E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaGündemKamuda tasarruf tedbirleri komisyondan geçti---

Kamuda tasarruf tedbirleri komisyondan geçti

Kamuda tasarruf tedbirleri komisyondan geçti
11 Temmuz 2024 - 01:48 borsagundem.com

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türk Standartları Enstitüsü'nün genel bütçeden yapılacak Hazine yardımlarına ilişkin hükmü iptal etmesi üzerine düzenlemeye gidiliyor. Bu kapsamda, ilgili hüküm, Türk Standartları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'a ekleniyor.

Karayolları Trafik Kanunu'nda tanımlanan taşıt ve iş makinelerinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına devredilmesi ve bu tür araçların hızlı bir şekilde satışının gerçekleştirilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yetki veriliyor. Satış bedellerinden masraflar düşülerek kalan tutar, genel bütçeli idareler için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, diğerlerinde ilgili idare muhasebe birimi hesaplarına aktarılıyor. İhale süreci, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yürütülüyor.

Damga Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile yatırımcılar arasında imzalanan yatırım sözleşmeleri damga vergisinden istisna tutuluyor. Bu düzenleme, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek şekilde düzenleniyor.

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nda iptal edilen hükmün yerine getirilmesi amacıyla üniversitelere öğretim elemanı kadroları ihdas ediliyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne yönelik kadro cetvelinde değişiklik yapılıyor ve bazı üniversite kadrolarına öğretim elemanları ekleniyor.

Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nda BOTAŞ'ın nakit yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için doğal gaz ithalatından kaynaklanan borçları Hazine alacaklarına mahsup ediliyor. BOTAŞ'ın doğal gaz alımları Kamu İhale Kanunu'ndan istisna tutuluyor ve ilgili düzenleme ile TPAO'nun da istisnaları genişletiliyor.

Kamu İhale Kanunu'nda yapılan değişiklikle, BOTAŞ'ın doğal gaz alımlarına ilişkin satın alma yöntemleri ve süreçleri belirleniyor. Bu süreçler Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek ve piyasa koşulları, gizlilik, güvenilirlik, zamanında karşılanma ve kaynakların etkin kullanımı ilkeleri doğrultusunda yürütülecek.

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne dış finansman sağlanmasında Hazine geri ödeme garantisi verilmesi yetkisi Hazine ve Maliye Bakanı'na veriliyor. Bu çerçevede verilen garantilerle ilgili Hazine alacakları Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabi olacak.

Kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'ne kamu bankalarının sermayelerinin güçlendirilmesi için devlet iç borçlanma senedi ihraç etme yetkisi veriliyor.

Ayrıca, sadece araç dışından şarj edilebilen hibrit elektrikli araçlardan ÖTV oranlarının belirlenmesi ve akaryakıt ikmali ile ilgili düzenlemeler yapılıyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarının tasarruf tedbirlerine uygunluğunun denetlenmesi sonucu aykırı işlemler tespit edilenler hakkında disiplin hükümleri uygulanacak ve sonuçlar ilgili idarelerce Cumhurbaşkanlığı'na bildirilecek.

Teklifle bakanlıkların ve merkezi idare kuruluşlarının, il özel idareleri aracılığıyla yapacakları yatırımlara ilişkin kaynak transferleri düzenleniyor. Bu kaynaklar ayrı tertiplerde izlenecek ve harcanmayan kısımlar ertesi yıl bütçesine devredilebilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı personelinin görev ve sorumlulukları belirleniyor ve Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı birimlerde görev yapan gelir uzmanları ve gelir uzman yardımcıları için düzenlemeler yapılıyor.

Avukatların MASAK yükümlülüğü sadece belirli işlemlerle sınırlı olacak şekilde düzenleniyor ve savunma hakkı çerçevesinde icra edilen görevler MASAK yükümlülüğü kapsamı dışında tutuluyor.

Deprem bölgesindeki illerin genel bütçeden alacakları payın azalmaması sağlanıyor ve ilgili düzenleme ile belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılacak kesinti oranlarına ilişkin düzenlemeler çıkarılıyor.

Devlet desteklerinin izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı kararı üzerine yürürlüğe konulacak yönetmeliklerle düzenleniyor. İller Bankasının sermaye tavanı artırılarak 9 milyardan 60 milyar liraya çıkarılıyor ve yönetim kurulu üyelikleri ile ilgili düzenlemeler yapılıyor.

Özel ve kamu kurumlarında yönetim kurulu üyelikleri ile ilgili ücret sınırlamaları getiriliyor ve bu görevler için sadece bir ücret ödenebilecek şekilde düzenleme yapılıyor.

Tasarruf tedbirleri yapay zekayla takip edilecek

 

Erdoğan'dan kamuda tasarruf açıklaması: Hiçbir kurum savurganlık içinde olamaz

 

Kabine bugün toplanıyor: Tasarruf paketi, enflasyon...

 

Cevdet Yılmaz tasarruf tedbirleri ile ilgili açıklamalarda bulundu

 

Tasarruf tedbirleri kararları Resmi Gazete'de

 

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)