Ana SayfaAkmerkez GYO, 7,77 TL nakit kar payını Genel Kurul onayına sunacak [FNC-NEWS]----

Akmerkez GYO, 7,77 TL nakit kar payını Genel Kurul onayına sunacak [FNC-NEWS]

05 Nisan 2024 - 06:24 borsagundem.com


Akmerkez GYO, pay başına 7,77 TL nakit kar payı ödenmesini Genel Kurul onayına sunacak.
Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 2023 yılı net dönem karı 496.547.351,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan net dönem karı 318.384.909,47 TL'dir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 496.547.351,00 TL tutarındaki dönem karından:
1. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. madde hükmü uyarınca, ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine ulaştığından %5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına,
2. 496.547.351,00 TL'nin 1.863.200,00 TL'lik kısmının 1. kar payı olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,
3. Kalan kardan Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmamasına,
4. Kalan karın 287.678.080,00 TL tutarındaki kısmının ortaklara 2. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,
5. Toplam 289.541.280,00 TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 28.767.808,00 TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
6. 2023 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
7. Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları toplamının 289.541.280,00 TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 7,77 TL, kar payı oranı brüt=net %777) tespit edilmesine,
8. Kar payları toplamının 17.04.2024 tarihinde nakden dağıtılmasına,
9. Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuz'un onayına sunulmasına,
10. İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı Kar Dağıtım tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına, karar verilmiştir."


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter