239/surdurulebilirlik-raporu-akmerkez-2023.pdf Sürdürülebilirlik Raporu/ Faaliyet ve Aksiyonlar (Syf.7)
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Çevre ve Şehircilik Bakanlığı atık takip sisteminden geri dönüşüm ile ilgili gerçekleşme raporları dönemsel olarak alınabilmektedir. Yapılan sürdürülebilirlik çalışmaları çerçevesinde orta vadede hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunda bahsi geçen unsurları geliştirme çalışmaları yapılacaktır. https://www.akmgyo.com/media/2239/surdurulebilirlik-raporu-akmerkez-2023.pdf Sürdürülebilirlik Raporu/ Faaliyet ve Aksiyonlar (Syf.7)
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Tesiste üretilen ve doğaya tekrar geri kazandırılabilecek atıkların büyük oranda değerlendirilmesi için sıfır atık yönetimi uygulanmıştır. WWF'in Dünya Saati projesine destek vererek her yıl 28 Mart'ta ışıklarımızı karartılmıştır. Sürdürülebilirlik parametreleri ile oluşturulmuş Terasta Tarım projemiz kentte tarım yapılabileceğini ve şehirde sürdürülebilir, sağlıklı bir hayatın mümkün olduğunu göstermek amacıyla Terasta Tarım projesini hayata geçirdik. Uygulamalarımız: zehirsiz ve ilaçsız yöntemlerle toprağa zarar vermeden üretim yapmak karbon ayak izimizi azaltmak akuaponik ve hidroponik sistemler ile kısıtlı doğal kaynaklardan suyun kullanımını azaltmak ve suyu korumak yağmur suyu depolama sistemi ve malçlama ile su tasarrufu yapmak kompost ile atıkları yönetmek biyoçeşitliliği teşvik etmek yerel ve doğal üretim uygulamaları yapmak gıdanın, tarımın, üretimin kaynakların sürdürülebilirliği hakkında eğitimler vererek konuyla ilgili farkındalık yaratmak üniversiteler, liseler, ilkokullar, STK'lar ve kanaat önderleri ile işbirlikleri yaparak bu değerleri duyurmak ve kitlelere aktarmak. 2023 yılında BREEAM değerlendiricilerinin yönetim, sağlık ve konfor, enerji, ulaşım, su, malzeme, atık, arazi kullanımı ve ekoloji, kirlilik ve yenilikçilik kriterleri doğrultusunda yaptığı denetimleri sonucunda bina yapısal performansı olarak 41,8 puan üzerinden Good seviyesi, ile BREEAM IN USE SERTİFİKASI ?nı almaya hak kazanılmıştır. Tesis genelinde sürekli olarak enerjinin verimli kullanılması kapsamında hem fiziksel hem operasyonel revizyonlar yapılmaktadır. Aydınlatmada düşük tüketimli Led ürünlere geçiş yapılmaktadır. Ayrıca, iklimlendirme için invertörler yardımıyla elektrik tüketimi azaltılmış ve otomasyon sistemi revize edilmiştir. İklimlendirme ve aydınlatma cihazları otomasyon ile sürekli izlenmekte ve müdahale edilmiştir. Bu kapsamda enerji tüketimlerinde her sene tasarruf yapılmaktadır. Ayrıca yapılmakta olan yatırımla birlikte mevcutta süzme sayaçlarla manuel olarak yapılan enerji izlemesi uzaktan izlenebilir duruma gelecektir. Yağmur esnasında biriken sular giderler yardımıyla kanalizasyona değil sarnıçlara gönderilmekte ve burada toplanmaktadır. Daha sonra biriken bu su tesisin peyzaj sulamasında kullanılmaktadır. Konuyla ilgili veriler kurumsal internet sitesinde açıklanmıştır. https://www.akmgyo.com/media/2239/surdurulebilirlik-raporu-akmerkez-2023.pdf Sürdürülebilirlik Raporu/ Faaliyet ve Aksiyonlar (Syf.4./14./25.)
