Ana Sayfa***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor ----

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

07 Nisan 2024 - 00:00 borsagundem.com

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 2.947.603.563 -7.610.847 965.579.239 16.900.520 431.707.316 3.095.543.610 1.442.764.675 9.226.488.076 3.266.446.406 12.492.934.482
Transferler
30.742.068 1.412.022.607 -1.442.764.675
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.609.820.238 -75.949.872 -148.396.074 16.323.760 228.143.439 1.629.941.491 1.015.036.541 2.644.978.032
Kar Payları
-933.142.352 -933.142.352
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.096.555 -1.096.055 3.527.961 2.431.906
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 2.947.603.563 1.609.820.238 -83.560.719 817.183.165 33.224.280 462.449.384 4.506.470.162 228.143.439 10.855.333.512 3.351.868.556 14.207.202.068
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 2.947.603.563 1.609.820.238 -83.560.719 817.183.165 33.224.280 462.449.384 4.506.470.162 228.143.439 10.855.333.512 3.351.868.556 14.207.202.068
Transferler
18.829.158 209.314.281 -228.143.439
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.447.353.725 33.756.059 477.525.121 -26.258.004 -417.275.408 2.515.101.493 657.056.568 3.172.158.061
Kar Payları
-741.981.031 -741.981.031
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 2.947.603.563 4.057.173.963 -49.804.660 1.294.708.286 6.966.276 481.278.542 4.715.784.443 -417.275.408 13.370.435.005 3.266.944.093 16.637.379.098


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.536.378.978 -746.235.198
Dönem Karı (Zararı)
-48.514.759 316.936.251
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.398.355.125 2.489.347.862
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 1.240.635.364 902.878.504
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
62.888.531 29.880.402
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -4.959.229 -3.445.971
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 67.847.760 33.326.373
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
499.664.636 653.764.426
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 486.343.325 631.282.118
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 13.321.311 22.482.308
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
335.830.960 1.056.925.860
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
320.728.031 1.086.801.301
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
15.102.929 -29.875.441
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-253.634.587 -105.506.059
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -243.242.548 -226.093.880
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 -10.392.039 120.587.821
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -180.863.852 -244.559.343
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -466.726.377 -107.582.398
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.379.921 -2.539.579
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.379.921 -2.539.579
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.161.940.371 306.086.049
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
979.761.013 -1.858.967.396
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.352.167.430 2.587.587.105
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-526.976.083 -138.781.790
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.332.976.843 3.207.860.343
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-98.467.717 999.019.429
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.949.535.533 -4.167.294.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17.951.276 -108.849.488
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-490.974.084 -852.150.831
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
56.581.903 -1.914.605.256
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.628.162 -1.471.752.273
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.329.601.379 947.316.717
Ödenen Faiz
-1.130.278.689 -960.752.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -347.392.241 -572.920.666
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -315.551.471 -159.878.642
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.057.351.583 -3.221.952.650
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13 43.029.943 88.386.220
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -2.516.025.600 -3.001.036.041
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
415.644.074 -309.302.829
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.031.295.144 2.090.508.756
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.475.520.933 10.419.020.800
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.506.816.077 -8.330.941.301
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.429.257
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-552.267.749 -1.877.679.092
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.046.568.500 2.491.302.986
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
494.300.751 613.623.894
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.785.115.431 1.171.491.537
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.279.416.182 1.785.115.431


