E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaŞirket Haberleri10 şirket temettü kararını açıkladı---

10 şirket temettü kararını açıkladı

10 şirket temettü kararını açıkladı
30 Nisan 2024 - 08:17 borsagundem.com

Borsa İstanbul'da dün 10 şirket kâr payı dağıtma/dağıtmama kararına ilişkin açıklama yaptı.

Borsa İstanbul'da dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) kâr payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifi ya da genel kurul kararı açıklayan şirket sayısı 10 oldu.

İşte o şirketlerden yapılan açıklamalar:

1- BIG CHEFS - BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (#BIGCH) - DAĞITMA TEKLİFİ

Pay başına brüt 0,6378504 TL, net 0,5740653 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Yönetim Kurulu'nun önerisine göre kâr dağıtım zamanlaması genel kurulca belirlenecek.

2- GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (#GENIL) DAĞITACAK

3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 1,1111109 TL, net 0,9999996 TL temettü dağıtacak. Her taksitte 0,3333332 TL kâr payı ödenecek. Tarih henüz belli olmadı.

3- TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. (#TMPOL) DAĞITMAMA TEKLİFİ

Kap bildirimi şöyle: Şirket Yönetim kurulumuz 29.04.2024 tarihinde toplanarak gündemindeki konuyu görüşmüş olup, buna göre ; 2023 yılı karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısmının ortaklara dağıtılmayarak, 2024 yılında büyüme amaçlı finanse edilmesi amacıyla şirket bünyesinde bırakılması hususunun Olağan Genel Kurulda teklif edilmesi kararı alınmıştır.

4- DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. (#DAPGM) - DAĞITMAYACAK

KAP bildirimi şöyle: Şirketimizin 29.04.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında; Şirketimizin yasal kayıtlarına göre 2023 yılında oluşan 792.372.856,10 TL dönem karından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca 765.713.377,98 TL enflasyon düzeltme farkları indirildikten sonra kalan 26.659.478,12 TL'den %5 oranında (1.332.973,91 TL) genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, 1.332.973,91 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması sonrasında Şirketimizin TMS/TFRS'ye göre net dağıtılabilir dönem karı 1.606.728.286,09 TL olmakla birlikte, yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem karının 25.326.504,21 TL olduğu dikkate alınarak, 2023 yılı net dağıtılabilir dönem kârının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, karar verilmiştir.

5- ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (#AGYO) - DAĞITMAMA TEKLİFİ

KAP bildirimi şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde, Şirketimizin 01 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin hazırlanan Mali Tablolarında, 2023 yılı faaliyetlerinden #646.625.265# TL dönem karı; Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarımızda da #27­.697.935­# TL dönem karı gerçekleşmiştir. 2023 yılı net dönem karının #26.334.000# TL'lık kısmının Şirketimiz ödenmiş sermayesinin % 10 oranında, Sermaye Piyasası Mevzuatına, Şirket ana sözleşmesine ve Şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanmış ekli kâr dağıtım önerisinde gösterilen şekilde nakit olarak dağıtılmasının Genel Kurul'un onayına sunulmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.

6- ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (#OZKGY) - DAĞITMAMA TEKLİFİ

KAP bildirimi şöyle: Şirketimizin 31.12.2023 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında 2.941.966.408,00 TL ve Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde ise 2.025.604.713,98 TL net dağıtılabilir dönem kârı gerçekleşmiştir. Şirket kar dağıtım politikası ve esas sözleşmesi kapsamında ve ekte yer alan kar dağıtım tablosuna uygun şekilde; karın tamamının Olağanüstü Yedekler hesabına alınması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

7- HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. (#SAHOL) - DAĞITACAK

Sabancı Holding pay başına brüt 2,9430000 TL, net 2,6487000 TL temettü ödemesi yapacak. Kesinleşen nakit kâr payı hak kullanım tarihi 2 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 6 Mayıs 2024

8- KUZEY BORU A.Ş. (#KBORU)

Kuzey Boru A.Ş.'den bugün KAP'a yapılan bildirimde Genel Kurul'da onaylanan temettü tarihi ve miktarı duyuruldu. Buna göre Kuzey Boru, pay başına brüt 0,5274905 TL, net 0,4747414 TL temettü ödemesi yapacak. Kesinleşen nakit kâr payı hak kullanım tarihi 26 Haziran 2024. Ödeme tarihi ise 28 Haziran 2024 olacak.

9- FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. (#FORMT) - DAĞITMAMA TEKLİFİ

KAP bildirimi: Şirketimizin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap döneminde, II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolara göre (104.137.013) TL zarar, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlara göre ise 6.452.709 TL kar oluşmuştur. Geçmiş yıllar zararları mahsup edildikten sonra dağıtılacak kar çıkmamaktadır. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, kar dağıtılmayarak geçmiş yıllar karları hesabına aktarılmasına, bu önerinin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

10- ERBOSAN'DAN (#ERBOS) SPK TALEBİYLE YENİ TEMETTÜ AÇIKLAMASI - DAĞITMA TEKLİFİ

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. de bugün KAP'a yaptığı bildirimde temettü teklifine ilişkin ek açıklama yaptı. Şirket, "Sermaye piyasası kurulunun ek bilgi talebine istinaden aşağıdaki açıklama gereği doğmuştur" diyerek şu bilgileri paylaştı: "Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ait SPK Tebliği'ne göre TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standardına uygun olarak hazırlanmış gelir tablosunda dönem zararı oluştuğu ve Geçmiş Yıllar Karları veya Zararlarında ise 1.494.916.110 TL bulunmaktadır. Şirketimiz yasal kayıtlarında yer alan ve dağıtıma konu edilebilecek kar dağıtım kalemleri içinde karşılığının bulunması nedeniyle, tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere brüt 50.000.000,00 TL nin kâr payı olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir".

Açıklamaya göre pay başına brüt 2,2500000 TL, net 2,0250000 TL kâr payı ödemesi genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kâr payı hak kullanım tarihi 31 Mayıs 2024 ve ödeme tarihi 04 Haziran 2024

19 şirketten temettü kararı geldi! İşte o şirketler...

 

 

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 8,05
En Yüksek: 8,14
En Düşük: 8,00
Değişim 0,00 %
FK: 3,28
PD / DD: 0,59
İşlem Hacmi 6.233.119
Toplam Adet: 773.110
Ağırlıklı Ort.: 8,08
Son Değer: 31,82
En Yüksek: 32,06
En Düşük: 31,02
Değişim 2,58 %
FK: 0,00
PD / DD: 0,00
İşlem Hacmi 12.466.998
Toplam Adet: 392.792
Ağırlıklı Ort.: 31,28
Son Değer: 32,48
En Yüksek: 32,98
En Düşük: 32,40
Değişim 0,25 %
FK: 4,23
PD / DD: 0,84
İşlem Hacmi 163.751.021
Toplam Adet: 5.019.496
Ağırlıklı Ort.: 32,62
Son Değer: 223,30
En Yüksek: 227,00
En Düşük: 217,00
Değişim 2,67 %
FK: 0,00
PD / DD: 2,22
İşlem Hacmi 34.371.235
Toplam Adet: 154.838
Ağırlıklı Ort.: 221,93
Son Değer: 3,07
En Yüksek: 3,11
En Düşük: 2,97
Değişim 2,33 %
FK: 0,00
PD / DD: 0,89
İşlem Hacmi 63.536.540
Toplam Adet: 20.971.605
Ağırlıklı Ort.: 3,01
Son Değer: 66,85
En Yüksek: 67,90
En Düşük: 65,35
Değişim 1,36 %
FK: 39,34
PD / DD: 3,52
İşlem Hacmi 109.194.604
Toplam Adet: 1.636.229
Ağırlıklı Ort.: 66,74
Son Değer: 8,86
En Yüksek: 9,05
En Düşük: 8,80
Değişim -0,89 %
FK: 2,19
PD / DD: 0,19
İşlem Hacmi 54.390.371
Toplam Adet: 6.134.155
Ağırlıklı Ort.: 8,88
Son Değer: 93,85
En Yüksek: 98,30
En Düşük: 93,20
Değişim -1,31 %
FK: 12,41
PD / DD: 0,87
İşlem Hacmi 2.113.014.699
Toplam Adet: 22.018.550
Ağırlıklı Ort.: 96,30
Son Değer: 80,50
En Yüksek: 81,45
En Düşük: 77,85
Değişim 0,63 %
FK: 59,98
PD / DD: 2,45
İşlem Hacmi 10.404.046
Toplam Adet: 130.982
Ağırlıklı Ort.: 79,49
YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • gılları şifa saçan yobaz beçet 30 Nisan 2024 08:48

    huhauhauhauhau gsdho ya bakın ne hale gelmiş .o banka sahibi holding vapurculuk işi yapmıyor.banka nerde turgut satmış vapurculuk yapıyo.ahuhauhauhauha