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X https://www.akmgyo.com/media/2239/surdurulebilirlik-raporu-akmerkez-2023.pdf
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Çevre ve şehircilik bakanlığı sıfır atık sistemine (sifiratikbilgisistemi.csb.gov.tr) veriler düzenli olarak girilmektedir. Yerel yönetimler ile koordineli olarak çalışılmaktadır. WWF'in Dünya Saati projesine destek vererek her yıl 28 Mart'ta ışıklarımızı karartılmıştır. Sürdürülebilirlik parametreleri ile oluşturulmuş terasta tarım projemiz kentte tarım yapılabileceğini ve şehirde sürdürülebilir, sağlıklı bir hayatın mümkün olduğunu göstermek amacıyla Terasta Tarım projesini hayata geçirdik. Uygulamalarımız: zehirsiz ve ilaçsız yöntemlerle toprağa zarar vermeden üretim yapmak karbon ayak izimizi azaltmak akuaponik ve hidroponik sistemler ile kısıtlı doğal kaynaklardan suyun kullanımını azaltmak ve suyu korumak yağmur suyu depolama sistemi ve malçlama ile su tasarrufu yapmak kompost ile atıkları yönetmek biyoçeşitliliği teşvik etmek yerel ve doğal üretim uygulamaları yapmak gıdanın, tarımın, üretimin kaynakların sürdürülebilirliği hakkında eğitimler vererek konuyla ilgili farkındalık yaratmak üniversiteler, liseler, ilkokullar, STK'lar ve kanaat önderleri ile işbirlikleri yaparak bu değerleri duyurmak ve kitlelere aktarmak. 2023 yılında BREEAM değerlendiricilerinin yönetim, sağlık ve konfor, enerji, ulaşım, su, malzeme, atık, arazi kullanımı ve ekoloji, kirlilik ve yenilikçilik kriterleri doğrultusunda yaptığı denetimleri sonucunda bina yapısal performansı olarak 41,8 puan üzerinden Good seviyesi, ile BREEAM IN USE SERTİFİKASI ?nı almaya hak kazanılmıştır. https://www.akmgyo.com/media/2239/surdurulebilirlik-raporu-akmerkez-2023.pdf Sürdürülebilirlik Raporu/ Faaliyet ve Aksiyonlar (Syf.3./4./14.)
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Enerji politikamız kapsamında tesisin ihtiyaç duyduğu enerjiyi operasyonel faaliyetleri aksatmadan en verimli şekilde kullanarak, enerji kullanımından kaynaklı CO2 salınımını aşağıda belirtdildiği üzere 7103 tondan 1013 tona düşürülmüştür. Kapsam-1?de doğalgazdan kaynaklı tüketimimizin azalmasıyla CO2 salınımı son 5 yılda %36 azalarak 1013 tona düşmüştür. Kapsam-2?de I-REC belgesi ile elektrik ihtiyacı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanarak C02 emisyonu sıfırlanmıştır https://www.akmgyo.com/media/2239/surdurulebilirlik-raporu-akmerkez-2023.pdf Sürdürülebilirlik Raporu/ Faaliyet ve Aksiyonlar (Syf.16)
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Sıfır atık konusunda veriler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sıfır atık bilgi sistemine Bakanlığın talep ettiği şekilde girilip, anlık olarak takip edilmektedir. Buna ek olarak Beşiktaş Belediyesi "Akıllı Atık Toplama Sistemi" üzerinden veriler otomatik olarak da iletilmektedir. https://www.akmgyo.com/media/2239/surdurulebilirlik-raporu-akmerkez-2023.pdf Sürdürülebilirlik Raporu/ Faaliyet ve Aksiyonlar (Syf.7./8./9.)
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Atık ,enerji ve su kullanımından kaynaklı çevresel etkiler yıllara göre raporda belirtilmiştir. https://www.akmgyo.com/media/2239/surdurulebilirlik-raporu-akmerkez-2023.pdf Sürdürülebilirlik Raporu/ Faaliyet ve Aksiyonlar (Syf.8)
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel etkilerini azaltmak için tesis içerisinde geri dönüştürülebilecek her atığın uygun şekilde toplanıp, doğru şekilde değerlendirilmesi sağlayarak, çevreye ve ekonomiye kazandırmak amaçlı hedefler belirlenmiştir.