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.279.416.182 1.785.115.431
Finansal Yatırımlar
31 44.716.110 737.541.307
Ticari Alacaklar
3.929.528.496 2.576.627.255
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 1.185.131.892 2.131.344.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.744.396.604 445.282.372
Diğer Alacaklar
1.305.106.402 754.471.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.305.106.402 754.471.962
Stoklar
9 5.945.039.993 13.215.279.520
Peşin Ödenmiş Giderler
1.047.377.092 915.837.780
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.047.377.092 915.837.780
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 1.788
Diğer Dönen Varlıklar
157.281.598 208.835.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 157.281.598 208.835.216
ARA TOPLAM
14.708.465.873 20.193.710.259
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.708.465.873 20.193.710.259
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
31 418.436.997 171.703.769
Ticari Alacaklar
300.000 1.867.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 300.000 1.867.576
Diğer Alacaklar
32.976.550 56.634.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 32.976.550 56.634.907
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 390.341.867 366.908.745
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 599.081.040 521.982.180
Maddi Duran Varlıklar
12 13.761.474.359 12.575.268.533
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.460.191.490 831.971.213
Şerefiye
222.296.838 274.659.347
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.237.894.652 557.311.866
Peşin Ödenmiş Giderler
275.207.787 308.279.384
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 275.207.787 308.279.384
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 386.038.687 269.654.962
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.324.048.777 15.104.271.269
TOPLAM VARLIKLAR
32.032.514.650 35.297.981.528
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 7.310.818.067 9.088.845.507
Ticari Borçlar
4.560.364.502 8.500.590.085
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 22.262.385 11.784.960
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.538.102.117 8.488.805.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 119.776.568 101.825.292
Diğer Borçlar
877.651.284 691.086.167
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 877.651.284 691.086.167
Türev Araçlar
20 3.483.981 13.876.020
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
183.547.862 126.965.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 183.547.862 126.965.959
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 631.089.158 940.003.970
Kısa Vadeli Karşılıklar
585.595.576 686.281.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 142.746.290 136.061.641
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 442.849.286 550.219.434
ARA TOPLAM
14.272.326.998 20.149.474.075
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.272.326.998 20.149.474.075
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 11.018.513 73.836.879
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.111.790.041 867.468.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 764.200.350 867.468.506
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 347.589.691
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.122.808.554 941.305.385
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.395.135.552 21.090.779.460
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.370.435.005 10.855.333.512
Ödenmiş Sermaye
19 334.000.000 334.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.947.603.563 2.947.603.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.014.335.579 1.559.483.799
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.007.369.303 1.526.259.519
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.057.173.963 1.609.820.238
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.804.660 -83.560.719
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
6.966.276 33.224.280
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.294.708.286 817.183.165
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.294.708.286 817.183.165
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
481.278.542 462.449.384
Yasal Yedekler
19 481.278.542 462.449.384
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.715.784.443 4.506.470.162
Net Dönem Karı veya Zararı
-417.275.408 228.143.439
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.266.944.093 3.351.868.556
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.637.379.098 14.207.202.068
TOPLAM KAYNAKLAR
32.032.514.650 35.297.981.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 35.541.343.688 48.304.277.005
Satışların Maliyeti
21 -31.658.806.129 -41.132.159.781
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.882.537.559 7.172.117.224
BRÜT KAR (ZARAR)
3.882.537.559 7.172.117.224
Genel Yönetim Giderleri
22 -913.737.696 -940.365.754
Pazarlama Giderleri
22 -1.783.407.265 -1.553.475.284
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 3.294.230.689 2.106.005.714
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -1.612.689.765 -4.650.575.202
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.866.933.522 2.133.706.698
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 290.959.838 242.982.316
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -328.460 -101.720
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 180.863.852 244.559.343
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.338.428.752 2.621.146.637
Finansman Gelirleri
26 1.982.358.905 1.566.110.492
Finansman Giderleri
26 -2.217.102.582 -2.173.429.102
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
26 -3.618.926.211 -1.804.474.174
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-515.241.136 209.353.853
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
466.726.377 107.582.398
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -357.840.712 -1.022.306.872
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 824.567.089 1.129.889.270
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-48.514.759 316.936.251
DÖNEM KARI (ZARARI)
-48.514.759 316.936.251
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
368.760.649 88.792.812
Ana Ortaklık Payları
-417.275.408 228.143.439
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (kuruş) 29 -1,24900000 0,68300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.454.851.780 2.555.002.448
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 3.059.192.156 3.263.742.530
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 42.195.074 -98.659.469
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-26.258.004 22.935.999
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-26.258.004 22.935.999
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-620.277.446 -633.016.612
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
28 -611.838.431 -652.748.506
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 -8.439.015 19.731.894
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
765.821.040 1.155.625.411
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
765.821.040 1.155.625.411
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
765.821.040 1.155.625.411
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.220.672.820 3.710.627.859
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.172.158.061 4.027.564.110
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
657.056.568 1.015.036.541
Ana Ortaklık Payları
2.515.101.493 3.012.527.569http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269142


BIST
-Foreks Haber Merkezi-