E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaŞirket HaberleriŞekerbank yüzde 34,4 oranında bedelli için SPK'ya başvuracak---

Şekerbank yüzde 34,4 oranında bedelli için SPK'ya başvuracak

Şekerbank yüzde 34,4 oranında bedelli için SPK'ya başvuracak
26 Mart 2024 - 19:26 borsagundem.com

Şekerbank, yüzde 34,4 oranında bedelli sermaye artırımına giderek, sermayesini 2,5 milyar TL'ye çıkarmak için SPK'ya başvuracak

Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Şekerbank (#SKBNK) bedelli sermaye artırımına gitme kararı alındığını duyurdu.

Kararla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, mevcut sermayesi 1.860.000.000 TL olan bankanın, sermayesini 640.000.000 TL (yüzde 34,4 oranında) bedelli olarak artırarak, 2.500.000.000 TL'ye yükseltme kararı alındığı kaydedildi.

Banka sermaye artırımı başvurusuna SPK'dan onay alması halinde, kayıtlı sermaye tavanı olan
2.500.000.000 TL'ye ulaşmış olacak.

Şekerbank'ın KAP'a gönderdiği açıklamanın tamamı şu şekilde:

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 26 Mart 2024 tarihli kararı ile;

Banka Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Bankamızın 2.500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.860.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 640.000.000 TL (%34,41) oranında artırılarak 2.500.000.000 TL'ye çıkarılmasını ve sermaye artırım sürecinde;

•Artırılan 640.000.000 TL sermayeyi temsil eden beheri 1 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 640.000.000 adet payın tamamının nama yazılı kayden izlenen pay olarak ihracı,

•Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüchan hakkının) kısıtlanmaması ve beheri 1 TL nominal değerli olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1 TL üzerinden Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemi esasları çerçevesinde kullandırılması,

•Sermaye artırımında ihraç edilecek payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulması,

•Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesi, bu sürenin son günün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesi,

•Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılması,

•Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da süresi içinde satılamayan payların mevcudiyeti halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Tebliğ'inin 25. maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılması,

•Yönetim Kurulunun kararıyla karara bağlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliğinin 33. Maddesi gereğince hazırlanmış olan ekli "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonunu Kullanımına İlişkin Rapor'un onaylanmasına ve Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulması,

•Türk Ticaret Kanunu'nun 457. Maddesi uyarınca, sermaye artırımı için hazırlanan ekli beyanın onaylanması,

•Sermaye Piyasası Kanunun md. 18/7 ve II 18 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğinin 12/2 hükümleri uyarınca sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair alınacak Yönetim Kurulu Kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulması ve Esas Sözleşmenin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

İş bu karar kapsamında gerekli izinlerin alınması, gerekli işlemlerin yapılması, takibi ve bitirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

ASELSAN 2023'ün 4. çeyreğinde zarar açıkladı

 

Borsa İstanbul 2 hisseyi daha tedbir kapsamına aldı

 

Borsa günü düşüşle tamamladı

 

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 5,10
En Yüksek: 5,17
En Düşük: 5,07
Değişim -0,78 %
FK: 3,71
PD / DD: 1,16
İşlem Hacmi 222.679.082
Toplam Adet: 43.582.926
Ağırlıklı Ort.: 5,20
YORUMLAR (9)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)