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel etkileri azaltmak amacıyla enerji verimliliğini yükseltmeye ve su tasarrufunu sağlamaya yönelik son teknoloji ve yenilikleri takip ederek AVM'de gerekli revizyonların yapılması, ayrıca tesis içerisinde geri dönüştürülebilecek her atığın uygun şekilde toplanıp, doğru şekilde değerlendirilmesini sağlayarak, çevreye ve ekonomiye kazandırmak hedeflenmektedir. https://www.akmgyo.com/media/2239/surdurulebilirlik-raporu-akmerkez-2023.pdf
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Ulusal ve uluslararası standartlara uygun, gelişen ve değişen koşullara kolay uyum sağlayabilen, çevre ve canlılara duyarlı ürün tedariki ve hizmet bilinciyle çalışan ve kendini bu konularda kanıtlamış firmalarla çalışılmaktadır https://www.akmgyo.com/media/2239/surdurulebilirlik-raporu-akmerkez-2023.pdf Sürdürülebilirlik Raporu/ Faaliyet ve Aksiyonlar (Syf.10)
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Kurumsal internet sitesinde açıklanmıştır. https://www.akmgyo.com/media/2239/surdurulebilirlik-raporu-akmerkez-2023.pdf
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X İşletmenin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilgili kuruluşlardan tedarik edilen elektrik ve doğalgaz tüketimleri yapılmaktadır. Kapsam-1 doğrudan sera gazı emisyonu yapılmamakta olup kapsam-2 dolaylı sera gazı emisyonu tüketim değerleri kurumsal internet sitesinde açıklanmıştır. https://www.akmgyo.com/media/2239/surdurulebilirlik-raporu-akmerkez-2023.pdf Sürdürülebilirlik Raporu/ Faaliyet ve Aksiyonlar (Syf.16)
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Isı ve soğutma ihtiyaçları elektrik ve doğalgazdan karşılanmakta olup, ilgili kuruluş tarafından sağlanan elektrik tüketimleri kurumsal internet sitesinde açıklanmıştır. Üretim yapılmamaktadır. AVM çatılarına güneş panelleri yerleştirilip elektrik üretme ile ilgili fizibilite çalışmaları yapılmış olup raporda belirtilmiştir. https://www.akmgyo.com/media/2239/surdurulebilirlik-raporu-akmerkez-2023.pdf Sürdürülebilirlik Raporu/ Faaliyet ve Aksiyonlar (Syf.15)
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X https://www.akmgyo.com/media/2239/surdurulebilirlik-raporu-akmerkez-2023.pdf Sürdürülebilirlik Raporu/ Faaliyet ve Aksiyonlar (Syf.12./13.)
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X https://www.akmgyo.com/media/2239/surdurulebilirlik-raporu-akmerkez-2023.pdf Sürdürülebilirlik Raporu/ Faaliyet ve Aksiyonlar (Syf.12./15.)
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X https://www.akmgyo.com/media/2239/surdurulebilirlik-raporu-akmerkez-2023.pdf Sürdürülebilirlik Raporu/ Faaliyet ve Aksiyonlar (Syf.19./20./21./22./23.)
