Ana Sayfa***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) ----

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

07 Nisan 2024 - 00:01 borsagundem.com

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beİlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabarar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/04/2024
Karar Sayısı
10764
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Şirketimizin 01.01.20Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"inansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri çerçevesinde   
  
a) Tarafımızca incezdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu konsolide finansal tabloların ve ama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğik içermediğini, 
  
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyndakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ileimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işlet ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
  
Beyan ederiz.
Saygılarımızla,
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
Hasan DURSUN
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı         
Vahit Ferhan BENLİ
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi             ütçe, Finansal Kontrol ve Muhasebe Müdürü    
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1
-Foreks Haber Merkezi-