Ana Sayfa***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili ----

***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

31 Mart 2024 - 22:10 borsagundem.com

***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimizin Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli" başlıklı 11. maddesinin, 3. paragrafından sonra "Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönerge ile Şirketin temsil veya idare yetkisinin tamamını veya bir bölümünü Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye, pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan müdürlere veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir." metinin eklenmesine yönelik 29.02.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmıştır. Uygun görüş verilen tadil metninin nihai hali ektedir.
Bu doğrultuda Esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na 29.03.2024 Cuma günü müracaat edilmiştir. Söz konusu değişiklik, alınan izinler çerçevesinde yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
 
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264638


BIST
-Foreks Haber Merkezi-