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X https://www.akmgyo.com/media/2239/surdurulebilirlik-raporu-akmerkez-2023.pdf Sürdürülebilirlik Raporu/ Faaliyet ve Aksiyonlar (Syf.25)
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye?nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Personel Yönetmeliğimiz, 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu?nun getirdiği düzenlemelere göre oluşturulmuş olup, personelin işe alımından ayrılışına kadar geçen sürecin politikaları ve uygulamalarını kapsamaktadır. 2011 yılında uygulamaya konulan Personel Yönetmeliği, İş Kanunu?ndaki güncellemeler ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, KVKK?nın yürürlüğe girmesi ve gelişen teknolojinin çalışma hayatında yarattığı değişimler göz önüne alınarak 2017 yılında revize edilmiştir. Ayrıca, İnsan Kaynakları Politikası, İnsan Kaynakları Gelişim Politikası, Personel Tazminat Politikası, Kadın Yönetim Kurulu Üyeliği Politikası, Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği Politikalarımız bulunmaktadır. https://www.akmgyo.com/kurumsal-yonetim/politikalar
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Personel yönetmeliği, İnsan Kaynakları Politikası, Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği Politikası ve Kadın Yönetim Kurulu Üyeliği Politikasında tanımlanmıştır. Kurum kültürümüze uygun, işin ve pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyime sahip tüm adaylara işe alma ve yerleştirme sürecinde eşit fırsat sağlarız. Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması için önlemler alınır. Akmerkez GYO Yönetim kadrosunun %25?ini, şirket genelinin ise %50?sini kadın çalışanlarımız oluşturmaktadır. İşletmeci Şirket olan Üçgen Bakım?ın Yönetim kadrosunun %60?ını şirket genelinin ise %20'sini kadın çalışanlarımız oluşturmaktadır.Taşeron çalışanların ise %26?sını kadın çalışanlar oluşturmaktadır. https://www.akmgyo.com/kurumsal-yonetim/politikalar
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır. Şirket ihbar mekanizmasıyla ilgili komiteler: Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite?dir. Ayrıca tamamen bağımsız bir iş ortağının yürüttüğü Etik Hat ve şirket Etik Temsilcileri mevcuttur. Operasyonlarımızda, çevreye duyarlı davranır, şirketimizin ya da birlikte çalıştığımız taşeron/hizmet firmaların operasyonlarında çocuk işçiliğe ve zorla veya zorunlu çalıştırmaya izin vermeyiz ve çalışma ortamımızın insan odaklı olmasını sağlarız. İlgili konularda gerekli tüm önlemler alınmıştır. https://www.akmgyo.com/kurumsal-yonetim/etik-kurallar
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Personel Yönetmeliği ?Çalışma Şartları ve Çalışma Yaşamının Düzenlenmesi? bölümünde mevcuttur. Çalışanlara kendilerini sürekli olarak geliştirebilecekleri eğitim fırsatları sunulmaktadır. Böylelikle çalışanların bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyimleri artırılarak başarılara birlikte imza atılmaktadır. Akmerkez, İnsan Kaynakları Politikasında çalışanlarına açık kapı olanağı sunar. Politikaya göre her çalışanın işiyle ve şirket ile ilgili her türlü konuda Genel Müdür?e ve departman üst yöneticilerine rahatlıkla ulaşabilmesi sağlanır. Akmerkez GYO içinde yaşadığımız çalışma hayatımızın Güvenilirlik, Saygı, Hakkaniyet, Gurur, Takım Ruhu boyutlarına odaklanarak bu alanlardaki mevcut durumumuzun resmini ?Güven Endeksi? ile çeken bağımsız ve çağdaş bir yönetim aracı olan Great Place to Work (GPTW) ile Çalışan Bağlılığı Araştırması yaptırmaktadır. Çalışanlarımızdan gelen geribildirimler doğrultusunda odak alanlarımız ve önceliklerimize göre ?Gönüllü Çalışan Ekibi? ve ?Yöneticilerden oluşan Sponsorlarla? ihtiyaç duyulan, memnuniyet ve mutluluk yaratan uygulamaların geliştirilmesi sağlanmaktadır. Hedefimiz çalışanlarımızın güvenle bağlandıkları, yaptıkları işten, işyerinden gurur duydukları, çalışma arkadaşları ile uyum ve işbirliği içinde çalıştıkları mutlu ortamı ?Çalışmak İçin En İyi Yer? olma yolunda birlikte daha iyiye taşımaktır. 2021 yılında nabız anketleri ile farklı konularda çalışanların görüş ve önerileri alınarak 2022-2023 yıllarında da aksiyonlar hayata geçirilmiştir. https://www.akmgyo.com/media/2239/surdurulebilirlik-raporu-akmerkez-2023.pdf Sürdürülebilirlik Raporu/ Faaliyet ve Aksiyonlar (Syf.1)
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Anlaşmazlıkların çözümünde insan kaynakları arabuluculuk rolü üstlenir. İş Kanunu ile iş davalarında uzlaşmacı bir platformdan yararlanılır. İş hukuku boyutunda ise bu alandaki uzman dış firmanın uzmanlığından yararlanılır.
