E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaŞirket HaberleriTemettü kararını açıklayan 9 şirket ---

Temettü kararını açıklayan 9 şirket

Temettü kararını açıklayan 9 şirket
25 Nisan 2024 - 08:46 borsagundem.com

Şirketler Genel Kurul tarafından onaylanan temettü dağıtma ya da dağıtmama kararlarını KAP'a bildirdi. İşte dün temettü kararına ilişkin açıklama yapan 9 şirket..

Borsada yer alan şirketler kâr payı (temettü) dağıtma ya da dağıtmamaya ilişkin açıklamalar yapıyor. 24 Nisan 2024'de 9 şirket temettü dağıtma/dağıtmama yönündeki karalarını/tekliflerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

İşte dün temettü kararına ilişkin açıklama yapan 9 şirket:

1- SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. (#SUWEN) - Dağıtma teklifi

Kap bildirimine göre 2023 yılı karından pay başına brüt 0,2500000 TL, net 0,2250000 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak.KAP'a yapılan bildirimde kar dağıtım zamanlamasının genel kurulca belirleneceği belirleneceği belirtildi.

2- ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (#ALKA) - Dağıtmama teklifi

KAP'a yapılan bildirim şöyle: "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca; 2023 yılı kar payı tespit edilirken, kar dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı ile geçmiş yıl zararları tutarının esas alınmasına karar verilmişti.

Bu kapsamda, yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş net dönem karının 429.477.009,31 TL olduğu ve geçmiş yıllar zararları bulunmadığı görülmüştür. TMS/TFRS 'na uygun olarak düzenlenmiş finansal tablolara göre ise net dönem karının 90.551.394 TL ve net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınacak enflasyon muhasebesi düzeltmesinden kaynaklı geçmiş yıllar zararlarının ise 377.374.463 TL olması dolayısı ile kâr dağıtımı yapılamayacaktır. 
2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

3- MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (#MANAS) - Dağıtmama teklifi

KAP'a yapılan bildirim şöyle:

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 29.944.133.-TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca hesaplanan 681.457,62 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak 29.262.675,38 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 13.629.152,31 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu, bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca hesaplanan 681.457,62 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra,12.947.694,69 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu,

Kar dağıtımında 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yasal Kayıtların esas alınması, 2023 yılı karından kar dağıtımı yapılmamasına, Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan 12.947.694,69 TL tutarındaki karın olağanüstü yedeklere eklenmesine, söz konusu hususların 17.05.2024 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir"

4- ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. (#ENKAI) - Dağıtacak

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. bugün KAP'a yaptığı bildirimde temettü tarihini duyurdu. Buna göre Enka pay başına brüt 1,2500000 TL, net 1,1462001 TL temettü ödemesi yapacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 14 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 16 Mayıs 2024 olarak duyuruldu.

5- SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. (#SODSN) - Dağıtmama teklifi

KAP'a yapılan bildirim şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca; 2023 yılı kar payı tespit edilirken, kar dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı ile geçmiş yıl zararları tutarının esas alınmasına karar verilmişti.

Bu kapsamda, yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş net dönem karının 46.459.572,54 TL olduğu ve geçmiş yıllar zararları bulunmadığı görülmüştür. TMS/TFRS 'na uygun olarak düzenlenmiş finansal tablolara göre ise net dönem karının 42.932.205,00 TL ve net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınacak enflasyon muhasebesi düzeltmesinden kaynaklı geçmiş yıllar zararlarının ise 152.660.267,00 TL olması dolayısı ile kâr dağıtımı yapılamayacaktır.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

6- GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (#GRNYO) - Dağıtmama teklifi

KAP'a yapılan bildirim şöyle: 31.12.2023 tarihi itibariyle enflasyon düzeltmesi sonrası oluşan net dönem zararı 14.829.503 TL'dir. Geçmiş yıllar zararları ise 360.672.339TL olarak oluşmuştur. 31.12.2023 tarihli finansal tablolarında net dönem zararı oluşması nedeniyle temettü dağıtamayacağına ilişkin karar teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7- PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. (#PARSN) - Dağıtmayacak

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında 921.335.551,30 TL zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına karar verildi. Kâr/Zarar dağıtım teklifi bu şekliyle 24 Nisan 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup; katılımcıların oy birliği ile kabul edildi.

8- DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (#DNISI) - Dağıtmayacak

Şirketimizin 29/03/2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 15.291.132,00 TL, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 49.819.294,31 TL vergi sonrası net dönem kârı mevcuttu.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları, sermaye ve yatırım gereksinimleri, yerel ve küresel ekonomik şartlar da dikkate alınarak, Şirketimizin nakit akışlarını optimize etmek amacıyla ve finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2023 yılı kârından dağıtım yapılmayarak, kârın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, SPK uygulamaları gereği kâr payı dağıtılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmişti.

