Ana Sayfa***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ----

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28 Mart 2024 - 21:35 borsagundem.com

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun, 28.03.2024 tarihli, 1130 sayılı kararı ile   Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) "Madde 9 ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler" ve "Madde 10 Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler" hükümleri kapsamına giren işlemlerin gerçekleştirilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği  (II-17.1) Madde 10- Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hükümleri gereği İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerde Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının, %10'dan fazla bir orana ulaşabileceği öngörüldüğünden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor'un onaylanarak, Raporun Sonuç bölümünün ortakların inceleyebilmesi için internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmasına ve Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. 2023 yılında satışların maliyetinin %10'unu aşan veya hasılatın %10'unu aşan herhangi bir ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır. Konya Çimento Sanayii A.Ş.'nin 2023 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporu'nun Sonuç bölümü aşağıda yer almaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (Seri II-17.1) Madde 9-İlişkili Taraflarla Gerçekleştirilecek İşlemler ve Madde 10- Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler maddeleri kapsamında ilgili işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir.   Konya Çimento San.A.Ş.'nin 2023 yılında ilişkili taraflar ile gerçekleştirdiği işlemler, faaliyet konusu içerisinde ticari nitelikte faaliyetler olup, 2023 yılında ilişkili taraf olarak sayılan şirketlerle yapılan işlemler piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan ticaretin, piyasa koşulları ve genel kabul görmüş ticari kabullere uygun olarak yapıldığını beyan ederiz. Konya Çimento San. A.Ş., 2024 yılında da ilişkili taraflar ile gerçekleştireceği yaygın ve süreklilik arz eden nitelikteki işlemleri emsallerine ve piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264013


BIST
-Foreks Haber Merkezi-