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Akmerkez GYO içinde yaşadığımız çalışma hayatımızın Güvenilirlik, Saygı, Hakkaniyet, Gurur, Takım Ruhu boyutlarına odaklanarak bu alanlardaki mevcut durumumuzun resmini ?Güven Endeksi? ile çeken bağımsız ve çağdaş bir yönetim aracı olan Great Place to Work (GPTW) ile Çalışan Bağlılığı Araştırması yaptırmaktadır. Çalışanlarımızdan gelen geribildirimler doğrultusunda odak alanlarımız ve önceliklerimize göre ?Gönüllü Çalışan Ekibi? ve ?Yöneticilerden oluşan Sponsorlarla? ihtiyaç duyulan, memnuniyet ve mutluluk yaratan uygulamaların geliştirilmesi sağlanmaktadır. Hedefimiz çalışanlarımızın güvenle bağlandıkları, yaptıkları işten, işyerinden gurur duydukları, çalışma arkadaşları ile uyum ve işbirliği içinde çalıştıkları mutlu ortamı ?Çalışmak İçin En İyi Yer? olma yolunda birlikte daha iyiye taşımaktır. 2021 yılında nabız anketleri ile farklı konularda çalışanların görüş ve önerileri alınarak 2022-2023 yıllarında da aksiyonlar hayata geçirilmiştir. https://www.akmgyo.com/media/2239/surdurulebilirlik-raporu-akmerkez-2023.pdf Sürdürülebilirlik Raporu/ Faaliyet ve Aksiyonlar (Syf.2)
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Çalışan iş sağlığı ve güvenliği konusunda en önemli yol göstericimiz İSG Politikamızdır. İSG çalışmalarımızı, ilgili mevzuat gereklilikleri ve Şirket İSG Politikası ile uyumlu olarak yönetiyoruz. Şirket İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız çerçevesinde Akmerkez ve çalışanları olarak, yasal mevzuat ve düzenlemelere uyup, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratıyoruz.
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X İş Sağlığı ve Güvenliği açısından az tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren bir şirket olsak da iş gücümüzün sağlık ve güvenliğine en yüksek derecede önem göstererek tüm departmanlarda sıfır kaza odaklı bir İSG yönetim yaklaşımı geliştiriyoruz. Gerekli görülen yerlerde iyileştirmeleri hızlıca gerçekleştiriyor, önleyici tedbir, tehlikeli durum ve acil durum planlarının yerinde olduğundan emin oluyor ve tüm süreçlerin yönetilmesinde yerel mevzuatlara uygun hareket ediyoruz. 2023 yılında herhangi bir iş kazası yaşanmamıştır.
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Kurumsal internet sitemizde KVKK Politikası bulunmaktadır. Mevcut çalışanlara ve yeni işe giren çalışanlara Açık Rıza Beyanı ve Aydınlatma Metnine ilişkin bilgilendirme yapılır ve imzalatılır. https://www.akmgyo.com/tr/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmasi/
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Kurumsal internet sitemizde etik ilkelerimiz açıklanmıştır. Etik İlkelerimiz tüm iş yapış süreçlerimizin temel yol göstericisi konumundadır. Akmerkez olarak tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde Etik İlkelere bağlılığı ön koşul sayar ve kurumsal kültürümüzün temel taşlarından biri olarak görürüz. https://www.akmgyo.com/kurumsal-yonetim/etik-kurallar
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X ÇSY politikaları ve uygulamaları kapsamında çalışanlara bilgilendirme toplantıları yapılmış olup, bu konudaki çalışmalarımızı geliştirerek devam ettirmekteyiz. https://www.akmgyo.com/media/2239/surdurulebilirlik-raporu-akmerkez-2023.pdf Sürdürülebilirlik Raporu/ Faaliyet ve Aksiyonlar (Syf.2)
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Müşteri Şikâyetleri düzenli olarak cevaplanır ve şikayet raporları oluşturulur. Müşteri şikâyetleri danışma formları, web sitesi, sosyal medya, telefon, şikayet siteleri kanallarıyla gelmektedir (Şikayet sitelerine üye olunarak gelen şikayetler takip edilir). Önem derecesine göre en fazla bir gün içinde cevaplanır ve şikayetler belirlenen rapor formatında aylık paylaşılır.
