E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaŞirket HaberleriAlkim Kağıt ve Etiler Gıda'dan bedelsiz sermaye artırımı kararı---

Alkim Kağıt ve Etiler Gıda'dan bedelsiz sermaye artırımı kararı

Alkim Kağıt ve Etiler Gıda'dan bedelsiz sermaye artırımı kararı
28 Mayıs 2024 - 10:10 borsagundem.com

Alkim Kağıt ile Etiler Gıda, sermayelerini bedelsiz artırma kararı aldıklarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Alkim Kağıt (#ALKA), sermayesini yüzde 300 bedelsiz artırarak 735 milyon TL'ye çıkaracağını, Etiler Gıda (#ETILR) da sermayesini yüzde 200 oranında bedelsiz yükselterek 120 milyon TL'ye ulaştıracağını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Alkim Kağıt'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, şirketin sermayesinin 183,75 milon TL'dan, tamamı 551,25 milyon TL özkaynaklar kalemi Sermaye Düzeltmesi farklarından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artırım yöntemi ile ilave edilerek 735 milyon TL'ye çıkarılması kararlaştırıldı.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirket Yönetim Kurulu 28.05.2024 tarihinde toplanarak, iç kaynaklarından bedelsiz sermaye artırımı yapabilmesi amacıyla;

1.) Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ait; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve SPK'nın Kurul Karar Organı'nın 28/12/2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulanarak hazırlanan finansal tablolarında 90.551.394 TL net dönem karı olmasına rağmen 603.245.647 TL geçmiş yıllar zararları oluşmuştu.

SPK'nın Kurul Karar Organı'nın 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı çerçevesince; 603.245.647 TL geçmiş yıllar zararlarının sırası ile öncelikle 90.551.394 TL net dönem karından, daha sonra enflasyon farkları dahil 225.871.184 TL Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedeklerden ve kalanı 286.823.069 TL Sermaye Düzeltmesi Farklarından mahsup edilmesine,

2.) Şirketin kanuni defter ve kayıtlarında yer alan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 555) hükümlerine göre düzeltilen finansal tablosunda ise enflasyon muhasebesi kaynaklı oluşan 374.013.390 TL geçmiş yıllar zararlarının, aynı tebliğ hükümleri gereği düzeltme işlemi neticesinde oluşan öz sermaye farklarından sırası ile 238.058.615,91TL Yasal Yedeklerin enflasyon farkından, 130.776.333,07 TL Olağanüstü Yedeklerin enflasyon farkından, kalanı 5.178.441,15 TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından mahsup edilmesine,

3.) Şirketin sermayesini 183.750.000 TL'dan, tamamı 551.250.000 TL özkaynaklar kalemi Sermaye Düzeltmesi farklarından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artırım yöntemi ile ilave edilerek 735.000.000.-TL'na çıkarılmasına,

4.) Artan 551.250.000.-TL'na tekabül eden 55.125.000.000 adet hissenin, mevcut ortaklara rüçhan hakları kısıtlanmadan, sermaye grup imtiyazları korunarak payları oranında bedelsiz dağıtılmasına,

Bu amaçla hazırlanan Esas Sözleşme Tadil Metni ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulunun onayına sunulmasına müteakiben T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına ve Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülüp karara bağlanmak üzere Genel Kurul'a sunulmasına, ayrıca geçmiş yıllar zararlarının mahsubu ile Genel Kurul'un bilgilendirilmesine karar verilmiştir."

Etiler Gıda, sermayesini %200 oranında bedelsiz artırma kararı aldı

Etiler Gıda, sermayesini %200 oranında bedelsiz artırarak 120 milyon TL'ye çıkarma kararı aldı. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesi gereğince;

a) Şirketimizin 40.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 100.000.000,- TL'lik kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılarak, %200 oranında iç kaynaklardan artırılarak 120.000.000-TL'ye çıkarılmasına,

b) Artırılacak 80.000.000 TL'lik sermayenin tamamının, mevcudiyeti 24.05.2024 tarih ve YMM-35105948/391-32 sayılı "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." yeminli mali müşavir raporu ile tespit edilen, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca oluşan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmasına,

c) Şirket sermayesinin %200 oranında bedelsiz olarak artırılması nedeniyle ihraç edilecek, artırılan 80.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edilen payların; tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına,

d) Sermaye artırımında A Grubu paylar karşılığında 5.019.279,70 TL nominal değerli A Grubu, B Grubu paylar karşılığında 74.980.720,30 TL nominal değerli B Grubu paylar verilmesine,

e) Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm evrakın hazırlanmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."

SPK'dan Jantsa'nın bedelsizine onay

 

Yünsa'dan bedelsiz sermaye artırımı kararı

 

SASA'dan bedelli sermaye artırımı açıklaması

 

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 27,86
En Yüksek: 28,30
En Düşük: 27,80
Değişim 0,58 %
FK: 0,00
PD / DD: 3,73
İşlem Hacmi 4.546.227
Toplam Adet: 162.362
Ağırlıklı Ort.: 28,11
Son Değer: 23,22
En Yüksek: 23,72
En Düşük: 23,02
Değişim 0,87 %
FK: 0,00
PD / DD: 5,27
İşlem Hacmi 5.139.264
Toplam Adet: 221.072
Ağırlıklı Ort.: 23,25
YORUMLAR (2)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • karanlık adam28 Mayıs 2024 12:16

    ereğli bedelsizi hala onaylanmadı hayret.enteresan 

  • ALİ KODUŞ28 Mayıs 2024 10:23

    Hisse senetlerinin fiyatları şişince kimse almıyor hemen akıllarına bir borsa oyunu geliyor hoppppppppppp bedelsiz hisse dağıtım hisse uçuzlamış oluyor aslında elinde hisse senedi olanlar için aslında fiyat yine zirvelerde ve sazanlar hemen geliyor hisse senetlerini buralardan sürekli basıyorlar.