Şirketimizin bugün yapılan (24.04.2024) 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda da, Yönetim Kurulu'nun yukarıdaki önerisine uygun olarak kar payı dağıtılmamasına karar verilmiştir.

9- SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (#SAFKR) - Dağıtmama teklifi

KAP'a yapılan bildirim şöyle:  

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2023 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre Şirketimizin 2023 yılı ana ortaklığa ait vergi öncesi dönem karı 62.943.336-TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 51.650 TL'dir.

Dönem kârından vergi karşılıkları ve yasal yedek akçeler düşüldükten sonra 78.347.736,84-TL dağıtılabilir kar bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca; 2023 yılı kar payı tespit edilirken, kar dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı ile geçmiş yıl zararları tutarının esas alınmasına, ancak her halükarda dağıtılacak kar payı tutarının enflasyon düzeltmesi sonucunda yasal kayıtlarda yer alan ve dağıtıma konu edilebilecek kar dağıtım kalemleri içinde karşılığının bulunduğunun kontrolünün ilgili ihraççı ve yönetim kurulunun sorumluluğunda olduğuna karar verilmişti.

Vergi Usul Kanuna göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş tablolarda 211.147.778,28-TL olağanüstü yedeğe karşılık, 225.899.210,74-TL geçmiş yıllar zararı bulunduğu ve sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermayenin korunması amacıyla dağıtıma konu edilmemesine,

Alınan raylı sistem klima siparişleri dolayısıyla ilk madde malzeme alımları için gereken işletme sermayesi ihtiyacı da göz önüne alınarak,

1. SPK mevzuatınca dönem karının olağanüstü yedeklere aktarılması,
2. Vergi Usul Kanununa göre geçmiş yıllar karlarında bulunan tutarın, geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesinin 2023 yılı olağan genel kurulun onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. 

Fiyat hareketi güçlü hisseler (25.04.2024)

 

Yabancıların en fazla yöneldiği hisseler

 

Günün önemli şirket haberleri 25/04/2024

 

BIST 30'un en verimli 16 hissesi

 

Borsada 3 hissenin üzerindeki tedbir kalktı

 

Piyasa değeri yüksek 5 bilişim şirketi endeks getirisini 5’e katladı

 

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 29,40
En Yüksek: 33,48
En Düşük: 29,22
Değişim -5,47 %
FK: 59,66
PD / DD: 4,28
İşlem Hacmi 151.906.264
Toplam Adet: 4.852.287
Ağırlıklı Ort.: 31,28
Son Değer: 17,49
En Yüksek: 17,84
En Düşük: 17,16
Değişim -0,46 %
FK: 91,30
PD / DD: 1,84
İşlem Hacmi 15.996.239
Toplam Adet: 922.777
Ağırlıklı Ort.: 17,37
Son Değer: 40,66
En Yüksek: 41,18
En Düşük: 40,06
Değişim 0,15 %
FK: 13,67
PD / DD: 1,02
İşlem Hacmi 779.700.153
Toplam Adet: 19.170.629
Ağırlıklı Ort.: 40,46
Son Değer: 11,25
En Yüksek: 11,39
En Düşük: 11,13
Değişim -0,09 %
FK: 0,00
PD / DD: 6,22
İşlem Hacmi 15.446.143
Toplam Adet: 1.372.896
Ağırlıklı Ort.: 11,25
Son Değer: 10,19
En Yüksek: 10,25
En Düşük: 9,65
Değişim 0,89 %
FK: 21,40
PD / DD: 1,65
İşlem Hacmi 32.880.788
Toplam Adet: 3.321.593
Ağırlıklı Ort.: 9,91
Son Değer: 112,10
En Yüksek: 115,40
En Düşük: 111,70
Değişim -1,67 %
FK: 35,45
PD / DD: 1,11
İşlem Hacmi 50.555.475
Toplam Adet: 447.414
Ağırlıklı Ort.: 112,99
Son Değer: 39,80
En Yüksek: 41,20
En Düşük: 38,30
Değişim -1,14 %
FK: 16,40
PD / DD: 2,43
İşlem Hacmi 49.392.887
Toplam Adet: 1.222.697
Ağırlıklı Ort.: 40,73
Son Değer: 163,00
En Yüksek: 169,80
En Düşük: 163,00
Değişim 0,00 %
FK: 56,95
PD / DD: 20,54
İşlem Hacmi 3.376.778
Toplam Adet: 20.713
Ağırlıklı Ort.: 188,19
Son Değer: 29,28
En Yüksek: 29,66
En Düşük: 29,02
Değişim -0,27 %
FK: 8,56
PD / DD: 1,98
İşlem Hacmi 33.616.167
Toplam Adet: 1.142.942
Ağırlıklı Ort.: 29,41
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)