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Tüm iletişim ve etkinlik faaliyetleri düzenli aralıklarla hem iç iletişim kanallarında (rapor, sunum, toplantı) hem de dış iletişim kanallarında (yıllık faaliyet raporları, sosyal medya, basın vb.) aracılığıyla kamuoyu ile farklı paydaşlarla farklı sıklıklarda olacak şekilde paylaşılır.
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimize uygun ve gerekli olan platformlar araştırılmaktadır.
C2.5. Borsa İstanbul?un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Kurumsal Yönetim İlkeleri?nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirler alınıp, Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulur. Başta Şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller, Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. Çalışanların yönetime katılımı yıllık performans değerlendirme toplantıları, öneri sistemleri ve Şirket bünyesinde yapılan yıllık toplantılar vasıtasıyla sağlanır. Şirket, gerektiği durumlarda diğer menfaat sahiplerinin iletmiş olduğu görüş ve önerileri de dikkate alır. Yapılan araştırmalar neticesinde alınacak tedbir ya da hayata geçirilecek projelerle ilgili menfaat sahipleri ile düzenli sıklıklarla, ekip içi toplantılarla bir araya gelerek, araştırmalar, anketler düzenleyerek, karar alma süreçlerine katılımları sağlanır.
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Terasta Tarım projesi ile sürdürülebilir, çevreye saygılı, kaynakların doğru kullanımını yaymayı amaçlayan tarım uygulamalarının şehirde gerçekleştirilmesine yönelik etkinlik ve faaliyetler yapıyoruz. Gıdanın, tarımın, üretimin, kaynakların sürdürülebilirliği hakkında eğitimler vererek konuyla ilgili farkındalık yaratıyoruz, Üniversiteler, liseler, ilkokullar, STK'lar ve kanaat önderleri ile iş birlikleri yaparak bu değerleri duyuruyor ve kitlelere aktarıyoruz. Bu kapsamda 2023 yılında Fiba Holding çalışanları gönüllülük projesine dahil ettik. USLA AKADEMİ öğrencilerine Kentsel Tarım eğitimi modüller halinde verilerek uygulama dersleri alanda verilmiştir. Fener Rum İlköğretim okulu Erasmus öğrencileri keşif gezisi ve topraktan sofraya buluşması organize ettik. Yaratılan ?School Of Akmerkez by Wise Akademi? markası ile etkinlik alanında çocuklara özel ücretsiz etkinlik ve çocuk tiyatroları düzenledik. Turkcell ile birlikte yürüttüğümüz Hayal Ortağım uygulaması içinde yer alan "Yol Arkadaşım" eklentisi ile Akmerkez'de görme engelli misafirlerimize navigasyon hizmeti sunuyoruz. Her yıl Otizm Farkındalık gününde dış cephe ışıklarımızı maviye çeviriyoruz ve sosyal medyada paylaşım yapıyoruz. Etkinlik alanımızda düzenlediğimiz Tasarım Pazarı, Butik Lezzet Günleri, İpek Hanım Çiftliği gibi pazar etkinlikleriyle yerel, etik ve doğal üretimi, kadın üreticileri destekledik. Misafir ve çalışanlarımızın temiz gıda ve ürünlere erişiminde kolaylık sağladık. https://www.akmgyo.com/tr/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmasi/ https://www.akmgyo.com/media/2239/surdurulebilirlik-raporu-akmerkez-2023.pdf Sürdürülebilirlik Raporu/ Faaliyet ve Aksiyonlar (Syf 4/5/6)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252068


BIST
-Foreks Haber Merkezi-